S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti angajază instalator

0
1021

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană.

Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare de instalator apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitate de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APĂ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

Candidaţii vor depune cazierul juridic in original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificare în domeniu, carnetului de muncă/ adeverinţelor de vechime în muncă (după caz) la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 31.10.2017, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, zilnic, între orele 08.00-16.00. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare evaluare selecţie profesională.