Montare indicatoare bd.1 Decembrie 1918 – str. Paltinului

0
54

Pentru fluidizarea  circulatiei auto pe b-dul  1 Decembrie 1918  respectiv pentru interzicerea parcării autovehiculelor in fata blocului M4 ( zona cuprinsă intre strada Paltinului si str. Alunului ) se montează indicatoare  de restricție <  oprirea interzisă > a vehiculelor ,  in intervalul orar  07,30- 18,00 . Indicatoarele vor fi însoţite de  plăcute adiționale  < ridicare vehicule >.

Acţiunea este realizată de către Administraţia Domeniului Public , in cursul zilei de astazi, 17,11.2022, conform avizării din Comisia de sistematizare a circulatiei rutiere din data de 20.10.2022.