Începerea execuţiei lucrărilor de racordare la rețelele de apă și de canalizare, finanţate din surse proprii ale SC Apă Canal 2000 SA Piteşti

0
111

Societatea Apă Canal 2000 SA anunţă că a fost semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru execuţia branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare menajeră la imobile din aria sa de operare, finanţate din surse proprii ale Operatorului. Astfel, din data de 24 iulie 2023 va începe execuţia lucrărilor din lotul 1, pentru care au fost depuse comenzi în luna martie a acestui an.

În urma desfăşurării procedurii de licitaţie pentru alegerea constructorului acestor lucrări, a fost desemnată câştigătoare firma Jet Construct Pipe SRL, care va contacta clienţii pentru programarea lucrărilor aferente.

Menţionăm că lucrările pentru execuția branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare se vor finanța din sursele proprii ale Operatorului în funcție de bugetul alocat anual.

Vă reamintim că societatea Apă Canal 2000 SA Pitești/ constructorul desemnat execută lucrările de branşare/racordare până la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să realizeze lucrarea pe domeniul privat cu firme specializate sau în regie proprie.

După finalizarea execuţiei şi recepţionarea lucrărilor se va încheia contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu societatea Apa Canal 2000 SA.

Director General

Mihail Marinescu