În atenția utilizatorilor serviciului de salubrizare din cartierul Războieni

0
24

Începând cu data de 02.03.2021, containerele îngropate de la platformele: Bl. D2, Bl. 3-5, Bl. G1, Bl. D3-D4,  Bl. C1(izvor), din cartierul Războieni, pot fi utilizate pentru depozitarea deșeurilor menajere.

La cele 5 platforme sunt amplasate 12 containere îngropate, cu o capacitate de 5 m.c. fiecare, ușor de manevrat, având un sistem de deschidere cu pedală.

Reamintim utilizatorilor că folosirea cu responsabilitate a acestor containere, numai pentru depozitarea deșeurilor menajere și nu pentru alt tip de deșeuri, va contribui la menținerea funcționalității acestora pe termen lung.