Primarul Cristian Gentea va înainta mâine la DNA documentele prin care se dovedește faptul că liberalii Sorin Apostoliceanu și Radu Perianu au stat la baza creșterii tarifelor la care au fost realizate deja celebrele stații de autobuz din Pitești!

0
168

Astăzi, primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a demolat complet, într-o conferință de presă cu caracter extraordinar, toate acuzațiile aduse de-a lungul campaniei electorale (și nu numai!) de către liberalii Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț și Răzvan Șerbănoiu, vizavi de prețul prea mare al stațiilor de autobuz.

Întreaga poveste, pe care o vom detalia și sublinia în zilele următoare, a fost moștenită de administrația Gentea, dar l-a avut de fiecare dată în prim plan pe fostul viceprimar Sorin Apostoliceanu.

Sorin Apostoliceanu, de la PNL, este cel care a vizat în 2018 referatul nr.48521/12.10.2018 al Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor (serviciu coordonat la vremea respectivă chiar de…  Sorin Apostoliceanu!),  referat prin care s-a solicitat, din nou, aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și de scriere a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții STAȚII AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI!!!

Contractul de servicii de proiectare (nr.51583/104/31.10.2018), care avea ca obiect: Reactualizarea Studiului de fezabilitate, Întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism , documentații pentru avize/acorduri solicitate I și Scrierea cererii de finanțare pentru ideile de proiecte prevăzute în cerea de finanțare nr.1, este semnat de domnul Sorin Apostoliceanu, fost candidat PNL la funcția de primar al municipiului Pitești! În baza acestui contract s-au plătit 129 000 de lei unei firme din Mărăcineni, aceeași care a elaborat și primul studiu de fezabilitate!

Tot Sorin Apostoliceanu a semnat HCL nr.460/20.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stații de așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești.

Mai mult, hotărârea prin care s-a decis aprobarea primului studiu de fezabilitate pentru investiția ,,STAȚII  AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI” a fost adoptată într-o ședință a Consiliului Local Pitești prezidată de fostul prefect Radu Perianu, pe atunci consilier local PNL, în prezent umilit inimaginabil de Ion Mînzînă la votul pentru președinția ConsiliuluiJudețean Argeș!

Deci, liberalii sunt peste tot în povestea stațiilor de călători din Pitești.

Iar semnătura LIBERALULUI  Sorin Apostoliceanu a făcut posibilă cea mai importantă creștere a valorii devizului general, cu incredibilul procentaj de 116%!

Documentele vor fi predate mâine Departamentului Național Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești de către primarul Cristian Gentea. Rămâne ca procurorii să facă lumină în acest caz!

Iată cursul evenimentelor:

Contractul de proiectare și execuție a stațiilor de autobuz din Municipiul Pitești: cronologia actualizărilor devizului care a stat la baza licitației și atribuirii lui, între 2015 și 2021.

  1. În anul 2015 este încheiat contractul de servicii nr. 46840/19.10.2015 care are ca obiect principal întocmire studii de teren (geotehnic și topografic), Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Cererea de finanțare și Documentație pentru avize și acorduri pentru obiectivul STAȚII  AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Proiectantul elaborează documentațiile și în anul 2016 le predă Primăriei care aprobă Studiul de fezabilitate și Devizul general privind cheltuielile necesare realizării acestei investiții prin  HCL nr.166/28.04.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Stații de așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești.

Raportul la hotărâre este semnat de domnul viceprimar Cornel Constantin Ionică .

Valoarea totală a devizului este de 8.412.843,60 lei inclusiv TVA (99 de stații -17.000 Euro/stație).

Pentru Studiul de fezabilitate s-a plătit 45.000 lei.

  1. În Anul 2018 prin referatul nr.48521/12.10.2018 al Serviciului

Dezvoltare și Managementul Proiectelor, serviciu coordonat la vremea respectivă de domnul  Sorin Apostoliceanu,  se solicită din nou aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și de scriere a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții STAȚII AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI!!!

Referatul este vizat de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu și aprobat de domnul Laurențiu Zidaru pentru Cornel Constantin Ionică.

În Nota conceptuală nr.48520/12.10.2018 care a făcut parte din documentele achiziției, la punctul 3. Estimarea suportabilității investiției publice, punctul 3.1 Estimarea  cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se  în considerare, după caz se face următoarea mențiune: Conform Studiului de fezabilitate aprobat în Consiliul Local prin HCL nr.166/28.04.2016, valoarea devizului general este de 8.412.843,60 lei inclusiv TVA, respectiv  1.878.831 euro conform Devizului general al investiției.

După finalizarea achiziției se semnează un nou contract de servicii de proiectare (nr.51583/104/31.10.2018) care are ca obiect:

Faza I -Reactualizarea Studiului de fezabilitate

Faza II- Întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism , documentații pentru avize/acorduri solicitate I;

Faza III -Scrierea cererii de finanțare pentru ideile de proiecte prevăzute în cerea de finanțare nr.1

Acest contract este semnat de domnul Sorin Apostoliceanu pentru primar.

S-a plătit, în urma achiziției directe, alți 129.000 lei, la aceeași firmă!

Proiectantul reactualizează  Studiul de fezabilitate și Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției , iar acestea sunt aprobate  prin HCL nr.460/20.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stații de așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești .

Raportul la  hotărâre este semnat de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu care coordona la vremea respectivă Serviciul de fonduri europene.

Valoarea totală a devizului devine prin această hotărâre 18.166.649,63 lei inclusiv TVA.(37.000 Euro).

Practic, prin această hotărâre valoarea devizului general a crescut cu  116% față de ce aprobată anterior.

  1. În anul 2019 se actualizează din nou Devizul general prin HCL nr.72/21.03.2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Stații de așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești.

Raportul la hotărâre este semnat tot de domnul Sorin Apostoliceanu care era în continuare coordonator al Serviciului de fonduri europene.

Prin această hotărâre se menține în continuare valoarea majorată anterior cu 116%, respectiv cea de 18.166.649,63 lei inclusiv TVA modificările fiind doar între liniile de deviz  pentru punerea în concordanță cu prevederile bugetului proiectului din programul MySMIS.

Aceasta este valoarea stațiilor de autobuz  în baza căreia se semnează de către domnul primar Cornel Constantin Ionică contractul de finanțare  nr.5366/30.04.2020.  

 Din data de 21.03.2019 până în data de 21.04.2021 , când a preluat mandatul domnul primar Cristian Gentea, nu s-a organizat nici o procedură de atribuire pentru execuția stațiilor de autobuz. În data de 21.04.2021 se scoate pentru prima dată la licitație documentația pentru execuția  acestora,  pe soluția și pe valoarea aprobate în timpul domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu, respectiv valoarea de 18.166.649,63 lei inclusiv TVA .

Practic, domnul primar Cristian Gentea nu a făcut altceva decât să preia și să  scoată la licitație o documentație și un deviz general aprobate de domnul viceprimar Sorin Apsotoliceanu prin HCL nr.460/20.12.2018 și HCL nr.72/21.03.2019.

Prețurile,  valorile erau cele din anul 2018.

Procedura de atribuire a fost anulată pe motiv că nu a fost depusă nici o ofertă conformă. Un singur operator economic a fost interesat de procedură la vremea  respectivă însă nu a depus o ofertă conformă.

După anularea licitației proiectantul a considerat că devizul general trebuie actualizat  cu evoluția indicilor de cost în construcții deoarece prețurile erau vechi de 3 ani, avusese loc o creștere majoră a prețului la fier, beton și la alte materiale , pandemia, etc.

  1. În anul 2021 , după anularea primei licitații se actualizează din nou devizul general ținându-se cont de evoluția indicilor de cost în construcții prin HCL nr.312/26.08.2021 privind aprobarea Devizului general reactualizat aferent obiectivului de investiții Modernizarea infrastructurii de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat -Stații de așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești (99 stații) valoarea devenind 23.064.512, 10 lei inclusiv TVA.

Soluția de realizare a acestor stații nu s-a modificat . A rămas în continuare și a fost scoasă la licitație aceeași soluție care a fost aleasă  de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu împreună cu proiectantul și echipa care a lucrat la proiect și care a fost aprobată de către domnul viceprimar la vremea respectivă prin HCL nr.460/20.12.2018 și HCL nr.72/21.03.2019.

Precizez că actualizarea acestui deviz cu evoluția indicilor de cost în construcții a fost votată în unanimitate în Consiliul Local. (se pot verifica procesele verbale ale ședinței).

Aceasta este valoarea din care a fost scoasă la licitație a doua oară proiectarea și execuția stațiilor de autobuz și a fost semnat contractul cu ofertantul din Brașov care a fost desemnat câștigător. La licitație au fost depuse 2 oferte.

Aceasta este valoarea care conținea în plus față de cea aprobată de domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu doar actualizarea prețurilor cu evoluția indicilor de   cost în construcții. Indici pe care nu i-a inventat primarul Cristian Gentea ci ei sunt stabiliți de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu reglementările  legale în domeniu. Această instituție determină și diseminează prin publicații statistice oficiale , inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției , potrivit frecvenței de revizuire  stabilite prin reglementările  specifice naționale și europene în domeniu, noi ponderi ale materialelor  de construcții. Indicii aceștia sunt oficiali și  folosiți de toți proiectanții în elaborarea proiectelor.

Aceeași firmă actualizează prețurile, fără alte costuri, de această dată!!

  1. Tot în anul 2021 prin HCL nr.435/09.11.2021 se modifică art.1 din HCL nr.312/26.08.2021 în sensul că valoarea totală a devizului general se micșorează și devine 22.940.578,93 lei inclusiv TVA (46.000 Euro).

Precizez că și această modificare a fost votată în unanimitate în Consiliul Local (se pot verifica procesele verbale ale ședinței)

Valoarea devizului a fost diminuată prin această hotărâre deoarece având la bază informarea DG-POR  privind autorizarea Cererii de Rambursare nr.1, s-a constatat faptul că la momentul  elaborării cererii de finanțare unele cheltuieli au fost încadrate în mod eronat  în categoria și sub-categoria bugetară. Este vorba de Documentațiile pentru obținerea avizelor , autorizațiilor ce stau la baza obținerii Certificatului de urbanism și a documentației pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor.

Proiectantul care a întocmit studiul de fezabilitate nu a fost schimbat. Este același care a stabilit valoarea devizului general la 8.412.843,60 lei inclusiv TVA în anul 2016, același care l-a reactualizat la valoarea de 18.166.649,63 lei inclusiv TVA în 2018 și același care l-a reactualizat în anul 2021 cu indicii de cost în construcții la 23.064.512,10 lei inclusiv TVA.

Vom reveni!