Consiliul Județean Argeș precizează: Nu se vor face angajări pentru că legea nu permite acest lucru, până la finalul acestui an.. Va avea loc doar o reorganizare internă!

0
241

ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aflată în dezbatere publică, ce se dorește să fie adoptată, obligă administrația publică centrală, dar și administrațiile județene și locale să se reorganizeze pentru a putea funcționa, conform noilor norme legislative.

Astfel și Consiliul Județean Argeș este obligat să se reorganizeze pentru ca, în momentul adoptării acestor norme legislative, activitatea să nu fie perturbată și cu atât mai mult să fie cât mai eficientă.

În acest context, pentru a evita posibile interpretări eronate, respectând legile în vigoare, printr-o hotărâre a Consiliului Județean Argeș, va fi modificat statul de funcții al instituției. SUBLINIEM FAPTUL CĂ NU ESTE VORBA DE NOI ANGAJĂRI, acest lucru fiind interzis, cel puțin până la finalul anului 2023, printr-o ordonanță de urgență adoptată în luna mai.

Trebuie să precizăm faptul că, doar pe fonduri europene Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate au în implementare 32 de proiecte, a căror valoare totală este de 542,6 milioane lei, fiind cea mai mare sumă accesată din istoria acestui județ ce ne situează pe primul loc în Regiunea de Dezvoltare SUD – Muntenia, dar și alte proiecte pe fonduri guvernamentale sau locale. 
În plus, am accesat și am depus spre finanțare noi proiecte, fapt ce presupune un volum mare de muncă nu doar pentru scrierea lor, dar mai ales pentru implementarea cu succes a acestor proiecte. 
Se știe că nu este suficient să iei banii, mai greu și mai important este să reușești să finalizezi proiectele pentru care ai obținut finanțarea.

Vorbim aici de proiecte care vizează:

–         infrastructura de drumuri

–         infrastructura medicală

–         asistență socială

–         digitalizare

–         investiții în patrimoniul cultural- clădiri, amenajări expoziții etc

–         educație – dotarea școlilor, microbuze electrice școlare

–         turism – rute culturale

–         mediu și multe altele.

Avem obligația să evităm un blocaj, atât în ceea ce privește activitatea proprie cotidiană, dar mai ales în implementarea proiectelor cu finanțare internațională și națională. Nu ne permitem să le punem în pericol, iar pentru toate acestea, este nevoie de oameni.

Exercițiul financiar 2021- 2027 vine cu alte apeluri la proiecte, pe care cu  siguranță le vom accesa, deja lucrăm la elaborarea cererilor, pentru că asta este unica șansa de a dezvolta județul.

Aparatul Consiliului Județean Argeș este la această oră unul sub media celorlalte județe din țară. Ca o comparație cu alte județe de talia noastră, ca populație, suntem subdimensionați.

Iată câteva exemple în acest sens:

–         CJ Argeș – 200 funcții publice (La acest moment)

–         CJ Dolj – 226 funcții publice

–         CJ Brașov – 220 funcții publice

–         CJ Prahova – 247 funcții publice

–         CJ Timiș – 265 funcții publice

–         CJ Cluj – 335 funcții publice.

Acestea sunt, în esență, motivele pentru care dorim să modificăm statul de funcții cu un număr de 15 posturi la Direcția de Proiecte cu finanțare Internațională, 14 posturi la Direcția Tehnică, 6 posturi la Direcția Economică, pentru că echipele de proiect au salariați din toate direcțiile. O echipă de implementare a proiectului are în componența sa responsabil tehnic, responsabil juridic, achiziții, responsabil proiecte, responsabil informare, asistent și manager pentru fiecare proiect în parte.

Repetăm, este important a se menționa că aceste posturi NU SE VOR OCUPA PRIN CONCURS. CONCURSURILE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SUNT SUSPENDATE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI!  Vom utiliza aceste posturi vacante pentru mutarea temporară a funcționarilor între compartimente, în funcție de necesitatea imediată. Mobilitatea funcționarului public e permisă de lege, dar dacă nu ai post vacant, nu se poate muta salariatul.

ÎN CONCLUZIE, PENTRU CEI CARE SUNT CU ADEVĂRAT INTERESAȚI DE RESPECTAREA LEGII ÎN ROMÂNIA:

 NU SE PUNE PROBLEMA UNOR NOI ANGAJĂRI, ÎNTRUCÂT LEGEA INTERZICE ACEST LUCRU PÂNĂ LA FINALUL ANULUI 2023! ESTE VORBA DOAR DE MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII, PENTRU MUTAREA FUNCȚIONARILOR DE LA UN DEPARTAMENT LA ALTUL, PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI, CONFORM  NOILOR NORME LEGISLATIVE.