Campania de informare a utilizatorilor serviciului de salubrizare continuă și anul acesta!

0
28

Salubritate 2000 S.A. a demarat încă o acțiune de informare și de conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare, cu privire la modul de colectare separată a deșeurilor. Afișe informative, în acest sens, sunt lipite la scările de bloc din oraș, fiind, de asemenea, distribuite și materiale informative în căsuțele poștale.

Prin aceste demersuri, se urmărește creșterea gradului de informare și conștientizare a populației privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și dezvoltarea permanentă a activității de colectare separată.

Colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri începe din casa fiecăruia dintre noi și este primul pas spre procesul de reciclare. Deșeurile reciclabile sunt deșeurile care pot constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau a altora:

  • Hârtie/carton- containerul ALBASTRU sau inscripționat corespunzător;
  • Plastic/metal- containerul GALBEN sau inscripționat corespunzător;
  • Sticlă- containerul VERDE sau inscripționat corespunzător.

Prin campaniile desfășurate, ne dorim o schimbare în ceea ce privește obiceiurile de debarasare a deșeurilor.

Deșeurile reciclabile din hârtie/carton, plastic/metal și sticlă pot fi aduse și în centrul de colectare a deșeurilor situat în Pitești, str. Dârzu nr. 12C sau în punctul de depozitare temporară din Târgul din Vale nr. 25.

  • RECICLÂND DEȘEURILE:

-Conservăm resursele naturale;

-Diminuăm cantitatea deșeurilor;

-Reducem nivelul emisiilor nocive din aer – reducem poluarea;

-Păstrăm un mediu curat pentru noi și generațiile următoare.

Pentru un Pitești curat este nevoie de muncă în echipă!

Colectarea separată a deșeurilor este obligație legală pentru toți cetățenii.

Pentru orice informații suplimentare sau sesizări, adresați-vă operatorului la următoarele contacte: dispecerat: 0248/636535, tel: 0248/636886, fax: 0248/215308, e-mail: salubritate@gmail.com.