Persoanele fără venituri vor achita în continuare contribuția la sănătate (CASS)!

0
400

plata_cassDacă până în 2016, persoanele fără venituri erau obligate să plătească CASS dacă apelau la servicii medicale, cu excepţia celor de urgenţă, acum Ministerul Finanțelor propune modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Persoanele în cauză vor avea două posibilități pentru a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fără venituri şi cele care au exclusiv venituri din investiţii (dividende, dobânzi) sub nivelul unui salariu minim vor putea opta să plătească contribuţii de sănătate (CASS) lunar sau la data la care au nevoie de servicii medicale, potrivit unui proiect de modificare a Codului fiscal:

  • lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia, sau
  • la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevazută la art. 181, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară“.

Aceste persoane vor fi asigurate încă trei luni de la momentul în care încetează să plătească CASS.

Pe lista schimbărilor se află persoanele fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale. Sunt vizate și persoanele care nu se află în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive și care nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, au fost introduse în categoria contribuabililor unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor pentru personalul român militar și civil trimis în misiune permanentă în străinătate, iar în cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar avea consecințe neplăcute, avertizează Ministrul de resort. Astfel, s-ar ajunge la neasigurarea în sistemul de asigurări social de sănătate și în sistemul asigurărilor pentru șomaj a personalului militar și civil trimis în misiune permanentă în străinătate sau creșterea sarcinii fiscale suportate de către persoanele fără venituri sau persoane care realizează în exclusivitate venituri din investiții sau alte surse mai mici decât salariul minim brut pe țară, sub forma contribuției sociale de asigurări sociale de sănătate.

(Sursa: www.profit.ro)