21 de propuneri analizate în ultima ședință a Comisiei de circulație!

0
114

Primăria Municipiului Pitești anunță că, în ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale, organizată marți, 7 iunie 2022, au fost analizate, avizate sau respinse următoarele propuneri:

 1. Prin adresa 28497/25.02.2022, SC Bomax Imobiliare SRL revine cu solicitare pentru obținerea avizului comisiei de circulație pentru un Plan Urbanistic de Detaliu în vederea: „Construire ansamblu de imobile de funcțiune de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E, amenajare și împrejmuire teren, branșamente la utilități și organizare de șantier”, amplasat în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu, nr. 28, cu privire la racordarea proiectului la rețeaua de căi de comunicație. Solicitarea anterioară a fost respinsă la pct. 7 din ședința comisiei din data de 22.02.2022.Modificările propuse constau în micșorarea numărului de locuri de parcare de la 199 la 168, realizarea unei legături între strada Dumitru Brătianu și drumul de acces pe latura de NE, realizarea unui acces carosabil pentru intervenția ISU pe latura de SV, repoziționarea spațiilor de parcare de-a lungul străzilor Dumitru Brătianu și Jean Constantinescu, nu mai propune supralărgirea străzilor Dumitru Brătianu și Jean Constantinescu, acestea păstrându-se în limitele cadastrale precum și crearea unui circuit pentru circulația auto în jurul proprietății.

– Avizat

 1. Instituirea sensului unic de circulație pe Aleea Dr. Thoma Ionescu pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Mihai Chițescu și Bd. 1 Decembrie 1918, cu circulația autovehiculelor către bulevard.

– Avizat

 1. Marcarea cu vopsea pe carosabilul străzii Contantin Stătescu a căii de rulare pentru autovehicule în așa fel încât să rezulte și o zonă de circulație pentru pietoni.

– În analiză

 1. Montarea de indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Victor Eftimiu, în dreptul punctului termic din spatele blocului N4, sc. A, întrucât autovehiculele care parchează, îngustează partea carosabilă limitând accesul către locurile de parcare arondate asociației .

– Avizat

 1. Instituirea sensului unic de circulație în parcarea din fața blocului D2, strada Pătrașcu Vodă.

– În analiză

 1. Amplasarea a două treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Războieni, una la intersecția cu strada Banat și alta la intersecția cu sens giratoriu cu strada Nicolae Dobrin.

– În analiză

 1. Desființarea benzii nr. 2 de circulație a bretelei care face legătură pentru virajul la dreapta dinspre strada Târgul din Vale spre strada Maior Gheorghe Șonțu și transformarea acesteia în spațiu verde.

– Respins

 1. Montarea de indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă” cu plăcuțe adiționale cu privire la ridicarea autovehiculelor, pe carosabilul străzii Crinului la intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu pe ambele sensuri de circulație.

– Avizat

 1. Montarea de indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă” cu plăcuțe adiționale cu privire la ridicarea autovehiculelor, pe carosabilul străzii Crinului, la intersecția cu strada Traian Vuia, pe ambele sensuri de circulație.

– Avizat

 1. Aplicarea de marcaje pe carosabil la toate intersecțiile semaforizate, înainte de trecerea pentru pietoni, de tipul „Linie avansată STOP” respectiv un spațiu de aproximativ 3 metri special pentru bicicliști.

– Respins

 1. Instituirea limitării vitezei de circulație la 30 de km/ora pe carosabilul străzii Basarabia, în curba care se formează în fața Pensiunii Domnești, pe o distanță de aproximativ 100 m.

– Respins

 1. Montarea a două limitatoare de viteză pe carosabilul străzii Trivale, unul la nr. 40 și celălalt în zona locului de joacă pentru copii.

– Respins

 1. Amplasarea de limitatoare de viteză pe carosabilul Căii Drăgășani, în zona magazinului Lidl.

– Respins

 1. Modificarea parcării aferente B-dul Republicii de pe tronsonul cuprins între nr 141 și intersecția cu strada Tudor Vladimirescu, în sensul transformării acesteia din sistem „în spic” în „longitudinal” pentru a se putea circula pe 3 benzi în acea zonă.

– Avizat

 1. Mutarea barierei și a semnului „Accesul interzis” de pe strada Trivale, cu aproximativ 30 metri înapoi, până la accesul în curtea Direcției Silvice Argeș. Executarea unei alveole în fața instituției respective, în așa fel încât să se dea posibilitatea efectuării în condiții de siguranță a manevrei de întoarcere pentru autovehicule. De asemenea, montarea în această zonă de indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă”.

– Avizat

 1. Amplasarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Mircea Vodă, în apropierea intersecției cu Calea Craiovei.

– Respins

 1. Marcarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Pescarilor, la intersecția cu strada Exercițiu.

– Avizat

 1. Montarea unui semafor cu buton la trecerea de pietoni de pe carosabilul străzii Exercițiu, la intersecția cu strada Pescarilor.

– Avizat

 1. Marcarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Vasile Pârvan în dreptul aleii pietonale din parcul Războieni. În zona trecerii se solicita și reducerea vitezei la 30 km/h, separatoare de sens și marcaje rezonatoare.

– Respins

 1. Marcarea a două treceri pentru pietoni la ieșirea din parcarea de la Poștă, către Calea Craiovei. De asemenea, să se stabilească pentru intersecția cu strada Tineretului direcția de mers către stânga, rămânând ca ieșirea din parcare de lângă complexul comercial, să aibă direcția de circulație spre dreapta.

– Respins

 1. Amplasarea unui indicator cu semnificația „Obligatoriu la dreapta” la ieșirea de pe aleea carosabilă din spatele blocului D24, către strada Pătrașcu Vodă, autovehiculele întorcând astfel în sensul giratoriu.

– Avizat