Zone cu risc ridicat şi specific

0
1024

ITM Argeş vine în sprijinul angajaţilor şi angajatorilor şi reaminteşte importanţa pe care o are evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Astfel, prin zone cu ritm-argesisc ridicat şi specific se înţelege acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.
În aceste zone, lipsa măsurilor de protecţie individuală, colectivă sau lipsa semnalizărilor de securitate poate conduce la accidente foarte grave, care se pot solda cu decesul lucrătorului, invaliditate sau incapacitate temporară de muncă.
Aceste zone se întâlnesc mai ales acolo unde factorii de risc pot genera explozii sau incendii, dar şi în domenii de activitate unde se folosesc recipiente sub presiune sau instalaţii de ridicat neverificate.
Angajatorul trebuie să le aducă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor care sunt zonele cu risc ridicat şi specific şi să le aducă la cunoştinţă conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aceste zone măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor.
Pentru aceasta trebuie realizată o evidenţă a acestor zone şi luate măsuri speciale de securitate şi sănătate în muncă.
Zonele cu risc ridicat şi specific trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie nominalizate şi localizate în cadrul societăţii;
– să aibă prevăzute măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone;
– să fie aduse la cunoştinţa tuturor lucrătorilor cu funcţii de execuţie sau de conducere.
Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de prevenire şi protecţie.
Menţionăm că nerespectarea obligaţiei de a realiza evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
Cristian SOARE, inspector-şef

Lasa un raspuns