Au fost finalizate lucrarile si la obiectivul de investitii Reabilitare strada Aleea Poarta Eroilor.

0
75

Contractul a avut o valoare de 919.016,80 lei inclusiv TVA, iar principalele lucrari realizate sunt:     reabilitarea carosabilului pe o suprafata de 2650 mp, reabilitatrea trotuarelor pe o suprafata de 810 mp, executia unui zid de sprijin, pe o lungime de aproximativ 137 mp.

Din punct de vedere tehnic s-au executat urmatoarele lucrari: desfacerea bordurilor existente si inlocuirea cu borduri prefabricate  noi, lucrari de sapatura in carosabil pe zonele cu refacere infrastructura, lucrari de frezare mecanica pe zonele unde s-a mentinut asfaltul existent, completarea cu agregate pe zonele de refacere infrastructura, asternere straturi asfaltice pe intreaga suprafata carosabila , montare pavele de piatra pe zona trotuarelor.