Lucrări de reparații podeț tubular, strada Ion Pillat, în orașul Ștefănești, județul Argeș.

0
99

În aceste zile se află în proces de reabilitare podețul tubular de pe strada Ion Pillat, din orașul Ștefănești.

Lucrările de reparații se impun ca urmare a faptului că acesta prezintă un grad ridicat de degradare, astfel traficul pietonal și auto este îngreunat și nu sunt asigurate condițiile de siguranță pentru participanții la trafic.

Strada Ion Pillat face parte din proiectul de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere la nivelul orașului Ștefănești, fiind integrată în obiectivul de investiții: „Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare – Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi”, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Lucrările de reparații constau în: recondiționarea și protecția feței interioare a tuburilor, cofrare, armare, injecții de lapte de ciment pentru tuburile afectate, spargerea betoanelor degradate, cămășuirea betoanelor existente (ancorare, armare, cofrare), decolmatare tuburi existente, recondiționarea parapetului metalic și înlocuirea pieselor deteriorate.

Prin aceste lucrări de reparații urmărim asigurarea accesului uitilizatorilor la traficul rutier cât și pietonal în condiții de siguranță.