ANUNŢ

0
826

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer proiectant în domeniul reţelelor de apă şi de canalizare la Serviciul GIS Proiectare.

Sarcinile de bază ale postului de inginer proiectant constau în realizarea documentaţiilor tehnice şi asigurarea de asistenţă tehnică pentru toate fazele de proiectare necesare executării lucrărilor tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu prescripţiile tehnice şi prevederile legislative în domeniu.

Condiţiile pentru participare la concurs sunt: studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare; specializare în domeniul instalaţii; experienţă profesională relevantă în domeniu; cunoştinţe temeinice de operare computer (MS Office) şi utilizare a aplicaţiilor AUTOCAD şi DOCLIB sau similar.

Concursul constă într-o probă scrisă care include probă practică (utilizarea aplicaţiilor AUTOCAD şi DOCLIB) şi un interviu.

Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri”.

Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diploma de licenţă; certificate de absolvire în domeniu, după caz; CV cu evidenţierea activităţilor şi lucrărilor realizate) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 18.04.2016, ora 15.30. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, zilnic, între orele 07.30-15.30. Persoană de contact: Silvia Burcuş, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.