SC APĂ CANAL 2000 SA angajează

0
921

angajareS.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează selecţie pentru ocuparea unui post de săpător la Secţia Operare Rural din cadrul Direcţiei Producţie.
Sarcinile de bază ale postului de săpător constau în executarea lucrărilor adiacente de întreţinere a instalaţiilor sanitare, alimentare cu apă, reţele exterioare de apă, precum şi a lucrărilor de intervenţie programate şi accidentale (avarii).
Condiţiile de participare la selecţie sunt: studii generale; rezistenţă fizică, abilităţi motrice; disciplină în muncă, adaptabilitate; apt din punct de vedere medical pentru manipularea manuală a maselor; experienţă în domeniu şi permis de conducere categoria B constituie un avantaj.
Selecţia candidaţilor se face pe bază de interviu.
Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la selecţie (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diplomă/certificat de absolvire; copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe vechime în muncă) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 12.10.2015, orele 16.30. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia, Inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.