Primarul municipiului Pitești Cristian Gentea – Doi ani de mandat!

0
91

Primarul municipiului Pitești Cristian Gentea – Doi ani de mandat: 

Alocarea şi utilizarea eficientă a resurselor bugetare este fundamentul creșterii calității vieții locuitorilor oricărei localități.

 • În anul 2022, bugetul municipiului Pitești a fost mai mare cu 47,09% față de bugetul pe anul 2021 și cu 63,52% mai mare decât în urmă cu 2 ani.
 • Din bugetul local, am finanțat servicii pentru cetățeni cu 66,43% mai mult decât în 2021, iar sumele alocate pentru finanţarea obiectivelor de investitii sunt cu 104% mai mari faţă de anul 2021.
 • Valoarea contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, în anul 2022, este de 764.180.945,97 lei.

 Pe lângă implementarea proiectelor depuse la finanţare în anii anteriori, am făcut o prioritate din accesarea altor surse de finanțare, practic nu a existat program și axă pe care să nu fim pregătiți!

 Raportul de activitate este un document care prezintă principalele proiecte și investiții derulate în 2022 în cifre absolute, dar și cu raportări relevante la anii anteriori, acolo unde a fost cazul.

 • Prezentarea urmează structura platformei – program pe care am primit votul piteștenilor, așa încât este ilustrată pe cele 4 mari capitole: Confortul vieții urbane, Educație, societate, familie, Administrație eficientă și transparentă și Mediul de afaceri, partener pentru o dezvoltare durabilă.
 1. CONFORTUL VIEȚII URBANE
 2. Transport public – modernizare și calitate a serviciilor 

În septembrie 2022, transportul metropolitan a devenit realitate, cu peste 200.000 de beneficiari:

 • 2021 – Piteşti, Bascov, Bradu, Mărăcineni și Consiliul Județean au decis asocierea și înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, având ca obiect organizarea şi dezvoltarea în comun a serviciului de transport public local pe teritoriul acestor localităţi.
 • 2022, septembrie devine funcțional transportul public pe 4 linii metropolitane: încheierea Contractului de Servicii Publice între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public Piteşti şi operatorul regional Publitrans 2000 şi efectuarea transportului public de persoane, începând cu 01 septembrie 2022, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre: municipiul Piteşti, comuna Bascov, comuna Mărăcineni, comuna Bradu, cu perspectiva extinderii şi în celelalte localităţi care vor adera.
 • 2023, ianuarie – ADI Transport va deservi și comuna Oarja, membră a Asociației la data de 12 octombrie 2022.
 • Integrarea transportului metropolitan în transportul urban înseamnă:
 • 13 linii urbane;
 • 4 linii metropolitane: linia 14 și linia 11 – Bascov, linia 12 – Bradu, linia 15 – Mărăcineni.
 • Beneficii pentru cetățeni:
 • Siguranță și confort în trafic;
 • Un tarif al titlului de călătorie mult mai avantajos, prețul unui abonament integrat fiind de 80 lei în toată aria ADITPP;
 • Scăderea prețului suportat de călătorii din comunele limitrofe, în zona metropolitană și în Pitești, cu aproximativ 40%;
 • Asigurarea unui program de transport adaptat cerințelor;
 • Garanția unui serviciu de calitate;
 • Facilități multiple acordate anumitor categorii de persoane;
 • Reduceri și gratuități pentru pensionari, elevi, persoane cu dizabilități, cetățeni cu vârsta de peste 65 de ani;
 • Linii de transport noi care să deservească și alte zone neacoperite;
 • Un transport local de persoane integrat, prin folosirea abonamentului, pe raza tuturor Unităților Administrativ Teritoriale membre ADITPP.
 • Sistemul de tarifare unic pentru zona metropolitană asigură mobilitatea cetățenilor, încurajând utilizarea transportului public de călători, cu beneficii reale în scăderea poluării mediului înconjurător în zonele metropolitane, acest mod de deplasare fiind mult mai puţin poluant decât autoturismul individual.
 • Cetăţenii îşi pot achiziționa bilete de călătorie prin plata cu cardul bancar contactless Mastercard sau Visa în mijloacele de transport.
 • Adoptând o politică tarifară integrată, s-a reuşit ca un locuitor al municipiului Piteşti sau al comunelor membre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Piteşti să poată călători cu un singur abonament în toată zona funcţională din cadrul asociaţiei.
 • S-a putut astfel acorda gratuitatea transportului elevilor, cât şi extinderea facilităţilor de transport la diferite categorii de persoane (cu dizabilităţi, pensionari) şi în comunele membre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Piteşti.

 • FONDURI NERAMBURSABILE:
 • ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC AUTOBUZE ELECTRICE:
 • furnizate 40 autobuze electrice, 40 stații de încărcare lentă și 11 stații de încărcare rapidă, 11 autobuze electrice fiind înscrise în circulație;
 • finalizată execuția postului de transformare din Costache Negri, care asigură puterea instalată necesară pentru alimentarea stațiilor de încărcare cu energie electrică;
 • Valoarea totală a proiectului : 949.800 lei, din care fonduri nerambursabile 110.690.804,00 lei (POR 2014-2020).
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare contractul de prestări servicii proiectare și execuție lucrări pentru realizarea infrastructurii de încărcare a stațiilor pentru autobuzele electrice. De asemenea, a fost semnat contractul de furnizare a 20 de autobuze hibrid. Valoarea totală a proiectului: 505.794,12 lei, din care fonduri nerambursabile 35.538.385,74 lei (POR 2014-2020).
 • MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT: au fost atribuite contractele de proiectare și execuție lucrări, pentru modernizarea stațiilor de așteptare călători (99 stații) și crearea a 3 trasee noi pentru transportul public de călători și a 6 stații noi. De asemenea, se află în evaluare ofertele depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de realizare de piste și trasee pentru bicicliști (de-a lungul râului Argeș, str. Lânăriei, Bd.. Petrochimiștilor), respectiv de achiziție a unui număr de 48 de biciclete, pentru sistemul de tip „bike-sharing”. S-a lansat procedura de achiziție a sistemului de e-tiketing. Valoarea totală a proiectului: 753.740,13 lei, din care fonduri nerambursabile 55.790.444,41 lei (POR 2014-2020).
 • INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN ȘI PERIURBAN: se află în derulare contractul de prestări servicii proiectare și execuție lucrări pentru realizarea a două puncte de transfer în zona Bowling și cap linie Gh. Doja. Valoarea totală a proiectului: 818.754,75 lei, din care fonduri nerambursabile 3.724.513,46 lei (POR 2014-2020).
 • În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, a fost aprobată o nouă finanțare pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, urmând a fi achiziționate încă 15 autobuze electrice cu lungimea de 10 m, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind de 704.914,77 lei.

 

 • BUGET LOCAL:
 • Acordarea de gratuităţi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat care frecventează cursurile la unităţile de învăţământ din municipiul Piteşti, în sumă de 534.640 lei la 30.09 2022, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021, în sumă de 3.246.240 lei, înregistrându-se o creştere a sumelor alocate cu 40%.
 • Totodată, au fost menţinute facilităţile de abonamente reduse şi gratuite acordate diferitelor categorii de persoane, aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local. Sumele au fost acoperite din surse ale bugetului local, reprezentând la data de 30.09.2022 valoarea de 665.119 lei cu TVA.
 • S-a schimbat planul tarifar aplicat serviciului de transport public de persoane şi s-a introdus abonamentul unic, permiţând astfel călătoria pe toate liniile de transport ce deservesc atât aria urbană, cât şi aria Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.

 1. Infrastructura de trafic și pietonală – descongestionare rutieră și mobilitate

 • BUGET LOCAL:
 • Modernizare și reabilitare străzi:
 • 2021: 11.004.609,76 lei;
 • 2022: 899.909,76 lei.
 • finalizate în 2022: amenajare sens giratoriu Calea Craiovei – zona Târg Săptămânal, zid sprijin strada Ovid Densușianu, str. Dumitru Brătianu, str. N. Brânzeu, str. Amurgului, str. Prof. Ion Angelescu, modernizare strada Tudor Arghezi – tronson cuprins între strada Tudor Teodorescu Braniște și strada Nicolae Brânzeu;
 • în curs de execuție: str. Marta Rădulescu, str. Sergent Constantin Comănescu, Calea Craiovei (amenajare zona Târg Săptămânal), străpungere strada Aleea Constructorilor către blocul 4 – strada Gh. Doja, Aleea Poarta Eroilor, strada Basarabia.
 • În derulare – proiectare și execuție lucrări:
 • Proiectare / reabilitare: străzile Balotești, Egalității, Bănănăi, Prundu Mic, Lărgire Strada Tineretului – Zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”;
 • Reparații curente (frezare, plombare, asfaltare) – 71 de străzi în suprafață totală de 28381 mp: Tudor Vladimirescu, Pasaj Victoriei, Bd. Libertății, str. Prof. N. Bănescu, Pasaj Maria Teiuleanu, Gh. Lazăr, Trivale, Dacia, Pescarilor, Valea Geamăna, Carol Davila, Aleea Seneslau, Eugen Ionescu etc.;
 • Trotuare și alei reparate759 mp, în zonele: Frații Golești, Tudor Vladimirescu, Trivale, N. Bălcescu, Tineretului, str. Carpați – bl. F1, Bd. Republicii, C.A. Rosetti, Maior Sonțu, Gh. Lazăr, strada Argedava – bl. B2, str. Smârdan – bl. D1, Calea Craiovei – bl. 1, str. Constructorilor – bl. 20-21, str. N. Vodă – bloc A2-A3, Calea Bascov – bloc Q3 etc.;
 • Reparații la 45 de parcări de reședințăpeste 1045 de locuri de parcare, în suprafață totală de 16.740 mp: bl. B32, cartier Prundu; bl. T1, strada C-tin Noica; bloc D14, Bd. Libertății; bl. 13-14, str. Florilor; bl. C1, str. Independenței; bl. A1, str. Cuza Vodă, bl. C8, str. Ion Minulescu; bloc M5, str. Victor Eftimiu; bl. P7-P8, str. Tudor Vladimirescu; bloc D30, str. Crinului; bloc D3-D6, str. Viilor; bl. B8, Calea Bascov; bl. B5, str. Banat; bl. B16, str. Banat; bl. B15A, str. Banat; bl. 48, str. Traian; bl. P15-56, cartier Trivale; bloc Z1-Z5, str. Dacia etc.;
 • Locuri de parcare reședință în 2022:
 • locuri nou atribuite: 6244;
 • Amenajare parcări:
 • Aleea Anghel Saligny – zona blocurilor D, D1, D2, D3: 96 de locuri noi;
 • Strada Basarabia, zona Piteşti Arena: 98 de locuri noi;
 • Strada Pescarilor: 42 de locuri noi.
 • Actualizarea platformei digitale a locurilor de parcare de reședință din municipiul Pitești: parcaripitesti.ro;
 • Actualizarea aplicației încărcare autoturisme electrice POLYFAZER: 6 stații duble de încărcare amenajate în parcările publice cu plată din municipiul Pitești;
 • Actualizarea aplicației mobile TPARK, plată parcare online, prin SMS și card bancar, și emitere abonamente online pentru parcările publice cu plată;
 • Montare semafoare cu buton şi instituire de sensuri unice pentru sistematizarea circulației, fluidizarea şi creşterea siguranţei traficului auto şi pietonal;
 • Reabilitare scări publice: 4 tronsoane scări zona NordȘcoala Gimnazială „Alexandru Davila” și, în proiectare și execuție, scări Școala Gimnazială „Ion Pilat” – 2 tronsoane;
 • Înlocuire și reabilitare mobilier urban în zona centrală (str. Victoriei), în parcurile Prundu și 1907, platoul Craiovei, Parc Făget, Expo Parc și la asociațiile de proprietari – 805 bănci stradale;
 • Ridicare la cotă a căminelor de vizitare, pe străzile principale din cartiere și pe axa longitudinală N-S a municipiului – acțiune ce va continua.
 • Finalizare lucrări de extindere a rețelei de gaze (împreună cu DISTRIGAZ) prin conducte cu lungimea totală de 1175 m.l. pe străzile:
 • Strada Nicolae Iorga, tronson II – conductă în lungime de 146 m;
 • Aleea Stadionului – lungime de 802 m;
 • Strada Narciselor – tronson I+II – lungime totală de 227 m.
 • Fosta colonie ACH – este acum un nou cartier piteștean: condiții civilizate de trai, după zeci de ani de improvizații pe rețelele de utilități!
 • 80% din rețeaua electrică este deja instalată;
 • septembrie 2022predare amplasament pentru începerea lucrărilor de introducere a rețelei de gaze;
 • apa și canalizarea vor fi prinse în proiectul de buget de anul viitor.
 • Obiectiv: curent electric, gaze naturale, apă și canalizare în branșamente individuale, pentru 136 de familii piteștene!
 • FONDURI NERAMBURSABILE:
 • CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare contractul de furnizare și instalare a sistemului de management integrat al traficului și a sistemului de monitorizare video. Au fost finalizate și puse în funcțiune sistemele de semaforizare în 17 intersecții și au fost demarate lucrările privind instalarea sistemului de management pentru 4 parcări. Valoarea totală a proiectului este de 864.747,92 lei, din care fonduri nerambursabile 36.857.864,59 lei (POR 2014-2020).
 • STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare contractul de furnizare a celor 10 stații de încărcare vehicule electrice. Valoarea totală a proiectului este de 038.623,73 lei, din care fonduri nerambursabile 1.900.000 lei (AFM). De asemenea, a fost finalizată execuția postului de transformare, pentru alimentarea stațiilor de încărcare cu energie electrică.
 • Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027” – se află în derulare două contracte de prestări servicii de elaborare documentații tehnico-economice pentru:
 • realizarea Pasajului rutier din Strada Lânăriei;
 • extinderea și reabilitarea zonei de agrement Parc Trivale.
 • Vor rezulta astfel două proiecte mature, ce vor fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de 135.354,61 lei, din care fonduri nerambursabile 2.092.647,52 lei.
 • Se află în procedura de semnare a contractelor de finanțare două obiective de investiții, în cadrul Programului Anghel Saligny, astfel:
 • Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov, cu o valoare de 620.970,00 lei;
 • Reabilitare infrastructură rutieră: Bd. Frații Golești și strada Nicolae Dobrin, cu o valoare de 327.103,64 lei.
 • Pentru aceste două obiective, se află în derulare procedurile de atribuire a contractelor de proiectare și execuție.
 • În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, a fost aprobată finanțarea pentru extinderea sistemului de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători din municipiul Pitești, cu o valoare nerambursabilă de 12.887.628,60 lei.
 1. Iluminat public – eficiență energetică

BUGET LOCAL:

 • În 2022, sunt finalizate 2 proiecte mari, care contribuie la eficientizarea consumului de energie electrică:
 • Proiect pilotModernizare sistem de iluminat public” – N. Bălcescu (intersecția 1 Decembrie – până la Auchan):

– aparate de iluminat înlocuite: 140 buc LED de 100W cu un flux luminos de 13.000 lm;

– sistem de telegestiune: controler lampă stradală LED, GATEWAY/Concentrator de date, senzor de miscare PIR /Radar;

 • Valoare totală: 536 902.94 lei inclusiv TVA.
 • Modernizare rețea de iluminat prin înlocuire aparate de iluminat cu vapori sodiu cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe străzile: Smeurei, Dumbravei, Basarabiei, Petrochimistilor, Vasile Pârvan.
 • Valoare: 360 616.90 lei.
 • Modernizare și extindere rețea de iluminat, între 2021 și 2022:
 • străzile: Aleea Velescu, Azurului, N. Bălcescu, Bibescu Vodă, Cuza Vodă, Dafinului, Lânăriei, Făgăraș, Vasile Goldis, Zenitului, Zmeurei, Gârlei bloc P16, Gheorghe Sincai, Bradului parc bl 44, Emanuel Bârzotescu, Basarabiei, Octavian Goga, Calea Drăgășani, Aleea Stadionului;
 • zonele: Parc Lunca Argeșului, Parc Lumina, Parc Finanțe, loc de joacă Turcești, Parc Trivale – Aleea Schit, sens giratoriu Craiovei, sens giratoriu str. Stadionului, parcare str. Anghel Saligny, Sala Polivalentă – intrare spectatori.
 • FONDURI NERAMBURSABILE:
 • Finalizarea proiectelor europene care generează reducerea consumului de energie cu 82%:
 • MODERNIZAREA UNEI SECȚIUNI A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI PITEȘTI:
 • sunt finalizate lucrările de instalare a unui număr de 252 corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată și a unui sistem de dimare/telegestiune;
 • valoarea totală a proiectului este de 355.118 lei, din care fonduri nerambursabile 999.930,70 lei (AFM);
 • străzi: Calea Craiovei, Exercițiu, Războieni, Pătrașcu Vodă, Bd. Eroilor, Bd. Frații Golești.
 • MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUD. ARGEȘ:
 • sunt finalizate lucrările de instalare a unui număr de 1143 corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată și a unui sistem de dimare/telegestiune;
 • valoarea totală a proiectului – 045.883,25 lei, din care fonduri nerambursabile 5.139.000,03 lei (Fonduri norvegiene);
 • străzi: Trivale, Tudor Vladimirescu, Mărășești – Exercițiu, Războieni, Găvana, Centru (zona BCR).

 1. Salubrizarea – curățenia orașului împreună cu cetățenii:

este un capitol pe care în viitorul apropiat ne concentrăm cu prioritate!

 • BUGET LOCAL: 331.270,18 lei inclusiv TVA:

Achiziționarea și montarea a 50 de pubele de suprafață pentru colectarea deșeurilor reciclabile din plastic/metal, hârtie/carton și sticlă, în 12 platforme unde există containere îngropate: zonele Craiovei, Prundu și Războieni;

 • A fost semnat contractul de furnizare pentru achiziționarea a 134 bucăți containere îngropate pentru colectarea separată a deșeurilor, pe 5 fracții (deșeuri menajere, biodegradabile, hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) – 50 au fost deja furnizate, a unui utilaj automat de colectare și transport al deșeurilor, compatibil cu containerele, a sistemelor electronice pentru acces, monitorizare și gestionare a datelor ce provin de la toate echipamentele utilizate pentru colectare selectivă a deșeurilor – care au fost furnizate deja, de asemenea.
 • Se urmărește dezvoltarea și extinderea unui sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor, prin realizarea a 23 de platforme de colectare a deșeurilor, pe 5 fracții, în cartierul Trivale.
 • În 28 noiembrie 2022, se semnează contractul de execuţie a platformelor subterane care vor fi realizate în cartierul Trivale.
 • Investiții, în cursul anului 2022, pentru modernizarea infrastructurii de operare, în beneficiul utilizatorilor și al mediului:
 • 200 de pubele cu o capacitate de 120 L (pentru deșeuri menajere);
 • 141 de containere metalice 1,1 m.c.;
 • 500 de pubele cu o capacitate de 240 L (150 buc. pentru deșeuri din plastic-metal, 150 buc. pentru deșeuri din hârtie/carton și 200 buc. pentru deșeurile menajere).
 • În curs de realizare (până la sfârșitul anului 2022):
 • 100 de containere plastic 1,1 m.c. (30 buc. pentru deseurile din sticlă, 35 buc. pentru deșeuri din plastic-metal și 35 buc. pentru deșeuri din hârtie/carton);
 • 45 de containere clopot de suprafață (25 buc. de 2,25 mc., pentru deșeurile din sticlă, și 20 buc. de 3 mc, pentru deșeuri din plastic-metal);
 • utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafață și pentru spălarea containerelor și igienizarea acestora – 1 buc.;
 • container Abroll cu macara -1buc.;
 • autogunoieră compactoare 5-8 mc -1bucată.
 • FONDURI NERAMBURSABILE
 • În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, au fost depuse cereri de finanțare pentru achiziționarea unui număr de 116 insule ecologice (20 subterane și 96 supraterane) cu o valoare nerambursabilă de 16.532.274,92 lei, precum și pentru realizarea a două Centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, cu o valoare nerambursabilă de 9.117.575,32 lei.

 1. Termoficare – eficientizarea sistemului actual de încălzire
 • S-a elaborat si aprobat, în Consiliul Local, „STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI PENTRU PERIOADA 2022 – 2030” (sarcina UAT-urilor conform legislatiei) : se pot face studii, proiecte și se pot accesa fonduri pentru modernizări și reabilitări.
 • Acordarea subventiei la energia termică pentru populație s-a efectuat la timp, iar pentru iarna 2021 – 2022 chiar în avans, ceea ce a permis operatorului Termo Calor Confort să plătească gazele la ROMGAZ în avans.
 • Având în vedere criza energetică și modificările legislative, Termo Calor Confort a achiziționat și plătit în avans o parte din gazele necesare în iarna 2022 – 2023 (25%) de la opt furnizori, sumele fiind asigurate de Primăria Pitești.
 • În ce privește eficientizarea sistemului de termoficare, am făcut lucrări de
 • Reabilitare a sistemului de distribuție energie termică, prin înlocuirea sistemelor de măsură și reabilitarea / modernizarea rețelei termice secundare de încălzire și apă caldă (PT 1217 – bl. S7, bl. T1);
 • Valoare totală: 439,19 lei.
 • Efecte: creșterea gradului de încredere a consumatorilor, reducerea pierderilor, creșterea calității serviciului.
 • Reabilitarea și modernizarea rețelei primare de transport al energiei termice: continuare reabilitare racord termic CT 1217 – subtraversare Bd. Republicii (zona Rolast), prin înlocuirea conductelor vechi Dn 150 mm, lungime 36 m.
 • Valoare = 420,21 lei.
 • Efecte: eficientizarea sistemului, creșterea calității serviciului.
 1. Apă Canal – dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare

 

 • BUGET PROPRIU
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii: derularea procedurii de agreare/selecţie a agenţilor economici pentru execuţia lucrărilor de branşamente apă, racorduri de canalizare şi separări reţele aflate în administrarea societăţii (9 operatori agreaţi până în prezent);
 • Realizarea unor lucrări de reabilitare/ înființare a unor sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează:
 • Înlocuire reţea distribuţie apă, zona Bazin Olimpic, Str. Costache Negri, mun. Piteşti;
 • Extindere reţea canalizare menajeră Str. Intrarea N. Bălcescu, mun. Piteşti;
 • Extindere reţea canalizare menajeră Str. Gârlei, mun. Piteşti;
 • Extindere reţea apă-canalizare menajeră Str. Octavian Goga, mun. Piteşti;
 • Extindere reţea apă Str. Codrii Cosminului, mun. Piteşti;
 • Extindere reţea canalizare menajeră Str. Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Nr. 8, mun. Piteşti (în contractare);
 • Extindere reţea apă şi canalizare menajeră Aleea Stadionului, mun. Piteşti (în proiectare);
 • Extindere reţea apă şi canalizare menajeră Str. Depozitelor – Colonie ACH, mun. Piteşti (în proiectare);
 • Deviere conductă apă DN 150 mm, Liceul de Chimie Nr. 4, mun. Piteşti.
 • S-au desfășurat acțiuni de control care vizează, pe de o parte, identificarea şi reducerea consumului de apă nefacturat şi, pe de altă parte, identificarea utilizatorilor clandestini ai serviciului de canalizare, dar şi conformarea utilizatorilor neracordaţi la acest serviciu (total prejudicii: 759.566 lei);
 • Este în implementare un sistem flexibil de citire, facturare și plată, oferind utilizatorilor modalităţi variate de citire (citire la distanţă, autocitire, comunicarea indexului prin e-mail, prin intermediul contului online şi prin utilizarea aplicaţiei WhatsApp) – aproximativ 26% din clienţii societăţii au cont online;
 • Demararea acţiunilor pentru reducerea impactului costului energiei electrice în activitatea de operare prin montarea de panouri fotovoltaice: a fost semnat contractul pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru Staţia de Epurare Piteşti şi Uzina de apă Budeasa;
 • Crearea de zone de monitorizare (DMA Prundu, DMA Bascov, DMA Mărăcineni), considerând acest program ca o condiţie obligatorie pentru evaluarea corectă a parametrilor din reţea şi controlarea eficientă a pierderilor, respectiv montarea de debitmetre digitale de inserţie cu transmitere date GSM pe conductele de aducţiune apă şi în principalele staţii de repompare din Zona Metropolitană Piteşti: ZIN, Schitului, Smeurei şi Războieni, pentru a monitoriza şi diminua pierderile atât pe aducţiuni, cât şi în rezervoarele staţiilor de repompare apă potabilă.
 • FONDURI NERAMBURSABILE:
 • Semnarea contractului de lucrări CL 5.3 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Pitești – Zona Sud”:
 • valoare contract: 323.904,92 lei, fără TVA.
 • se vor executa, în municipiul Pitești – Zona Sud, lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție și canalizare, astfel:
 • extinderea rețelei de distribuție pe străzile: Intrarea Islazului, Zenitului, Victor Slăvescu și Nicolae Iorga;
 • reabilitarea rețelei de distribuție pe străzile: B-dul Petrochimiștilor, Prundu Mic și Aleea Petru Poni;
 • extinderea rețelei de canalizare pe străzile: Intrarea Islazului, Zenitului, Victor Slăvescu și Nicolae Iorga;
 • reabilitarea rețelei de canalizare pe străzile: B-dul Petrochimiștilor, Târgul din Vale, Constantin Brâncoveanu, Mihai Eminescu, Costache Negri, Primăverii, Bucovina, Aleea Dimitrie Butculescu, Dromichete, Constantin Moisil;
 • stație nouă de pompare apă uzată echipată cu două electropompe submersibile, pe str. Victor Slăvescu;
 • conductă de refulare nouă, aferentă stației de pompare pe str. Victor Slăvescu;
 • reabilitarea conductei de refulare aferentă stației de pompare apă uzată existentă de pe str. Tudor Vladimirescu.
 • Lungimea totală a rețelei de:
 • distribuție extinsă/reabilitată este de 216 m;
 • canalizare/refulare extinsă/reabilitată este de 714 m.
 • Demararea Proiectului finanțat de B.E.R.D. privind managementul activelor, proiect care prevede:
 1. a) realizarea sistemului GIS pentru aproximativ 230 Km de străzi care beneficiază de apă și de canalizare (contract semnat – în implementare);
 2. b) introducerea în SCADA a unor noi obiective tehnologice – 14 stații de pompare apă potabilă și 25 stații de pompare apă uzată (contract semnat – în implementare);
 3. c) înființarea unui Call Center modern (contract semnat – în implementare);
 4. d) achiziția unui Sistem Informatic integrat (în procedura de achiziţie).
 • Semnarea contractului de furnizare CP02 – Lot 1 „Achiziție de echipamente detectare pierderi, inspecție CCTV și vehicule întreținere rețele de canalizare”:
 • valoare de 917.054 lei, fără TVA;
 • scopul contractului: achiziționarea de echipamente noi pentru detectarea pierderilor de apă și autolaborator transporter pentru echipamente și personal, împreună cu serviciile aferente livrării ehipamentelor, respectiv de punere în funcțiune, instruirea echipei pusă la dispoziție de către Operatorul Regional, service, asistență tehnică și revizie în perioada de garanție a echipamentelor livrate.
 • În cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș, în perioada 2014-2020”, sunt în procedură de atribuire următoarele contracte:
 • Contractul de lucrări CL7 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ștefănești”;
 • Contractul de lucrări CL9 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Costești și comuna Buzoești”;
 • Contractul de lucrări CL10 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Poiana Lacului;
 • Contractul de lucrări CL11 „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stolnici”.
 • Depunerea ofertelor pentru contractele mai sus menționate este programată în perioada 24 – 29 noiembrie 2022.
 1. Siguranța cetățeanului – reformă și autoritate
 • Poliția Locală Pitești:
 • Serviciul Siguranță Rutieră – activitatea celor 30 de polițiști din teren, în perioada oct.2021 – oct. 2022:
 • 461 de autovehicule fără stăpân sau abandonate – identificate (față de 232 de autovehicule în octombrie 2020 – octombrie 2021);
 • 372 de vehicule – ridicate de pe domeniul public (față de 159 de autovehicule în octombrie 2020 – octombrie 2021);
 • 30 de autovehicule – aduse în stare corespunzătoare de către proprietari, în urma afișării somațiilor;
 • 59 de autovehicule – în procedură de ridicare.
 • Această activitate reprezintă pentru instituție una dintre priorități.
 • 718 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 1.151.715 lei; (o creștere față de 2021 – 5920 sancțiuni și față de 2020 – 3700 sancțiuni);
 • 54 conducători auto depistați circulând pe drumurile publice cu permisul suspendat / reținut – au fost transmise documentele către Serviciul Rutier – Inspectoratul de Poliție Argeș în vederea aplicării măsurilor legale;
 • 4849 de acțiuni desfășurate (dirijare protocol I.P.J. / lucrări în carosabil);
 • 9282 sesizări telefonice de la cetățeni preluate (față de 7353 apeluri în perioada 2020 – octombrie 2021) și transmise în teren echipajelor în vederea soluționării;
 • 6026 identificări persoane /autoturisme (față de 4736 apeluri în perioada 2020 – octombrie 2021);
 • 8534 sesizări de la echipajele din teren (față de 1381 apeluri în perioada 2020 – octombrie 2021), transmise spre soluționare către instituțiile abilitate (Număr Unic de Urgență 112, I.S.U., A.D.P., S.P.E.P, SALUBRITATE, etc.);
 • implicare în acțiuni în cadrul proiectului „Educație rutieră, educație pentru viaţă”, derulat în mai multe unități de învățământ din municipiu și în cadrul evenimentelor desfășurate în aer liber, în scopul prevenirii accidentelor rutiere în rândul copiilor.
 • Serviciul Siguranță Publică are 55 de polițiști în teren pe 3 schimburi – activitatea ultimelor 12 luni:
 • 3184 de verificări pentru păstrarea curățeniei pe domeniul public și privat al municipiului Pitești (salubrizare stradală, rampele de deșeuri municipale, spații verzi, persoane juridice);
 • 724 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea normelor legale de conviețuire socială, totalizând suma de 536.315 lei;
 • înregistrate și soluționate: 489 de sesizări scrise și telefonice, primite din partea cetățenilor;
 • acțiuni multiple de identificare a cerșetorilor și oamenilor străzii: peste 150 de persoane depistate, cu informarea autorităților competente pentru analiza situației acestora, în cadrul anchetelor sociale;
 • 580 de controale, efectuate în piețele din Pitești264 de contravenții aplicate, în valoare totală de 73.800 lei;
 • 975 de verificări la intervențiile în carosabil pe raza municipiului Pitești;
 • 67 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 000 lei, prin aplicarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru lipsa autorizației de construire sau nerespectarea proiectului tehnic;
 • 21 de sancțiuni contravenționale, aplicate conform HCL283/2021, în valoare totală de 000 lei;
 • 10 infracțiuni depistate și constituite în dosare penale de către instituțiile abilitate, conform Legii 50/1991 privind lucrările de construcții.
 • Ca urmare a controalelor efectuate de cei 4 polițiști locali din cadrul Compartimentului Activități Comerciale, în perioada octombrie 2021 – octombrie 2022, peste 550 de unități de alimentație publică au obținut autorizația de funcționare eliberată de Primăria Municipiului Pitești (coduri CAEN 561-, 563-, 932-), taxa achitată autorizării constituind venit la bugetul local.
 • Împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Pitești a fost aplicată procedura conform H.C.L. nr. 190/2021 privind încadrarea clădirilor/terenurilor, situate în intravilanul municipiului Pitești, în categoria neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru acestea cu 500%.
 • Biroul Informatică și Monitorizare Video
 • 240 camere video (dintre care un număr de 17 camere tip LPR – Sistem Recunoaștere Numere Înmatricuare) aflate în administrarea Poliției Locale Pitești):
 • 1267 evenimente surprinse pe camerele de monitorizare (față de 853 evenimente în perioada 2020 – octombrie 2021), transmise spre soluționare, prin intermediul dispecerilor din cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat;
 • 282 evenimente surprinse de camerele video (accidente rutiere, furturi) descărcate și transmise spre soluționare către instituțiile abilitate (față de 165 evenimente în perioada 2020 – octombrie 2021).
 1. Protecția Mediului – mai puțină poluare, mai mult verde!
 • BUGET LOCAL:
 • În perioada 2021 – 2022, s-au efectuat lucrări de regularizare pâraie și canale de scurgere, în valoare de 4.139.251,61 lei, inclusiv TVA. Cea mai importantă, în 2022, este finalizarea reabilitării celor trei tronsoane care formau canalul deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapele 1, 2 și 3). Totodată, au fost create, prin casetarea acestui canal, locuri de parcare pentru locatarii din cele 3 blocuri nou construite în zonă și au fost realizate accesele către proprietăți.
 • În curs de execuţie: lucrări de reabilitare a canalului de pe strada General Dimitrie Boteanu – etapa I.
 • Aș puncta Organizarea trimestrială, gratuit, a campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în vederea schimbării obiceiurilor de debarasare a deșeurilor, altele decât cele municipale, la platformele de colectare;
 • Campanii de informare cu privire la colectarea separată a deșeurilor, desfășurate în vederea informării utilizatorilor și schimbarea obiceiurilor de debarasare a deșeurilor;
 • 2022, noiembrie – a început colectarea pe fracții separate a deșeurilor reciclabile (plastic/metal, hârtie/carton și sticlă), de la abonații casnici din cartierul Trivale, urmând extinderea acestui sistem de colectare și la ceilalți utilizatori casnici din municipiul Pitești.
 • Subvenționarea, de către municipalitate, a tarifelor pentru încărcarea vehiculelor electrice: 1 kw=0,6833 lei cu TVA inclus.
 • Zonele verzi – prioritate a oricărei administrații: concentrare pe reabilitarea a cât mai multor spații publice:
 • 9 zone verzi reabilitate, cu o suprafață totală de 12.100 mp:
 • Reamenajare sens giratoriu str. Exercițiu (zona LIDL) – 250 mp;
 • Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei (zona Târg Săptămânal) – 50 mp;
 • Amenajare spațiu verde Sala Polivalentă, prin plantare de arbori, arbuști și realizare sistem de irigații – 350 mp;
 • Amenajare zonă verde stradală zona Bazin Olimpic, prin montare sistem de irigații, plantat arbori și montat gazon pe o suprafață de 800 mp;
 • Amenajare spațiu verde zona Bazin Olimpic, montare sistem de irigații și rulouri gazon pe o suprafață de 1700 mp;
 • Reabilitare (zona intersecție Gârlei – zona Dedeman) a unui spațiu verde deteriorate, prin montare sistem de irigații, gazon, arbori și arbuști, pe o suprafață de 700 mp;
 • Sistem de irigații pentru Expo-Parc, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, schimbat suprafețe gazonate, prin montarea de rulouri de gazon;
 • Reabilitare zonă verde stradală, pe o distanță de 1 km, prin montarea unui sistem de irigații automatizat și refacerea peluzelor gazonate, pe o suprafață de 2500 mp;
 • Realizare sistem de irigații automatizat, în zona pietonală str. Victoriei – 250 mp.
 • Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi:
 • s-au plantat: 1098 buc. conifere, 608 buc. arbori, 2156 buc. arbuști, 26649 de fire de gard viu, 246 buc. ierburi decorative, 400758 răsaduri flori;
 • 17020 mp suprafață gazonată.
 • Investiții/ achiziție utilaje – 650.000 lei:
 • Autoutilitară cu cabină dublă 7 locuri și benă basculabilă – necesară activității de întreținere și amenajare spații verzi (325.000 lei fără TVA);
 • Autocompactoare 16 m3 – necesară pentru colectarea gunoiului stradal de pe raza municipiului Pitești (325.000 lei fără TVA).
 • Am fost implicați în acțiuni de ecologizare, am încurajat și sprijinit acțiunile de voluntariat:
 • Ziua de Curățenie Națională – împreună cu Asociația „Let’s Do It, Romania!”, ecologizare în mai multe zone din oraș: malul râului Argeș (zona Ștrand), pădurea Trivale (zona Cornul Vânătorului – Schitul Trivale), zona Zamfirești-Balotești, curțile și spațiile din apropierea școlilor din Pitești;
 • ecologizare în zona Turcești – împreună cu OMV Petrom Argeș;
 • ecologizare în pădurea TrivaleRotary Club Pitești, Rotaract Club Pitești, Interact Club Pitești, RotaKids Club Pitești.
 • Începând cu luna ianuarie 2022, Comisia mixtă de control pentru identificarea clădirilor/terenurilor neîngrijite situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești (constituită conform HCL 190/2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a clădirilor/terenurilor situate în intravilanul Municipiului Pitești, în categoria neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru acestea cu 500%) s-a deplasat în teren și a identificat 149 de terenuri neîngrijite, pentru care au fost emise somații de remediere, rezultând:
 • terenuri igienizate: 86;
 • terenuri propuse pentru mărirea impozitului, până în acest moment: 17;
 • terenuri în curs de verificare: 46.
 • FONDURI NERAMBURSABILE:
 • PNRR, Componenta 5, Runda 1: finanțare nerambursabilă de peste 20 de milioane de euro, obținută pentru renovarea energetică a clădirilor, în Pitești: com
 • 7 clădiri rezidențiale multifamiliale – valoare totală cu TVA: 16.533.105,24 lei;
 • 11 unități de învățământ – valoare totală cu TVA: 87.183.629,84 lei.
 • Programul RO – Mediu (Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021): în 24 noiembrie 2022, se va semna contractual de finanțare a proiectului „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești” – valoare totală: 200,00 lei, din care fonduri nerambursabile 608.010,00 lei.
 • Semnarea contractului de finanțare, joi, 24 noiembrie, la Ministerul Mediului, pentru „Voluntar în orașul tău: Piteștiul meu curat!” – proiect finanțat de AFM prin Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, urmând a fi organizată o campanie de ecologizare în Pădurea Trivale, zona Podul Râul Doamnei, zona Podul Râul Argeș, zona Turcești, strada Argeșului, zona cuprinsă între stada Digului și autostrada București – Pitești, zona Balotești – Zamfirești, campanie în care vor fi implicați 300 de voluntari.
 • REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3 – se află în derulare procedura de scoatere din circuitul silvic în vederea realizării obiectivului de investiții. Valoarea totală a proiectului – 922.277,47 lei, din care fonduri nerambursabile 19.081.866,99 lei (POR 2014-2020).
 1. Sănătate și protecție socială – suport activ adaptat nevoilor comunității
 • BUGET LOCAL:
 • Se află în elaborare Studiul de oportunitate în vederea construirii unui Spital Municipal cu aproximativ 250 de paturi cu secții diverse și ambulatoriu integrat: neurologie și neurorecuperare, oncologie (spitalizare de zi si continuă), cardiologie, oftalmologie (spitalizare de zi și continuă), gastroenterologie, ATI, îngrijiri paliative, diabet – boli de nutriție, laborator de analize, radioterapie, tomograf, RMN, telemedicina, mari arși, UP.
 • În baza Legii nr.34/1998, au fost acordate subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, după cum urmează: Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România-Filiala Argeş (12 beneficiari, 21.000 lei), Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Argeș (11 beneficiari, 19.250 lei), Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș (16 beneficiari, 28.000 lei) și Asociația Autism, Terapie, Sport și Arte Argeș (15 beneficiari, 26.250 lei);
 • FONDURI NERAMBURSABILE
 • Au fost realizate și transmise la C.N.I.A., în vederea obținerii finanțării, documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de construire și dotare a două dispensare medicale în Cartier Războieni, Punct Piața Războieni, respectiv în str. Str Carpați, cartier Negru Vodă.
 • A fost finalizat proiectul „Integrat! Nu asistat!”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul căruia a fost reabilitat blocul de locuințe sociale Coremi și s-a mărit spațiul de locuit cu aproximativ 9 mp/apartament. De asemenea, a fost înființat un Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale (consultații și analize medicale), consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, servicii mobile de îngrijire la domiciliu.
 • Transformare Cămin C3 – Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” în clădire de locuințe sociale. Se află în execuție lucrările de realizare a unui număr de 55 garsoniere și 4 apartamente, stadiul fizic al acestora fiind de 60%. Valoarea totală a proiectului 812.778,87 lei, finanțat prin Programul de Locuințe Sociale.
 • În cadrul proiectului REGENERARE URBANĂ IN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) – se află în execuție contractul de proiectare și execuție lucrări de reabilitare spații verzi, realizare locuri de joacă pentru copii, realizarea unui centru multifuncțional (inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice), reabilitare căi de acces și canalizarea pluvială aferentă acestora. Până la această dată, a fost finalizat locul de joacă de la Blocul D2-Războieni, a fost înlocuită tâmplăria și se lucrează la termosistem și la instalarea liftului la Centrul Multifuncțional de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, s-au reabilitat străzile Naum Râmniceanu si Petrochimiștilor nr. 5. Valoarea totală a proiectului 666.702,62 lei, din care fonduri nerambursabile 7.513.368,55 lei (POR 2014-2020).
 • În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență a fost aprobată finanțarea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri, cu o valoare nerambursabilă de 14.000.299,59 lei, urmând a realizate un număr de 40 de apartamente, cu o suprafață utilă de cca. 60 mp (sunt în analiză alte trei asemenea obiective).
 • Campanii de susținere a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități: salariații Direcției de Asistență Socială au efectuat distribuirea pachetelor cu produse alimentare și a produselor de igienă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, pentru un număr de 1107 persoane.
 1. EDUCAȚIE, SOCIETATE, FAMILIE
 2. Învățământ – investiția în școală, investiție în viitor!
 • Din BUGETUL LOCAL am realizat lucrări de investiții și reparații curente la un număr de 9 unități de învățământ (4 colegii și licee, 4 școli gimnaziale și 1 grădiniță) în valoare totală de 412.757,70 lei cu TVA inclus:
 • Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
 • Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
 • Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”;
 • Construire gard Școala Gimnazială „Traian”;
 • Reabilitare interioară și antifonare – sală de sport Școala Gimnazială „Negru Vodă”;
 • Reparații capitale pardoseală – sală de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”;
 • Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”;
 • Teren de sport Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
 • Reparații capitale interioare GPP „Primii Pași”.
 • Au fost executate reparații terenuri sport, curți școli și licee în suprafață totală de 175 mp:
 • Reparații teren sport Liceu Tehnologic „Dacia” – 2580 mp;
 • Reparații 595 mp curte – 10 școli (Tudor Arghezi, Adrian Păunescu, Nicolae Bălcescu, Mircea cel Bătrân, Nicolae Iorga etc.).
 • S-au finalizat proiectele tehnice pentru lucrările de conformare ISU în vederea autorizării de securitate la incendiu pentru un număr de 5 instituții de învățământ:
 • Colegiul Național „Alexandru Odobescu” – 1 corp de clădire;
 • Colegiul Național „I.C. Brătianu” – 3 corpuri de clădire;
 • Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” – 1 corp clădire;
 • Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic” – 1 corp clădire;
 • Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” – 1 corp clădire.
 • S-au finalizat documentațiile de avizare – lucrări de intervenții pentru:
 • Reabilitare imobil cantină în vederea transformării în săli de clasă pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”;
 • Reparații capitale și reabilitare imobil cantină școlară Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
 • Reabilitare interioară Colegiul Național „Alexandru Odobescu”;
 • Reabilitare Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”.
 • S-a înființat, prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022, Creșa Pitești – unitate de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul căreia funcționează toate cele 11 creșe publice din municipiul Pitești, a căror capacitate totală este, în prezent, de 580 locuri de creșă:
 • 40 de locuri au fost înființate în perioada 2021-2022:
 • 20 de noi locuri în Creșa nr. 6 Trivale;
 • 20 de noi locuri în Creșa nr. 18 Prundu.
 • Investiții, lucrări şi dotări în cadrul creșelor publice din Pitești, în 2022, în valoare totală de 581.660 lei.
 • FONDURI NERAMBURSABILE
 • REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASTELUL FERMECAT”: au fost finalizate lucrările de reabilitare termică, termoizolație plafon subsol, reparare instalații electrice, reparare instalații încălzire și achiziție dotări. Valoarea totală a proiectului 405.930,32 lei, din care fonduri nerambursabile 1.377.811,71 lei.
 • MANSARDARE CORP A – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA POVEȘTILOR”: au fost finalizate lucrările de amenajare a unei săli de repetiții, două săli de lucru pentru copii, grupuri sanitare, în mansarda neutilizată a clădirii, lucrări de conformare ISU și achiziție dotări. Valoarea totală a proiectului 050.668,64 lei, din care fonduri nerambursabile 1.029.655,26 lei (POR 2014-2020).
 • EXTINDEREA SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIPI DESCHISE”: au fost finalizate lucrările de extindere cu un nou corp de clădire, refacere trotuare în zona locului de joacă și curte interioară și achiziție dotări. Valoarea totală a proiectului 751.944,52 lei, din care fonduri nerambursabile 1.716.905,63 lei (POR 2014-2020).
 • REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAȘI”: au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii, respectiv, curățarea și refacerea fațadelor în zonele degradate, a zonelor de acoperiș afectate de infiltrații, refacerea finisajelor scării exterioare, recondiționarea scărilor interioare, dotarea spațiilor de joacă cu mobilier nou și a sălilor de clasă cu echipamente ce țin de o mai bună funcționare. Valoarea totală a proiectului 571.904,65 lei, din care fonduri nerambursabile 1.540.466,56 lei (POR 2014-2020).
 • REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU”, MUNICIPIUL PITEȘTI: s-au dat în folosință Corpurile C2 și C1 Axul 11-19 și se află în execuție lucrările de modernizare a curții interioare și reabilitare a Corpului C1 Axul 1-10. Au fost achiziționate mobilier școlar și dotările IT, aparatură pentru laboratoare de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine. Valoarea totală a proiectului 026.119,21 lei, din care fonduri nerambursabile 11.667.410,46 lei (POR 2014-2020).
 • CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE – TRONSON I – COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU”: s-au dat în folosință Corpurile 1 și 4 și se află în execuție lucrările pentru Corpul 2, constând în lucrări de refacere pereți interiori, schimbare tâmplărie, schimbare instalație electrică, înlocuire pardoseli, înlocuire instalație de încălzire (centrale termice proprii). Valoarea totală a proiectului 385.070,00 lei, din care fonduri nerambursabile 4.626.935 lei (PNDL II).
 • Au fost finalizate lucrările de realizare a sălilor de educație fizică școlară, finanțate de C.N.I. A., pentru următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială „T. Arghezi” și Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”. De asemenea se află în lucru realizarea sălii de educație fizică școlară a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”.
 • Au fost depuse cereri de finanțare în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – AFM pentru următoarele obiective de investiții:
 • Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” în locația din strada Negru Vodă;
 • Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”.
 • A fost aprobată de către C.N.I. S.A, finanțarea pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță cu Program Prelungit din cadrul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, dotare și amenajare exterioară, Bulevardul Petrochimiștilor nr. 31, municipiul Pitești, județul Argeș”, aflându-se în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări.
 • A fost aprobată de către C.N.I. S.A. finanțarea unei săli de sport cu 180 de locuri la Liceul cu program sportiv „Viitorul”.
 • Se află în procedură de atribuire contractul de proiectare și execuție lucrări pentru sala de educație fizică Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”, obiectiv finanțat de C.N.I.A.
 • Se află în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări pentru sala de sport 102 locuri Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu”, obiectiv finanțat de C.N.I.A.
 • Se află în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări pentru sala de educație fizică Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, obiectiv finanțat de C.N.I.A.
 • Se află în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări pentru sala de educație fizică Școala Nr. 2 – structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, obiectiv finanțat de C.N.I.A.
 • Se află în derulare contractele de proiectare și execuție lucrări pentru „Proiect tip „Construire creșă medie”, Bd. Eroilor, nr. 26-28, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, municipiul Pitești, județul Argeș” și „Proiect tip „Construire creșă mică”, localitatea Pitești, cartier Găvana, str. Alunului, județul Argeș, str. Paltinului, Parcare/Spațiu verde/Alee acces-Complex Albina”, obiective finanțate de C.N.I.A.
 • A fost aprobat la finanțare, în cadrul PNRR, proiectul „Construire creșă mică”, localitatea Pitești, Bd. Petrochimiștilor, nr. 23, jud. Argeș, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, cu o valoare totală de 886.810,72 lei.
 • În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență a fost aprobată finanțarea renovării energetice pentru 11 unități de învățământ: valoare totală 87.219.629, 84 lei.
 • „Renovare energetică a Școlii Gimnaziale „Marin Preda”, valoarea totală fără TVA 5.178.483,49 lei, valoarea totală cu TVA 6.162.395,35 lei;
 • „Renovare energetică a Colegiului Național „Alexandru Odobescu”, valoarea totală fără TVA 8.699.986,16 lei, valoarea totală cu TVA 10.352.983,53 lei;
 • „Renovare energetică a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”, valoarea totală fără TVA 5.249.961,10 lei, valoarea totală cu TVA 6.247.453,71 lei;
 • „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”, valoarea totală fără TVA 4.431.217,63 lei, valoarea totală cu TVA 5.273.148,98 lei;
 • „Renovare energetică Liceul Teoretic „Ion Barbu”, valoarea totală fără TVA 5.042.026,25 lei, valoarea totală cu TVA 6.000.011,24 lei;
 • „Renovare energetică Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, valoarea totală fără TVA 9.675.490,06 lei, valoarea totală cu TVA 11.513.833,17 lei;
 • „Renovare energetică Cămin internat – Liceul Tehnologic „Astra”, valoarea totală fără TVA 7.329.703,39 lei, valoarea totală cu TVA 8.722.347,03 lei;
 • „Renovare energetică Liceul Tehnologic „Dacia”, valoarea totală fără TVA 6.465.474,18 lei, valoarea totală cu TVA 7.693.914,27 lei;
 • „Renovare energetică Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, valoarea totală fără TVA 6.854.564,39 lei, valoarea totală cu TVA 8.156.931,62 lei;
 • „Renovare energetică Școala Gimnazială „Ion Pillat”, valoarea totală fără TVA 8.585.188,80 lei, valoarea totală cu TVA 10.216.374,67 lei;
 • „Renovare energetică Liceul Tehnologic „Astra”, valoarea totală fără TVA 5.781.711,15 lei, valoarea totală cu TVA 6.880.236,27 lei.
 • Municipiul Pitești, în topul orașelor din România, privind calitatea serviciilor publice în domeniul educației!
 • Potrivit „Raportului național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale”, elaborat în cadrul proiectului „Cetățeni activi pentru servicii publice de calitate la nivel local”, organizat de către Societatea Academică din România și partenerii Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon, în 2022, Primăria Municipiului Pitești s-a clasat pe locul al III-lea la capitolul „educație”, municipalitatea piteșteană numărându-se printre câștigătorii care au prezentat, în cadrul evenimentului, exemple de bune practici.
 • Monitorizarea a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședință de județ și primăriile de sector din București) și a fost realizată în perioada septembrie 2021 – mai 2022.
 1. Tineret – Piteștiul unei generații noi!
 • Prima țintă strategică pe care am identificat-o, în 2020, a fost formalizarea și permanentizarea dialogului între primărie și principalii contributori la procesul educațional. Am atins-o:
 • Parteneriat cultural – educațional solid cu Universitatea din Pitești:
 • deschiderea sau închiderea anului universitar, târguri de carte, evenimente editoriale, organizarea principalelor manifestări identitare – Simfonia Lalelelor, Pitești Fest sau Târgul de Crăciun;
 • Protocol de colaborare inter-instituțională – cursuri de formare profesională a angajaților primăriei – „Manager de proiect”, cu absolvirea a 10 salariați din departamente de profil;
 • Derularea de programe şi proiecte comune în domeniul cercetării -dezvoltării: studii realizate pentru îmbunătățirea traficului rutier și a transportului public local în municipiul Pitești;
 • Conceperea şi derularea de proiecte de voluntariat: ecologizare, organizare și bună desfășurare a evenimentelor municipale;
 • Îmbunătățirea identității orașului Pitești, prin studii realizate asupra situației actuale și prin chestionare de identificare a principalelor cerințe ale cetățenilor.
 • Parteneriat cu Consiliul Județean al Tinerilor – printre acțiuni:
 • Programul „Primar pentru o zi” – 2 mai 2022;
 • Concert caritabil „Alături de Irene” – 24 iulie 2022;
 • Dezbaterea „Limba română: mine or yours?” – 31 august 2022, de Ziua Limbii Române.
 • Lansarea unui formular adresat tinerilor din Pitești, pentru evaluarea oportunităților pe care orașul le oferă noii generații: vom colecta sugestiile, le vom analiza și vom aplica măsuri oportune.
 • Vreau să mergem un pas mai departe și, astăzi, la jumătatea primului mandat, vă propun:
 • constituirea Consiliului de Susținere Publică a Educației, cu reprezentanți din toate grupurile direct interesate în educație, și elaborarea unei platforme civice pentru educație: școală, mediu de afaceri, societate civilă, mediu politic! Ne organizăm și ne identificăm mai bine nevoile și soluțiile!
 • Evenimente pentru și împreună cu tinerii piteșteni:
 • Pitești Science Festival – 24 septembrie: peste 100 de experimente științifice, realizate de elevii piteșteni voluntari, sub îndrumarea mentorilor și profesorilor implicați în organizarea celei mai ample ediții a Romanian Science Festival – eveniment conceput, realizat și adus în Pitești de către o echipă de tineri cercetători și oameni de știință români din diaspora.
 • Târgul de ONG-uri pentru voluntariat PITASO – 30 septembrie: tinerii implicați în viața comunității promovează voluntariatul.
 • Săptămâna Europeană a Sportului – 23/30 septembrie: Crosul #BeActive, pentru elevi de gimnaziu din școlile piteștene, și Tur de ciclism, organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești.
 • RebelX Festival – 8/9 iulie: prima ediție a festivalului de muzică rock dedicat tinerelor talente.
 • Good Vibes – 20 /21 mai: Festival Internațional de Canto pentru copii și tineret;
 • Dansul florilor – 14/15 mai: Concurs Național de Dans Sportiv pentru copii și tineri;
 • IconArT – artă tradițională iconografică – 16/19 august: a doua ediție a atelierului de pictură de icoane pe lemn, pentru copii.
 • Hai hui printre stele – spectacol de teatru gratuit, oferit de municipalitate copiilor, de 1 Iunie;
 • Concerte educative pentru cei mai mici spectatori, pe tot parcursul stagiunilor Filarmonicii Pitești.
 • Spații dedicate relaxării și jocului:
 • Aventura Parc – zonă nouă de agrement în Parcul „Lunca Argeșului”: multiple trasee, destinate tuturor vârstelor, începând cu 5 ani;
 • modernizare 8 locuri de joacă (Bloc B16-B17, cartier Prundu; Bloc B27A, cartier Prundu; Școala nr. 12, cartier Trivale; Bloc E2, strada Făgăraș; Bloc P 30-P31, cartier Tudor Vladimirescu; Parc Făget; Bloc C2, strada Deceneu, Coremi);
 • în curs de proiectare și execuție:
 • 2 locuri de joacă – zona bl. D, D1, D2, D3, strada Anghel Saligny; strada Mircea Eliade – parcare supraterană;
 • 4 spaţii recreative – parcurile: Prundu, Lunca Argeşului, Ştrand şi Lumina.
 • Premiem excelența, încurajăm performanța:
 • repartizarea unui apartament (locuință de serviciu) campioanei nationale la judo Ivănescu Florentina (Clubul Sportiv Municipal);
 • Tabăra de vară Pitești – Kragujevac: 23 dintre cei mai merituoși elevi de gimnaziu din Pitești au fost premiați, de municipalitate, prin tabăra de 10 zile, în Serbia, organizată, pe bază de reciprocitate, între orașele înfrățite Pitești – România și Kragujevac – Serbia.
 1. Sport – mișcare, competitivitate, evoluție!
 • Sala Polivalentă – PITEȘTI ARENA: în prag de inaugurare!
 • Obiectiv major de investiții, finanțat prin CNI:
 • capacitate de 4200 de locuri si 220 de locuri de parcare;
 • va găzdui competiții de nivel național și internațional, evenimente culturale (simpozioane, concerte sau târguri de profil), precum și jocul echipelor locale de baschet si de volei ale clubului FC ARGEȘ.
 • Buget local 2021/2022 – lucrări finalizate (valoare totală 6.075.756,50 lei):
 • Branșament electric – valoare: 1.927.610,21 lei;
 • Branșament apă și canal – valoare: 32.729,28 lei;
 • Branșament gaze – gratuit;
 • Zid de spijin – valoare: 1.319.297,12 lei;
 • Amenajare parcare – valoare: 1.097.483,80 lei;
 • Amenajări exterioare (amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, rețele exterioare) – valoare: 1.698.636,09 lei.
 • Bazinul olimpic: etapa finală!
 • FONDURI NERAMBURSABILE
 • MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITEȘTI:
 • au fost realizate, în proporţie de peste 90%, lucrări de construcții și montaj în valoare de 361.449,53 lei inclusiv TVA;
 • au fost executate lucrările de refacere tencuieli și zugrăveli/placaje ceramice; pardoseli – parchet, piatră naturală, gresie, ciment mozaicat si mochetă; amplasarea unui elevator la scara principală de acces pentru persoane cu dizabilități fizice; amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilități fizice, termoizolare pereţi exteriori, înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie aluminiu;
 • valoarea totală a proiectului: 598.698,55 lei, din care fonduri nerambursabile 13.703.254,54 lei (POR 2014-2020).
 • BUGET LOCAL
 • au fost demarate lucrările de reabilitare Bazin olimpicetapa II, cu o valoare de 045.701 lei, care vizează: refacerea pardoselilor existente, vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă rezistentă la umiditate, sablare în zona cu rugină, grunduire, vopsire a întregului tavan și a structurii metalice a bazinului, pardoseală rășină epoxidică – model arhitectural – foaier, realizare tavan casetat tip grilă aluminiu – zona bazin, realizare rampă de acces, refacerea sistemului de ventilație, iluminat arhitectural, amenajare exterioară și parcări;
 • au fost realizate, în proporţie de 77%, lucrări de construcții și montaj în valoare de 186.518,59 lei, inclusiv TVA.
 • Fonduri nerambursabile – CNI:

Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A., în vederea obținerii finanțării, documentațiile complete aferente următoarelor obiective de investiții:

 • Construire complex sportiv, str. Costache Negri, Parc Ștrand, municipiul Pitești, județul Argeș, obiectiv aprobat în lista sinteză a C.N.I;
 • Construire Academia de tenis, loc. Pitești, Bd. Petrochimiștilor, nr. 29, Argeș, Bază Sportivă și de Agrement a Municipiului Pitești.
 • Au fost încheiate contractele de proiectare și execuție lucrări, de către N.I. S.A. pentru următoarele obiective de investiții:
 • Construire bază sportivă TIP 2 – Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
 • Bazin de înot, Bd. Petrochimiștilor, nr. 23, municipiul Pitești, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, județul Argeș;
 • Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny 1A, municipiul Pitești, județul Argeș.
 • Stadionul „Nicolae Dobrin”:
 • A fost elaborat Studiul de Fezabilitate și aprobat în Consiliul Local;
 • A fost aprobată documentația tehnico-economică de către Comisia Tehnico-Economică a C.N.I., pas premergător obţinerii finanţării.
 • Structura funcțională esențială, aferentă activității de bază – competiții sportive: teren multifuncțional; vestiare pentru sportivi; săli de încălzire, sala de forță; vestiare și birouri pentru arbitrii și oficialii meciurilor; spații pentru presă, radio – TV, zone pentru interviuri, masa presei, sala pentru conferințe de presă etc., inclusiv spații sanitare și de servire dedicate; tribune cu locuri individuale pe scaune; locuri pentru spectatorii cu handicap locomotor și însoțitorii acestora; amenajarea de loje VIP; restaurant cu sală de mese; puncte de prim ajutor; foaier de primire, dotat cu garderobe, puncte comerciale; cameră de control și regie; spații care vor deservi funcțiuni complementare cu caracter sportiv și non-sportiv (săli de recuperare, spații de depozitare, de alimentație publică, săli de conferințe, birouri, instalație de nocturnă, amenajări în vederea evenimentelor de tip concert sau expoziții, parcări).
 • Prin HOTĂRÂREA nr. 575 din 28 aprilie 2022, Municipiul Pitești a obținut de la Ministerul Sportului întreg terenul aferent Complexului Sportiv „Nicolae Dobrin”, în suprafață de 127.848 mp, inclusiv Sala Sporturilor.
 • Sala Sporturilor „Trivale” si Complexul de Atletică Grea:
 • a trecut din administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Argeș, în administrarea Primăriei Municipiului Pitești, prin HGR nr. 575/2022.
 • locație reprezentativă a sportului argeșean, este adecvată pentru evenimente sportive diverse: meciuri de baschet, volei, handbal, dar si tenis de câmp si dans sportive;
 • cu o capacitate de aproximativ 900 de locuri, găzduiește:
 • Concursul Național de Dans Sportiv „Dansul florilor”;
 • Turneul de Handbal Masculin;
 • Campionatul de Volei Feminin.
 • Rezultate ale sportivilor de care suntem mândri:
 • Clubul FC Argeș:
 • Echipa de baschet – semifinalistă în Campionatul Național;
 • Echipa de volei – promovare în Divizia A1;
 • Judo: 17 titluri naționale, în 2022, și 7 medalii de aur, argint și bronz la competițiile internaționale;

Avem rezultate performante și la:

 • Karate: 9 titluri internaționale;
 • Modelism: 4 titluri mondiale și un campion European;
 • Tenis de masă: 6 sportivi medaliați – aur, argint și bronz – la campionate naționale și internaționale;
 • Atletism: 2 titluri mondiale și 1 titlu balcanic.
 • Clubul „Olimpic Argeș Gym” – Centrul Cultural Pitești:
 • 12 medalii de aur, argint și bronz, în competițiile naționale și internaționale.
 • Am organizat Evenimente sportive la nivel de municipiu și județ:
 • Pitești Half Marathon;
 • Cupa Caroli la înot;
 • Săptămâna Europeană a Mobilității – Ziua fără mașini;
 • Săptămâna Europeană a Sportului:
 • Deschiderea #BeActive: demonstrații sportive;
 • Crosul #BeActive;
 • Tur de ciclism.
 • Raliul Argeșului: startul și premierea competiției, Superspeciala;
 • Concursul Național de Dans Sportiv „Dansul florilor”;
 • Concursul Național de Gimnastică;
 • Cupa Municipiului Pitești la Șah;
 • Campionatul Național de Salsa, Bachata și Carribean Show „Romanian Dance Fest”;
 • Turneul BRD-Kaufland Argeș Open Wheelchair Tennis;
 • Trivale 3Challenges”, competiție sportivă interdisciplinară.
 1. Cultură, Interculturalitate, Evenimente, Divertisment – identitate și diversitate
 • Continuarea strategiei de dezvoltare culturală, branding și turism cultural:
 • parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România și Consiliul Județean Argeș pentru integrarea Piteștiului într-un circuit al evenimentelor cu potențial de promovare a patrimoniului local:
 • Simfonia Lalelelor, eveniment–simbol pentru Pitești: „Bloom of Hope”, ediția acestui an, a fost organizată, pentru prima dată, în mijlocul naturii, în Parcul Lunca Argeșului.
 • Pitești Fest – Zilele Municipiului Pitești:
 • evenimente diverse, pentru toate vârstele, organizate în punctele principale de atracție ale orașului: marile parcuri, zona centrală, Filarmonica Pitești;
 • Good Vibes, ediția a II-a – festival internațional de canto pentru copii și adolescenți;
 • Dino Park, atracție pentru copii, în premieră la Pitești, timp de o lună, în Parcul Lunca Argeșului.
 • Târgul de Crăciun Pitești, prima ediție în decembrie 2021, organizat sub patronajul Târgului de Crăciun Sibiu, revine, în acest an, cu noutăți.
 • Evenimente culturale și de divertisment, organizate / susținute de municipalitate, în perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022:
 • RebelX, ediția I: festival de muzică rock pentru tinere talente;
 • Tabăra Națională de Artă Fotografică, ediția I;
 • Ziua Universală a Iei în Piața Primăriei, ediția I;
 • Festivalul Luminilor, ediția I;
 • Atelierul de Artă Iconografică „IconArT”, ediția a II-a;
 • „Expresii urbane” – Tabăra Națională de Artă Plastică – Pictură, Grafică Pitești, ediția a VI-a;
 • Festivalul „Toamna piteșteană”, ediția a XVI-a;
 • Festivalul Național de Muzică Folk „TRIVALE FEST”, ediția a VI-a.
 • Centrul Cultural Pitești – activitate culturală permanentă și diversificată: spectacole, festivaluri, colocvii, cenacluri, prelegeri și cluburi culturale, lansări de carte, activitate editorial, evenimente online.
 • Colaborări în cadrul parteneriatelor /înfrățirilor cu diverse comunități și spații culturale:
 • Tabăra de vară pentru copii de gimnaziu Pitești – Kragujevac;
 • Expoziția de Broderie din Palestina și România;
 • Vizite diplomatice și schimburi culturale: Serbia, Italia, Iordania, Tunisia, Maroc, Palestina.
 • Filarmonica Pitești – vioara I a culturii argeșene:
 • Investiții în valoare de un milion de lei, din cei 2.295,70 mii lei obținuți de la MDLPA, în 2022:
 • Scenă proprie – preț achiziție: 269.700 lei;
 • Instrumente muzicale: 411.300 (pian de concert, clarinet, corn englez, contrabas, flaut);
 • Iluminat led – 51.000 lei;
 • Panouri fotovoltaice – 268.000 lei.
 • Creșterea veniturilor proprii la valori record, depășind cu peste 100.000 de lei obiectivul de realizat, stabilit, de către Consiliul Local, pentru anul 2022;
 • Spectacole în spații neconvenționale, concerte educative și eveniment – invitați în premieră: Marcel Pavel, Proconsul, Direcția 5;
 • Preluarea Teatrului de Vară – Parc Ștrand: va fi reabilitat și modernizat.
 • Parteneriat public – privat în domeniul turismului: digitalizarea intrărilor la Grădina Zoologică Pitești, în cadrul proiectului „România – destinație turistică”.
 • ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ
 1. Echipa Primăriei – mai implicată, mai profesionistă
 • Compartimentul de Fonduri Europene și Direcția Arhitectului Șef – rezultate și eficiență crescută, în urma reorganizării:
 • Fonduri Europene – creșterea accesărilor de bani europeni și guvernamentali!
 • Direcția Arhitect Șef – operativitatea a crescut în ultimele 6 luni cu peste 50%!
 • Accent pe relația directă cu cetățeanul – din cele 102 ore de audiență organizate în programul săptămânal în 2022, primarul a acordat 70 de ore pentru 404 persoane, din care 40% cu deplasare în teren și soluționare favorabilă.
 • Consiliile Consultative ale piteștenilor, înființate în 2021, au funcționat, având ca rezultat informări permanente, comunicare eficientă și soluționarea favorabilă a peste 90% dintre solicitări:
 • 16 întâlniri ale echipei administrative complete cu reprezentantii a peste 1000 de asociații de proprietari din municipiul Pitești în dialogul direct, eficient, cu rezultate ale interacțiunii!
 • locuințe sociale, A.N.L., de serviciu:
 • 408 dosare analizate;
 • 5 locuinte A.N.L. repartizate;
 • 42 de locuințe sociale atribuite.
 • 679 de solicitări diverse ale asociațiilor de proprietari – soluționate.
 • campanii umanitare:
 • acțiune caritabilă (DAS) de Crăciun, 2021: 30 de familii aflate în evidența DAS au primit pachete cu produse alimentare;
 • acțiune caritabilă de Paști – dulciuri pentru 90 de copii din familii defavorizate, aflați în evidența DAS – din donații ale angajaților Primăriei Pitești;
 • acțiune caritabilă pentru cetățenii din Ucraina, împreună cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.
 1. Îmbunătățirea capacității administrative – Primăria la un click distanță
 • În ianuarie 2022, gradul de utilizare a platformei de plăţi electronice ghiseul.ro și a platformei www.primariapitesti.ro a crescut, comparativ cu ianuarie 2021, astfel:
 • procent de creștere a numărului de tranzacții on-line: 61,36%,
 • procent de creștere a încasărilor on-line, a impozitelor și taxelor locale: 167,16%;
 • procent de creștere a numărul certificatelor de atestare fiscală emise on-line: 130,38%.
 • Plățile electronice efectuate în anul 2022 (până la data de 31.10.2022) pe ambele platforme au crescut cu 10%, față de anul fiscal 2021.
 • APLICAȚIE MOBILĂ
 • Aplicație iOS & Android, integrată cu Portalul/site-ul primăriei – platformă digitală intuitivă pentru simplificarea managementului sesizărilor/solicitărilor venite din partea comunității:
 • Până în noiembrie 2022, piteștenii au depus peste 1600 de sesizări către Primăria Pitești, din care au fost rezolvate sau sunt în curs de rezolvare peste 80%;
 • Implementarea platformei digitale N – PROPERTIES – administrare și gestionare locuințe sociale, locuințe ANL, locuințe fond de stat, imobile naționalizate, terenuri etc.
 • FONDURI NERAMBURSABILE POCA
 • DIGITALIZARE SERVICII PUBLICE
 • În cadrul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu o valoare de 3.987.350,76 lei, a fost dezvoltat modulul de bugetare participativă, ce permite, anual, alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunității. De asemenea, este funcţional portalul de e-servicii care permite eliberarea de documente, fără necesitatea prezenței fizice la sediul primăriei a celor interesați.
 • Sistemul de management al documentelor existent a fost dezvoltat cu modulul de arhivă electronică, fiind folosit inclusiv pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor și chiar a elibera copii conforme.

 1. Smart city, transparență, integritate, comunitate – servicii publice îmbunătățite
 • Pitești – pe locul al doilea, în țară, la transparența finanțelor publice municipale!
 • exemplu pozitiv în ce privește transparența bugetelor publice (procesul de elaborare și aprobare a bugetelor locale), din 109 municipii;
 • conform analizei realizate de ONG-ul Funky Citizens, Piteștiul s-a clasat pe locul al doilea, ca punctaj, după Sectorul 6 București, alături de Brașov, Deva, Alexandria, Hunedoara;
 • declasează municipii de top din țară, prin adoptarea de măsuri care să le facă bugetele deschise (formatul de publicare, bugetele pentru cetățeni sau dezbaterile publice organizate).
 • Dezvoltarea unei platforme integrate de management al mobilității:
 • Sistemul de management integrat al traficului;
 • Sistemul de e-ticketing și plăți pentru serviciile de transport și alte servicii comunitare;
 • Sistemul de management pentru parcări publice;
 • rețea de stații de autobuz cu facilități suplimentare pentru transportul multimodal;
 • rețea de stații de încărcare cu energie electrică pentru autovehicule;
 • stații de închiriere biciclete;
 • achiziționare autobuze electrice.
 • Consultare publică prin:
 • Aplicație e-sondaje;
 • Portal de servicii adresate cetățenilor.
 • Implicarea în guvernare:

Modulul de bugetare participativă;

 • Modulul de arhivă electronică.

 1. Urbanism – dezvoltare gândită strategic, patrimoniu local protejat

 

 

 • Obținerea Avizului de la Garda Forestieră pentru menținerea pădurilor (Pădurea Trivale) în intravilan, cu debnlocarea impasului de aprobare a PUG-ului;
 • Reactualizarea Registrului Spațiilor Verzi – cu obținerea suprafaței minime obligatorii de 26 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor al municipiului;
 • Creșterea exigenței de emitere a autorizației de construire:
 • Sistarea construcției a 6 imobile, pentru construire fără autorizație, până la intrarea în legalitate, în strada Zenitului;
 • Sancționarea constructorilor pentru nerespectarea organizării de șantier;
 • Scăderea cu 15% a certificatelor de urbanism emise și cu 10% a autorizațiilor de construire emise.
 • Strategie de dezvoltare civilizată:
 • Investițiile importante autorizate numai după hotărârile CL de aprobare PUD ȘI PUZ;
 • Continuarea transmiterii somațiilor pentru reabilitarea fațadelor clădirilor degradate.

 1. MEDIUL DE AFACERI – PARTENER PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ
 • Relație deschisă cu mediul de afaceri:
 • Dialog permanent cu mediul de afaceri, prin intermediul Comisiei Consultative Economice – întâlniri periodice, pe teme aplicate, pentru analiza principalelor direcții de conturare a unei strategii unitare de dezvoltare a municipiului și a zonei metropolitane a Piteștiului.
 • Piteștiul – parte a Acordului de Parteneriat între organizațiile patronale și corpurile profesionale din județul Argeș – municipiu dat exemplu de bună practică în topul administrației locale din România.
 • Prioritățile reciproce, strategii care pot genera progres în Pitești:
 • Parteneriat cu Prime Kapital pentru regenerare urbană, prin reconversia unei zone industriale în spațiu comercial și de recreere modern:
 • construirea unei pasarele auto-pietonale între cartierul Tudor Vladimirescu și Frații Golești;
 • construirea unui sens giratoriu pentru fluidizarea traficului în zonă.
 • Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare- dezvoltare în cadrul Business Hub – Prosant;
 • Dezbatere pe oportunitatea unui spital municipal la Pitești;
 • Dezbatere pe Planul de Mobilitate Urbană a Piteștiului și, implicit, pe SIDU.
 • Identificarea intereselor comune pentru dezvoltarea comunității locale, de la sport la cultură și educație – implicarea mediului de business în susținerea financiară a acestor tipuri de activități: Simfonia Lalelelor, Pitești Fest, Ziua Mobilității, Târgul de Științe.
 • Parteneriate noi – Rotary Club Pitești, Rotaract, Interact și Rotakids:
 • campania „Promenada Inimilor” – încurajare la mișcare, în Parcul Lunca Argeșului, ca mijloc de prevenție a bolilor cardio-vasculare;
 • „Fii avocat în școala ta!”- campanie de democratizare sănătoasă a societății românești.
 • FONDURI NERAMBURSABILE
 • PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CADRUL PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT:
 • se află în execuție lucrările pentru realizarea incubatorului de afaceri, care va găzdui un număr de 16 firme nou înființate în diverse domenii de cercetare-dezvoltare ;
 • valoarea totală a proiectului: 15.554.939,31 lei, din care fonduri nerambursabile 7.172.945,99 lei;
 • implementat de U.A.T. PITEȘTI în parteneriat cu INSTITUTUL DE CERTIFICĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS.
 • ,,Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă”:
 • obiectiv general: consolidarea capacitatii administrative si eficientizarea activitatii la nivelul autoritatii publice locale prin fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung, prin corelarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ale Municipiului Pitești, cu documentele strategice nationale pentru perioada 2021-2027;
 • valoarea totală a proiectului: 921.324,62 lei, din care fonduri nerambursabile 902.898,13 lei.