Locuri de muncă în Argeș – Vezi lista și detalii!

0
1580

Piteşti

SC DM Start SRL angajează operator panificaţie, salariu 1.900 lei. Tel. 0248.217.401.

SC Star MD SRL angajează vânzător, salariu 1.900 lei. Tel. 0248.217.401.

Tip Top Industry angajează manipulant mărfuri şi lucrători comerciali, salariu 1.900 lei. Tel. 021.301.15.67.

Alvi Cos Vital SRL angajează vânzător. Tel. 0733.941.494.

SC Studio Moderna SA angajează agent comercial, se oferă şi bonuri. Tel. 021.407.50.10.

SC Ova Total New-Top SRL angajează în Bascov vânzător, salariu 1.900 lei. Tel. 0728.272.590.

Hoteluri şi restaurante

SC Hanul Rustic Argeşean SRL angajează bucătar, ospătar şi spălător vase, salariu 1.900 lei. Tel. 0747.228.626.

Pati Panif Cosem SRL angajează patiseri şi muncitori necalificaţi. Tel. 0745.659.732.

SC Xenia SRL angajează bucătar, salariu 1.900 lei. Tel. 0723.256.988.

Transporturi

SC International Lazăr Company SRL angajează şofer autocamion, atestat ADR şi vorbitor limba engleză, salariu 4.162 lei. Tel. 0248.270.700, persoană de contact Chiţa Cristina.

Prest Transport VHB SRL angajează şofer camion, salariu 1.925 lei. Tel. 0736.366.268.

Valentin Corandi Trans SRL angajează telefonist dispecer taxi, salariu 1.900 lei. Tel. 0248.944, 0248.255.222.

Construcţii

SC Tib Company Contractor SRL angajează manager proiect, inspector/referent RU, director financiar, auditor intern, analist calitate, inspector protecţia mediului, şef şantier, zugrav/vopsitor, lăcătuş mecanic, electrician construcţii, instalator, sudor, finisor terasamente, dulgher, muncitor necalificat. Tel. 0248.211.666 ; 0747.198.715.

SC Conarg Construct SRL angajează automacaragiu, se acordă şi tichete. Tel. 0248.213.449; 0248.216.309.

SC Silvalin Instal SRL angajează electrician în construcţii, instalator şi muncitor necalificat. Tel. 0749.117.705, 0744.200.983.

Confecţii

Alex L Royal Hotel SRL D angajează călcători şi confecţioneri textile. Tel. 0745.659.732.

SC Gold Lavoar Design SRL angajează confecţioner textile. Tel. 0757.385.245.

SC Francesca Industries SA angajează confecţioneri textile. Oferta se adresează şi persoanelor cu dizabilităţi. Tel. 0248.281.099, 0248.280.535.

Industrie

SC Muntenia Pak SRL angajează confecţioneri articole din carton, salariu 1.900 lei plus transport. Tel. 0761.341.407.

SC Mobactiv Top Concept SRL angajează tâmplar, salariu 1.900 lei. Tel. 0746.929.567.

SC Tapi Rep Confort 2005 SRL angajează muncitori necalificaţi şi tapiţeri. Tel. 0745.027.916.

SC Static Color Logistics SRL angajează muncitori necalificaţi, salariu 1.900 lei. Tel. 0248.010.021; 0722.210.021.

SC Ronera Rubber SA angajează şef birou cumpărări, sculer matriţer, analist cumpărări şi analişti calitate, se acordă şi tichete. Tel. 0248.270.389, 0730.098.364.

Lacoli Construct SRL angajează confecţioneri tâmplărie PVC şi tâmplari. Tel. 0730.131.313.

SC Alex Mih Trans Electrice SRL angajează electrician reţele electrice. Tel. 0744.357.889.

GMB Romania Auto Industry SRL angajează şef birou serviciu administrativ. Tel. 0371.502.870.

SC Iwave Solutions SRL angajează electrician construcţii (salariu 2.200 lei), tehnician echipamente de calcul (salariu 2.200 lei) şi gestionar depozit (salariu 1.900 lei). Tel. 0749.117.778.

SC Lear Corporation Romania SRL angajează muncitori necalificaţi. Oferta se adresează şi persoanelor cu dizabilităţi. Tel. 0248.207.437.

SC Recycling Mondo Plase SRL angajează lucrători sortatori şi operatori mase plastice. Tel. 0745.356.729.

SC RMW Roma Metal Working SRL angajează lăcătuş mecanic, salariu 1.900 lei. Oferta se adresează persoanelor din categorii defavorizate. Tel. 0728.330.073.

SC VM Comp SRL Ştefăneşti angajează muncitori necalificaţi, cu calificare la locul de muncă. Tel. 0749.131.270.

Sigma Services International SRL angajează tehnician asigurare calitate în Satu Mare. Tel. 0248.212.478; 0753.022.164.

Alte activităţi

SC Box Line SRL angajează confecţioneri articole din carton, salariu 1.900 lei plus transport. Tel. 0761.341.407.

BEJ Moromete Constantin Cosmin angajează secretară. Tel. 0753.709.990.

Apă Canal 2000 SA angajează prin concurs inginer, în Topoloveni. Tel. 0248.217.399; persoană de contact Boteanu Alina.

SC Hanul Rustic Argeşean SRL angajează contabil, salariu 1.900 lei. Tel. 0747.228.626.

SC Romrev Team SRL angajează muncitor servicii curăţenie. Tel. 0745.204.080.

Primăria Oraşului Ştefăneşti angajează prin concurs inspector debutant. Tel. 0248.266.752.

Salpitflor Green SA angajează prin concurs şef serviciu achiziţii, salariu 2.334 lei. Tel. 0248.217.059.

C.N. Poşta Română SA angajează oficiant urban, în Piteşti, şi oficiant rural, în Buzoieşti. Tel. 0244.546.296; persoană de contact Daniela Şerban.

SC Vitality Sport SRL angajează recepţioner, masor şi barman, salariu 1.900 lei. Tel. 0348.430.556.

SC Argecom SA angajează arhivar, salariu 2.112 lei. Tel. 0764.308.801.

SC 24 şi Protecţie SRL angajează agenţi de securitate, salariu 1.900 lei plus tichete. Tel. 0731.309.116; 0744.770.988.

SC Clemans SRL angajează inspector grafician şi referent marketing, salariu 3.100 lei plus bonuri. Tel. 0735.308.148.

Topoloveni

SC Cristina Premier Clothing SRL angajează confecţioner, muncitor necalificat, călcător, ambalator manual, controlor calitate, muncitor necalificat, croitor, alimentator linie, şef formaţie, tehnician calitate, se acordă şi tichete. Tel. 0761.681.626.

SC Bamesa Oţel SA angajează operatori maşini unelte, macaragii, stivuitorişti, electrician şi lăcătuş mecanic. Tel. 0372.487.800.

SC Componente Auto SA angajează metrolog, inginer producţie, inginer tehnolog şi forjor, se acordă şi bonuri. Tel. 0248.607.120, interior 191.

SC Hidroelectrica SA angajează electrician. Tel. 0248.721.741.

Mioveni

SC Profi Rom Food SRL angajează casier, vânzător, recepţioner marfă şi lucrător comercial. Tel./fax 0372.568.838.

Giramex SRLangajează lucrător comercial, salariu 1.900 lei. Tel. 0248.260.290.

Cogeme Set Ro angajează operatori maşini unelte. Tel. 0248.234.250, 0248.234.224.

SC Segula Integration SRL inginer automatist, tehnician roboţi industriali, operator maşini CN, lăcătuş construcţii metalice, electrician, lăcătuş mecanic, inginer mecanic, specialist achiziţii, reprezentant comercial, proiectant inginer mecanic, se acordă şi tichete. Tel. 0372.137.150.

Automobile Dacia SA angajează administrator cumpărări, salariu 3.300 lei. Tel. 0248.341.815.

SC Vacanta Electrunic Service SRL angajează vânzător, salariu 1.900 lei. Tel. 0744.495.921.

Câmpulung

SC Mădălina SRL angajează gestionar depozit, se acordă şi bonuri. Tel. 0248.510.112.

SC Paloma SRL angajează barman, salariu 1.900 lei. Tel. 0731.357.090.

SC Danex Bob Construct 2005 SRL Stoeneşti angajează agent vânzări şi manipulant mărfuri. Tel. 0723.770.663.

SC Ders Com Grup 2006 SRL angajează lucrător comercial, salariu 1.900 lei. Tel. 0721.317.788.

SC Zenith Plant SRL angajează lucrător comercial şi asistent farmacist, salariu 2.400 lei. Tel. 0786.200.034.

Eastern Tour Construct SRL angajează ospătar şi ajutor bucătar. Tel. 0744.147.197.

SC Nobel Automotive Romania SRL angajează montatori subansamble. Tel. 0248.507.100 , 0248.507.110.

Spitalul Municipal Câmpulung angajează infirmiera debutant, asistent medical de laborator debutant, asistent medical principal generalist, îngrijitor curăţenie, medic specialist obstetrică-ginecologie, medic specialitate epidemiologie, medic specialitate pediatrie, medic specialist ORL, medic specialist medicina de urgenţă, medic specialist oncologie medicală, medic specialitate ATI, medic specialist radiologie-imagistică, medic specialist reumatologie. 0248.510.100, 0248.511.860.

SC Trei Brazi SRL angajează motostivuitorist, circularist şi muncitor necalificat, salariu 1.900 lei. Tel. 0744.313.065.

Curtea de Argeş

Ecobox Bascov angajează cartonagist, salariu 1.900 lei plus transport. Tel. 0723.388.680.

La Obrocea Ag SRL angajează bucătar şi ospătar, salariu 1.900 lei. Tel. 0775.580.166.

Primora Modera (No Comment) angajează ospătar şi lucrător bucătărie, salariu 1.900 lei. Tel. 0758.372.950.

Activity BMS SRL angajează dulgher, zidar, finisor, fierar betonist. Tel. 0723.246.862.

G.M.V. Company SRL angajează fasonator produse ceramice, sudor, lăcătuş mecanic, strungar, frezor, electromecanic, muncitori necalificaţi, operator la instalaţii de ardere. Tel. 0744.314.466.

Gabry Cat SRL angajează ambalator manual, ştanţator şi presator, salariu 1.900 lei plus tichete. Tel. 0721.257.355.

Stecopal SRL angajează tăietor ferăstrau, desenator cherestea, formator plăci brute, pregătitor lemn aşchiere. Tel. 0248.724.344.

Primăria Curtea de Argeş angajează inspectori debutanţi. Tel. 0248.721.107.

Dinamic Conf SRL angajează confecţioneri îmbrăcăminte, se acordă şi tichete. Tel. 0729.956.230.

Dinamic Consulting SRL angajează croitori, se acordă şi tichete. Tel. 0729.956.230.