Vidanjarea apelor uzate pentru utilizatorii din aria Operatorului Regional S.C. Apă-Canal 2000 S.A. Piteşti

0
1939

Societatea Apă-Canal 2000 SA îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA care au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional SC Apă-Canal 2000 SA.

Toţi beneficiarii care evacuează apele uzate în bazine vidanjabile din zonele unde există reţea de canalizare sau au fost executate extinderi de reţea de canalizare cu fonduri europene (Piteşti, Topoloveni, Costeşti, Mărăcineni, Ştefăneşti, Bascov, Bradu, Albota, Buzoeşti, Moşoaia) au obligaţia racordării apelor uzate la reţelele de canalizare existente în zonele respective.

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ADIA, SC Apă-Canal 2000 SA împreună cu cei doi operatori de vidanjare agreaţi, respectiv SC Andremar Instal Construct SRL şi SC Expert Servicii Vidanjare SRL, efectuează prestări servicii de vidanjare la utilizatori (persoane fizice, juridice şi instituţii publice) care sunt neracordaţi la reţeaua de canalizare şi care deţin bazine vidanjabile aflaţi în zonele unde SC Apă-Canal 2000 SA este operator (Bârla, Căteasca, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Stolnici, Teiu, Ungheni), cu descărcarea acestora în Staţia de Epurare Piteşti.

Descărcarea apelor uzate vidanjabile de către operatorii agreaţi în alte puncte decât cele stabilite prin Regulamentul ADIA se sancţionează cu amendă şi cu anularea certificatelor de agreare şi-i dă dreptul operatorului de a-i acţiona în instanţă în vederea recuperării prejudiciului produs şi a beneficiului nerealizat.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai primarului fiecărei localităţi din aria de operare şi de cei ai SC Apă-Canal 2000 SA Piteşti.

Director general Mihail MARINESCU

Lasa un raspuns