Exponatul lunii ianuarie: tezaurul de secol al XVIII-lea descoperit la Conțești

0
96

Judeţul Argeş este bine reprezentat prin descoperirile de tezaure aparţinând secolului al XVIII-lea şi primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, ocupând un loc fruntaş pe harta descoperirilor numismatice de la sfârşitul Evului Mediu. Se cunosc 13 tezaure (Băiculești, Câmpulung, Costești, Cotmeana, Davidești, Deagu de Jos, Fâlfani, Mozăceni I, Mozăceni II, Recea, Ștefănești, Țuțulești, Valea Iașului) alcătuite din monede otomane, austriece, ragusane, ruseşti, olandeze şi ale statelor germane.

Predomină moneda de mari dimensiuni din argint, în special nominalele turceşti, însă există şi excepţii asemenea tezaurelor de la Ștefănești şi Fâlfani, alcătuite din monedă măruntă (acce, para, onluk, beșlik) şi celui de la Cotmeana în care regăsim monede de 20 kreuzer (zwanzingeri), precum şi 11 monede otomane de aur.

Tezaurul de la Conțești, comuna Davidești, a fost descoperit, întâmplător, în anul 1968, în punctul „Lacul lui Bârcă”, în apropierea unei zone în care se găsesc şi vestigii geto-dace. Este alcătuit din 15 piese (şapte taleri ragusani, o jumătate taler theresian, două monede de 30 kreuzeri emisiuni Maria Tereza, patru cifte zolta emisiuni Mustafa al III-lea şi un yrmilik emis de Ahmed al III-lea).

Dintre monedele ragusane se remarcă o piesă cu iconografie rar întâlnită în Ţările Române, este vorba despre un taler, emis în anul 1743, ce are pe avers un episcop ţinând în mâini oraşul Ragusa (actualul Dubrovnik), oferindu-i binecuvântarea.

Ponderea monedelor

  Imperiul Otoman Imperiul Habsburgic Ragusa
Nr. piese 5 3 7
Ponderea 33 % 20% 47%

Exponatul lunii ianuarie poate fi vizitat de marţi până duminică, între orele 9-17.