TERMO CALOR CONFORT S.A. SOLICITĂ PLATA FACTURILOR LA TIMP

0
94

Vă informăm că toți utilizatorii serviciilor de utilități publice pentru energie termică, încălzire și apă caldă de consum,  persoane fizice sau juridice, au obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor, potrivit legislației în vigoare, data emiterii facturii este menționată pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

Conform art. 42, alin.(10), litera b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, în cazul neachitării obligațiilor de plată datorate, se vor aplica dispozițiile legale în vigoare privind promovarea acțiunii în instanță, cu cheltuieli de judecată și executare.

Vă informăm că în situația demarării executării silite împotriva restanțierilor, aceștia sunt obligați la plata sumei de 131,40 lei pentru fiecare factură, titlu executoriu, sumă ce reprezintă taxă + tarif înscriere în RNPM conform reglementărilor în vigoare la care se adaugă taxele judiciare și cheltuielile de executare silită.

Vă comunicăm că s-a procedat la punerea în executare, încuviințarea executării silite, a facturilor care constituie titlu executoriu pentru un număr de  3.200 de clienți.

În conformitate cu dispozitiile art.1015  şi următoarele din Codul de procedură civilă, coroborate cu prevederile art.1270, art.1272, art.1170, art. 1164, art.1516, art.1530 din Codul civil, precum si cu celelalte acte normative în vigoare, pretindem plata  integrală si imediată a creanței certe, lichide și exigibile generate de către toți restanțierii.

În aceste condiţii, vă solicităm să întreprindeţi DE URGENȚĂ toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor facturilor de energie termică.

Primăria Municipiului Pitești a asigurat plata subvenției la energia termică asigurând diferența dintre prețul de producere și prețul de vânzare către populație în conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere creșeterea prețului la gaze naturale și energie electrică, prețul energiei termice a crescut la nivel național, realizându-se diferențe de la un oraș la altul.