Deputat Simona Bucura Oprescu: Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii a fost lansat în dezbatere publică!

0
26

A fost elaborat proiectul Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050 care reprezintă o reformă asumată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și care este structurată pe următorii piloni:

 • Locuire incluzivă;
 • Locuire accesibilă și servicii publice de calitate;
 • Tranziția verde – Locuire sigură și durabilă;
 • Întărirea capacității administrative.

Țintele avute în vedere sunt:

 • construirea de #locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare;
 • construirea de locuințe pentru #tineri sub 35 de ani;
 • sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii;
 • îmbunătățirea calității vieții populației prin lucrări de renovare energetică;
 • reglementarea situației așezărilor informale;
 • creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii;
 • renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică).

Mai multe detalii pot fi obținute accesând link-ul 62615c766d3a8571524562.doc (live.com)