Undă verde pentru mega-investiția din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu

0
287

Un proiect de anvergură urmează să fie dezvoltat în Pitești și vizează construirea unui mall în Tudor Vladimirescu, precum şi a unui ansamblu rezidenţial, a unui sens giratoriu şi a unui pasaj rutier aerian pe strada Lânăriei, peste calea ferată. Proiectul propus este o investiție 100% privată, fiind vorba despre PK EMERALD S.R.L. Imobilele din care se compune întregul teren se află în proprietatea Metabet CF SA și Omnium Distribution SRL. Terenul rezultat pentru investiție are o suprafață de 131.827 mp (13,18 ha). Recent, APM Argeș a emis acordul de mediu necesar pentru Planul Urbanistic Zonal în vederea realizării proiectului.

Planul Urbanistic Zonal a fost întocmit de Flavian Ivancu, arhitect urbanist atestat în cadrul AXA Prospect S.R.L.  Proiectul este finanţat de un fond de investiţii sud-african, MAS REI, care are un parteneriat cu Prime Kapital pe piaţa locală.

Proiectul de investiții propus se dorește a fi unul transparent și astfel au fost parcurse toate etapele de informare și consultare a populației și a tuturor persoanelor potențial interesate. „Obiecțiunile și nemulțumirile exprimate de populație, pe parcurs, nu au fost legate de programul de investiții sau funcțiunea propusă. Au fost legate, în special, de distanța pasajului rutier, față de locuințele individuale. Pentru aceasta au fost elaborate studiu de trafic, studiu însorire etc, rezultând faptul că această zonă de locuințe nu este afectată de construirea pasajului”, se arată în Planul Urbanistic Zonal. Tot aici se vorbește și despre marele avantaj al acestui proiect: „Realizarea obiectivelor de utilitate publică, pasajul rutier peste calea ferată și sensul giratoriu propus, va elimina o disfuncționalitate majoră de accesibilitate a zonei Tudor Vladimirescu. Prin asigurarea unei noi legături rutiere între Bulevardul Republicii și Strada Târgul din Vale va fi realizată importanta noua cale de comunicație cu acest cartier. O mare parte a traficului ușor către acest cartier va evita traseul cu trecere la nivel CF de pe Strada Lânăriei”.

Mai exact, este propus un pasaj superior peste calea ferată, care să asigure legătura dintre Bulevardul Republicii și Strada Târgul din Vale, prin incinta centrului comercial. De asemenea, pe Strada Târgul din Vale se va realiza un sens giratoriu pentru a facilita accesul spre centrul comercial și pasaj.

Pasajul este destinat accesului tuturor vehicolelor și a pietonilor spre complex și dinspre complex spre centrul Piteștiului prin Bulevardul Republicii.

Date tehnice: „Pasajul este destinat accesului tuturor vehicolelor și a pietonilor spre complex si dinspre complex spre centrul municipiului.

Lungimea totala: pe sensul de urcare: 145,83m+32,76m+145,53m.

Lungimea totala: pe sensul de coborâre: 140,14m+30,55m+145,53m.

Structura este alcătuita din trei rampe de acces:

– Urcare unidirecțională, prin rampa de acces de 5,00 m lățime, racordata la prima bandă a Bulevardului Republicii și cu un trotuar pietonal de 1,50 m.

– Coborâre unidirecțională prin rampa de acces de 5,00 m lățime racordată la prima banda a Bulevardului Republicii și cu un trotuar pietonal de 1,50 m.

Cele două rampe sunt paralele cu traseul Bulevardului Republicii și apoi se racordează la un traseu perpendicular pe bulavard prin curbe circulare.

– Urcare și coborâre (bidirecționale) pe rampa ce se racordează în incinta complexului cu lățime de 7,80m și cu trotuare pietonale pe fiecare extremitate de 1,50m lățime”.

De asemenea, accesurile principal auto și pietonale se vor realiza din Strada Târgul din Vale și din B-dul Republicii. Accesul autovehiculelor de mari dimensiuni pentru aprovizionarea centrului comercial se va realiza prin Strada Tudor Vladimirescu și Strada Târgul din Vale. Accesurile principale în clădire se vor realiza pe latura de Nord-Vest și Nord-Est.

Investiția propusă va transforma întreaga zonă industrială aflată la 2,7 km de zona centrală a municipiului Pitești, între cartiere de locuințe, într-o zonă – pentru comerț, servicii și locuire, cu fluidizarea traficului urban prin construirea unui sens giratoriu și a unui pasaj rutier peste calea ferată.

„Centru Comercial va avea o înălțime maximă de 22 m, iar distanța față de cea mai apropiată locuință este de 42,3 m. Pasajul rutier va avea o înălțime maximă de 8,5 m – distanța de cea mai apropiată locuință de 12,8 m. Locuințe colective înălțime maximă 44 m, iar distanța de cea mai apropiată locuință 46,2 m”, se mai arată în documentele publicate la APM Argeș.

2.200 de locuri de parcare, configurate pentru centrul comercial

Alt merit al acestui proiect este numărul mare de locuri de parcare. „Pentru căile de acces și amenajările aferente, au fost definite perimetre distincte ce urmează a fi configurate pentru o capacitate de 2.200 locuri de parcare pentru centrul comercial, din care o proporție de aproximativ 4% (minim 88 locuri) se va asigura pentru persoanele cu dizabilități. La acestea se vor adăuga un număr de 200 locuri de parcare pentru domeniul rezidențial ce se vor aloca celor aproximativ 180 de apartamente de la nivelul zonei rezidențiale. Alveolele de parcare se vor realiza grupat, în șiruri paralele, astfel încât să fie maximizată utilizarea spațiilor şi să se asigure un flux coerent al circulațiilor.  La nivelul zonei dedicate căilor de acces și parcărilor se va amenaja o rețea de spații verzi ce va cuprinde sisteme de rigole înierbate cu descărcare treptată, alveole cu specii ierboase/arbustive/lemnoase, aliniamente verzi formate din specii arbustive și lemnoase, etc., îndeplinind multiple roluri, cum ar fi: de ecranare fonică, umbrire, filtru viu, ş.a.m.d. Pe cât posibil se vor amenaja alveole de parcare înierbate (grilaje din beton pentru a permite o mai bună infiltrație a apei în sol”, se mai arată în documentele de realizare a investiției.

De departe cel mai mare avantaj al acestei investiții a PK EMERALD  este înmulțirea spațiilor verzi. Propunerile din Planul Urbanistic Zonal au în vedere spații verzi plantate, organizate pe subzone, cu o suprafață totală de 10.200 mp (1,02 ha), având o medie ponderată de 7,74% din suprafața parcelei.

Primăria este de acord să concesioneze investitorului mai multe terenuri

Primăria este de acord cu acest proiect pe care îl consideră „este cel mai mare investitor de după ’90. O să se realizeze și o pasarelă, care din primele estimări este evaluată în jur de 9-10 milioane euro. Pasarela va fi cedată administraţiei locale şi va fi în folosul piteştenilor. Eu susţin această investiţie, în parametri legali”, este de părere primarul Cornel Ionică.

Investitorul PK EMERALD  a făcut o solicitare către Consiliul Local Pitești de concesionare a unor terenuri situate în zona delimitată de Strada Târgul din Vale, Lac Lânăriei, Căi Ferate, Strada Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii, Strada Lânăriei, Strada Dragoș Vodă. Societatea își manifestă intenția de a realiza un pasaj peste calea ferată, care va deservi zonele din vecinătatea proiectului. Primăria și-a exprimat disponibilitatea de a concesiona terenurile.

În ceea ce privește protecția mediului, în proiect se arată că nu este afectat habitatul păsărilor care trăiesc pe lacul din apropierea cartierului Tudor Vladimirescu, deși ecologiștii ar fi de altă părere.

Lasa un raspuns