Un an de mandat Primar Cristian Gentea

0
146

Bugetul Municipiului Pitești pe anul 2021 a fost fundamentat ținând cont de criteriul eficienţei cheltuirii banului public în vederea promovării unei dezvoltări echilibrate a întregului municipiu și supus aprobării printr-o alocare transparentă a fondurilor, după o analiză riguroasă a nevoilor cu care se confruntă comunitatea.

Bugetul total din 2021 este mai mare cu 11% față de bugetul total al anului 2020. Dacă ne raportăm la bugetul anului 2020, în anul acesta am reușit să regândim prioritățile și să redistribuim resursele, alocând fonduri mai mari decât anul trecut astfel: pentru învățământ – cu 79% mai mult, pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – cu 43% mai mult, pentru protecția mediului – cu 74% mai mult și pentru salubritate și gestionarea deșeurilor cu 62% mai mult.

 1. CONFORTUL VIEȚII URBANE

 

 1. Infrastructura de trafic și pietonală – ușurință în deplasare

BUGET LOCAL:

 • Modernizare și reabilitare străzi – 11.004.609,76 lei: finalizate (Bd. I.C. Brătianu, str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale, str. Dumitru Brătianu) și în curs de execuție (str N. Brânzeu, Amurgului, Ion Angelescu);
 • Reparații curente (frezare, plombare, asfaltare) – 38 de străzi în suprafață totală de 850 mp: Tudor Vladimirescu, Pasaj Victoriei, Bd. Libertății, str. Prof. N. Bănescu, Pasaj Maria Teiuleanu etc.;
 • Balastare 30 de străzi;
 • În derulare – proiectare și execuție lucrări:
 • modernizarea altor străzi de pământ: Marta Rădulescu, Sergent Constantin Comănescu și drumul de legătură dintre str. Grigorești și str. Balotești;
 • După 11 ani de promisiuni, realizare drum de acces către terenul atribuit, din 2010, spre folosință Bisericilor Evanghelice – lungime de 600 de metri liniari, lucrare în valoare de 107.496,13 lei;
 • reabilitare Calea Craiovei, amenajare sens giratoriu – zona Târg Săptămânal;
 • Trotuare și alei reparate – 8.950 mp, în zonele: Frații Golești, Tudor Vladimirescu, Trivale, N. Bălcescu, Tineretului și zona centrală;
 • Redarea parcării din Piața „Vasile Milea” circulației pietonale (a fost interzisă parcarea mașinilor în zona pietonală);
 • Au fost create 166 noi locuri de parcare (și prin demolarea garajelor ilegale): Prof. N. Bănescu; str. Traian, Aleea Poieniței, zonele Trivale, Prundu, Găvana;
 • Reparații la 27 parcări de reședințăpeste 600 de locuri de parcare, în suprafață totală de 9.500 mp: bloc B32, cartier Prundu; bloc T1, strada C-tin Noica; bloc D14, Bd. Libertății ; bloc 13-14, strada Florilor ; bloc C1, str. Independenței; bloc A1, str. Cuza Vodă etc;
 • Parcări publice cu plată pentru auto cu masa mai mare de 3,5 t – 77 locuri în total – 40 de abonamente pentru auto cu masa mai mare de 3,5 t – Parcare Stadion;
 • Locuri de parcare reședință:
 • 45 de blocuri nou atribuite – aprox. 1473 locuri de parcare nou închiriate;
 • locuri de parcare nou atribuite la blocurile cu atribuire existentă – aprox. 1756 locuri nou închiriate la parcări existente de reședință.

 • Conform Vegacomp Consulting, o radiografie a parcărilor publice din România arată ca Piteștiul este pe locul 4, după București, Brașov și Iași, ca număr de locuri de parcare publice, înaintea marilor municipii Cluj Napoca, Oradea, Constanța, în anul 2021. Comparativ cu 2020, când Piteștiul era pe locul 7, nr de locuri a crescut.

 • Montare semafoare cu buton în 6 zone ale municipiului;
 • Instituire a 22 de sensuri unice, pentru sistematizarea circulației și fluidizarea traficului auto, în zonele Găvana III și I, platoul Craiovei, Războieni, Prundu, Expo Parc;
 • Reabilitare scări publice: Mărășești – Palatul Copiilor, zona Vasile Pârvan + în proiectare și execuție 4 tronsoane scări zona Nord – școala 14;
 • Înlocuire și reabilitare mobilier urban în zona centrală (str. Victoriei), în parcurile Prundu și 1907, platoul Craiovei și la asociațiile de proprietari805 bănci stradale, bănci cu jardiniere din beton în zona centrală și jardiniere la intrarea în oraș dinspre Ștefănești;
 • Ridicare la cotă a căminelor de vizitare, în număr de 350, pe străzile principale din cartiere și pe axa longitudinală N-S a municipiului – acțiune ce va continua;
 • Finalizare documentație și demarare lucrări de extindere a rețelei de gaze (împreună cu DISTRIGAZ) pe străzile:
 • Strada Nicolae Iorga, tronson II – conductă în lungime de 146 m;
 • Aleea Stadionului – lungime de 802 m;
 • Strada Narciselor – tronson I+II – lungime totală de 227 m.
 • Introducerea coloniei ACH („Orașul de carton”) de pe strada Depozitelor pe harta cartierelor din municipiul Pitești, prin inițierea demersurilor în vederea realizării, în zonă, a rețelelor de utilități:
 • Extindere rețea apă și canalizare menajeră str. Depozitelor – Colonie ACH (proiectare);
 • Conectarea la rețeaua electrică.

FONDURI NERAMBURSABILE:

 • CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare procedura de atribuire a contractului de furnizare a sistemului de management integrat al traficului și  a sistemului de monitorizare video. Valoarea totală a proiectului este de 42.864.747,92 lei, din care fonduri nerambursabile 36.857.864,59 lei (POR 2014-2020).
 • STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare procedura de atribuire a contractului de furnizare a celor 10 stații de încărcare vehicule electrice. Valoarea totală a proiectului este de 3.038.623,73 lei, din care fonduri nerambursabile 1.900.000 lei (AFM). De asemenea a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de execuție a postului de transformare, pentru alimentarea stațiilor de încărcare cu energie electrică.
 • A fost semnat contractul de finanțare „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027”, în cadrul căruia vor elaborate documentațiile tehnico-economice pentru realizarea Pasajului rutier din Strada Lânăriei. Valoarea totală a proiectului este de 2.612.434,36 lei, din care fonduri nerambursabile 2.560.185,67 lei.
 • Au fost întocmite documentațiile tehnico-economice și transmise cererile de finanțare în cadrul Programului Anghel Saligny, pentru următoarele obiective de investiții:
 • Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov, cu o valoare de 12.620.970,00 lei;
 • Reabilitare infrastructură rutieră: Frații Golești și strada Nicolae Dobrin, cu o valoare de 15.327.103,64 lei.

 1. Transport public – modernizare și calitate a serviciilor

 

BUGET LOCAL

 

 • Acordarea de gratuităţi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat care frecventează cursurile la unităţile de învăţământ din municipiul Piteşti, în sumă de 3.649.840 lei pentru anul 2021, comparativ cu anul 2019 în sumă de 809.040. În anul 2020, ca urmare a modificării legislaţiei privind acordarea de abonamente pentru elevi, de la reducere de 50% la gratuitate 100%, cu acoperire din bugetul local, s-a înregistrat o creştere a sumelor alocate cu 451%.
 • Totodată, au fost menţinute facilităţile de abonamente reduse şi gratuite acordate diferitelor categorii de persoane, aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local. Sumele au fost acoperite din surse ale bugetului local, reprezentând la data de 30.09.2021 valoarea de 822.152 lei cu TVA.

FONDURI NERAMBURSABILE

 

 • ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC AUTOBUZE ELECTRICE: se află în derulare contractul de furnizare a autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare (40 autobuze).Valoarea totală a proiectului 949.800 lei, din care fonduri nerambursabile 110.690.804,00 lei (POR 2014-2020). De asemenea a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de execuție a postului de transformare, pentru alimentarea stațiilor de încărcare cu energie electrică.
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în derulare contractul de prestări servicii proiectare și execuție lucrări pentru realizarea infrastructurii de încărcare a stațiilor pentru autobuzele electrice. De asemenea, a fost reluată procedura de atribuire a contractului de furnizare 20 autobuze hibrid. Valoarea totală a proiectului 42.505.794,12 lei, din care fonduri nerambursabile 35.538.385,74 lei (POR 2014-2020).
 • MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT: se află în derulare procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări, pentru modernizarea stațiilor de așteptare călători (99 stații), crearea a 3 trasee noi pentru transportul public de călători și a 6 stații noi și realizarea de piste și trasee pentru bicicliști (de-a lungul râului Argeș, str. Lânăriei, B-dul. Petrochimiștilor). De asemenea se află în elaborare documentația pentru lansarea procedurii de achiziție a sistemului de e-tiketing și sistemului de tip „bike-sharing”. Valoarea totală a proiectului 57.753.740,13 lei, din care fonduri nerambursabile 55.790.444,41 lei (POR 2014-2020).
 • INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN ȘI PERIURBAN: se află în derulare contractul de prestări servicii proiectare și execuție lucrări pentru realizarea a două puncte de transfer în zona Bowling și cap linie Ghe. Doja. Valoarea totală a proiectului 3.818.754,75 lei, din care fonduri nerambursabile 3.724.513,46 lei (POR 2014-2020).

 • Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Piteşti, în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre: municipiul Piteşti, comuna Bascov, comuna Mărăcineni, comuna Bradu, cu perspectiva extinderii şi în celelalte localităţi care vor adera.
 • Asociaţia înfiinţată urmăreşte creşterea calităţii serviciului de transport public local prin satisfacerea mobilităţii populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale membre şi integrarea tarifară a serviciului prestat.

 1. Piste pentru bicicliști – tranziția spre mobilitate sustenabilă

BUGET LOCAL:

 • pistă de biciclete pe Bd. Frații Golești, va face legătura între cea de pe Calea Craiovei și cea de pe str. Basarabiei (2 km);

FONDURI NERAMBURSABILE:

 • 6 km piste de biciclete (Strada Basarabia, Bd. Petrochimiștilor, Strada Lînăriei, Strada Târgul din Vale, Promenada Râului Argeș – Dig până la Parc Lunca Argeșului), propuse a fi realizate în cadrul proiectului ,,Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, finanțat în cadrul POR 2014-2020;
 • 1,707 km piste de biciclete propuse a fi realizate în cadrul proiectului „Realizare Parc Lunca Argeșului 3”, finanțat în cadrul POR 2014-2020

 1. Iluminat public – eficiență energetică

BUGET LOCAL

 • Finalizat: Proiect pilot „Modernizare sistem de iluminat public” N. Bălcescu (intersecția cu 1 Dec 1918 – până la Auchan), în cadrul căruia au fost realizate următoarele:
 • Număr de aparate de iluminat înlocuite: 140 buc LED de 100 W cu un flux luminos de 13000 Lm;
 • Sistem de telegestiune: controler lampa stradală LED, GATEWAY/Concentrator de date, Senzori de mișcare (PIR)/Radar;
 • Scăderea consumului de energie electrică cu minim 70% față de consumurile înregistrate până la implementare:
 • Valoare totală: 536.902,94 lei inclusiv T.V.A.
 • În implementare:
 • Modernizare rețea de iluminat public LED – str. Smeurei, Dumbravei, Basarabiei, Petrochimiștilor, Vasile Pârvan – 616,90 ron.

FONDURI NERAMBURSABILE

 1. MODERNIZAREA UNEI SECȚIUNI A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI PITEȘTI:
 • se află în derulare procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări de instalare a unui număr de 252 corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată și a unui sistem de dimare/telegestiune.
 • valoarea totală a proiectului este de 355.118 lei, din care fonduri nerambursabile 999.930,70 lei (AFM).
 • străzi: Calea Craiovei, Exercițiu, Războieni, Pătrașcu Vodă, Bd. Eroilor, Bd. Frații Golești.
 1. MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUD. ARGEȘ:
 • se află în derulare procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări de instalare a unui număr de 1143 corpuri de iluminat cu LED cu eficiență energetică ridicată și a unui sistem de dimare/telegestiune;
 • scăderea consumului de energie electrică cu min. 82%;
 • valoarea totală a proiectului – 045.883,25 lei, din care fonduri nerambursabile 5.139.000,03 lei (Fonduri norvegiene);
 • străzi: Trivale, Tudor Vladimirescu, Mărășești – Exercițiu, Războieni, Găvana, Centru (zona BCR).

 1. Salubrizarea – curățenia orașului împreună cu cetățenii

BUGET LOCAL

 • Achiziționarea și montarea a 36 de pubele pentru colectarea deșeurilor reciclabile din plastic/metal, hârtie/carton și sticlă, în 12 platforme unde există containere îngropate: zonele Craiovei, Prundu și Războieni;
 • Instalarea a 28 de containere clopot, cu o capacitate de 2,25 și 3 mc, în 16 puncte de colectare din cartierele Banat, Expo-Parc și Eremia Grigorescu, înlocuind, astfel, containerele destinate deșeurilor reciclabile din plastic/metal și sticlă de la platformele respective;
 • Achiziționarea a două Autogunoiere Compactoare 15 mc marca Scania, dotate cu motoare pe combustibil alternativ CNG (Gaz Natural Comprimat);
 • Achiziționarea a 1500 de pubele cu o capacitate de 240 l, precum și a 200 de containere cu o capacitate de 1,1 mc;
 • Organizarea mai multor campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor din sticlă;
 • Campanie de informare desfășurată în întreg municipiul, la asociațiile de proprietari și la case – schimbarea obiceiurilor de debarasare a deșeurilor, trecerea la colectarea selectivă.

 1. Termoficare – eficientizarea sistemului actual de încălzire

 

Target: elaborarea STRATEGIEI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL PITEȘTI, pentru punerea în aplicare a studiilor și proiectelor pregătite în vederea accesării fondurilor pentru modernizări și reabilităr

BUGET LOCA

 • Acordarea subvenției la energia termică pentru populație s-a efectuat la timp, iar pentru iarna 2020 – 2021 chiar în avans, ceea ce a permis operatorului Termo Calor Confort să plătească gazele la ROMGAZ în avans, beneficiind acum de un preț la gaze avantajos
 • Eficientizarea sistemului de termoficare:
 • Reabilitarea sistemului de distribuție energie termică:
 • înlocuire sisteme de măsură (achiziționare a 244 de contori cu diametre cuprinse între 15 – 65 mm, care sunt în curs de montare la blocuri pentru măsurarea energiei termice furnizate (apă caldă și încălzire);
 • valoare = 411.941,34 lei;
 • efect: creșterea gradului de încredere a consumatorilor.

 • Reabilitarea și modernizarea rețelei primare de transport a energiei termice:
 • înlocuirea rețelei primare între CT 207 și PT 204 ( Bd. Negru Vodă) cu conducte moderne din țeavă preizotată cu Dn 200 mm, în lungime de 440m;
 • valoare = 498.912,14 lei;
 • efect: eficientizarea sistemului, creșterea calității serviciului.

 • Reabilitare racord termic CT 1217 (zona Rolast):
 • înlocuirea conductelor vechi Dn 150 mm, lungime 500 m;
 • valoare = 403.884,50 lei;
 • efect: eficientizarea sistemului, creșterea calității serviciului.

 1. Apă Canal – dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare

BUGET PROPRIU

 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, demararea procedurii de agreare/selecţie a agenţilor economici pentru execuţia lucrărilor de branşamente apă, racorduri de canalizare şi separări reţele aflate în administrarea societăţii;

 • Realizarea unor lucrări de reabilitare/ înființare a unor sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în 14 locații, după cum urmează:
 • Înlocuire conductă apă OL Dn150mm Bl. P3-PT206, cartier Eremia Grigorescu, mun. Pitești;
 • Înlocuit canalizare menajeră Bl. A1-A3, cartier Tudor Vladimirescu, mun. Pitești;
 • Înlocuire conductă apă inclusiv branșamentele aferente de la clădirea Celly la Bl. 31, Prundu, mun. Pitești;
 • Înlocuire conductă apă și canalizare menajeră zona Baraj Prundu, mun. Pitesti;
 • Înlocuire conductă apă inclusiv branșamente Bl. 69-P7, cartier Trivale, mun. Pitești;
 • Extindere rețea apă și canalizare menajeră str. Radu Ionescu, mun. Pitești;
 • Canalizare menajeră Bl. CPL, str. C.D. Gherea, mun. Pitești;
 • Înlocuire conductă apă și branșamentele aferente Bl. D15, D16, cartier Exercițiu, mun. Pitești;
 • Înlocuire canalizare menajeră Bl. B21, cartier Prundu, mun. Pitești;
 • Înlocuire conductă apă inclusiv branșamente Bl. 69-P7, cartier Trivale, mun. Pitești (în execuție);
 • Extindere canalizare menajeră str. Intrarea N. Bălcescu, mun. Pitești (în curs de contractare);
 • Extindere rețea apă și canalizare menajeră Aleea Stadionului, mun. Pitești (în curs de contractare);
 • Extindere rețea apă și canalizare menajeră str. Depozitelor – Colonie ACH, mun. Pitești (proiectare).

 • Investiții noi axate cu preponderență pe îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, respectiv punerea în funcțiune a unor noi instalaţii de deferizare-demanganizare pentru sistemele de alimentare cu apă din aria de operare a Societății;

 • Stimularea branşărilor individuale la nivelul condominiilor, măsură prin care Societatea suportă contravaloarea apometrului şi distribuitorului aferent fiecărui utilizator;

 • Desfășurarea unor acțiuni de control care vizează, pe de o parte, identificarea şi reducerea consumului de apă nefacturat şi, pe de altă parte, identificarea utilizatorilor clandestini ai serviciului de canalizare, dar şi conformarea utilizatorilor neracordaţi la acest serviciu;

 • Implementarea unui sistem flexibil de citire, facturare și plată, oferind utilizatorilor modalităţi variate de citire (citire la distanţă, autocitire, comunicarea indexului prin e-mail, prin intermediul contului online şi prin utilizarea aplicaţiei WhatsApp).

FONDURI NERAMBURSABILE

 • Semnarea Contractului de Finanţare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş în perioada 2014-2020” finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, cu o valoare de 905 milioane lei fără TVA (188 milioane euro); sunt cuprinse localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Topoloveni, Costeşti, Bascov, Albota, Moşoaia, Bradu, Căteasca, Poiana Lacului, Stolnici, Buzoeşti. În cadrul proiectului sunt incluse investiţii pentru infrastructura de apă şi apă uzată în 4 oraşe şi 8 comune din județul Argeş, populația beneficiară fiind de 217.551 locuitori, reprezentând 36% din populația totală a județului.

 • Demararea Proiectului finanțat de B.E.R.D. privind managementul activelor, proiect care prevede realizarea sistemului GIS pentru aproximativ 230 Km de străzi care beneficiază de apă și de canalizare, introducerea în SCADA a unor noi obiective tehnologice (14 stații de pompare apă potabilă și 25 stații de pompare apă uzată), înființarea unui Call Center modern și achiziția unui Sistem Informatic integrat;

 • Includerea Societății în proiectul pilot derulat în baza unui program de asistenţă tehnică gratuită (finanţat de B.E.R.D.), care a prevăzut scanarea rețelelor de apă cu ajutorul satelitului, în cadrul căruia au fost identificate si remediate avariile ascunse înregistrate la nivelul sistemului de alimentare cu apa din cadrul zonei metropolitane;

 • Includerea Societății în proiectul pilot „Instruirea a patru companii de apă din România pentru aplicarea metodologiilor şi strategiilor Asociaţiei Internaţionale a Apelor (IWA) în evaluarea situaţiei apei care nu aduce venituri”, coordonat de Asociaţia Română a Apei şi derulat în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică pentru consolidarea sectorului de apă şi canalizare din Romania, finanţat de BERD ;

 1. Siguranța cetățeanului – reformă și autoritate

 • Poliția Locală Pitești:

După un an în care a fost în subordinea Poliției Române, din 29 martie 2021, Poliția Locală a revenit în coordonarea directă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • Serviciul Siguranță Rutieră:
 • Întreaga suprafață teritorială a municipiului Pitești de aproximativ 40 km2, este asigurată din punct de vedere al traficului rutier de 26 de polițiști locali rutieri, pe 2 (două ) schimburi, cu o medie de 4 echipaje auto pe schimb.
 • Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul Poliției Locale Pitești a identificat în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021 pe domeniul public un număr de 232 de autovehicule fără stăpân sau abandonate pe domeniul public. Conform dosarelor finalizate, au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 159 vehicule, dintre care 16 autovehicule au fost ridicate, transportate și depozitate la Târgul Săptămânal prin colaborarea cu Administrația Domeniului Public, după ce au fost parcurse toate etapele procedurale.

În stare corespunzătoare au fost aduse de către proprietari în urma afișării somațiilor, 48  autovehicule, iar 25 autovehicule au rămas în lucru în diferite stadii ale procedurii de ridicare.

Această activitate reprezintă pentru instituție una dintre priorități.

 • Contravenții aplicate: 5.920 sancțiuni contravenționale în valoare de 761.045 lei – o creștere față de 2020 (3700 sancțiuni) și față de 2019 (5680 sancțiuni).
 • În perioada octombrie 2020 – octombrie 2021 au fost înregistrate prin Compartimentul Relații cu Publicul și soluționate un număr de 334 petiții;
 • implicare în acțiuni în cadrul proiectului „Educație rutieră, educație pentru viaţă”, derulat în mai multe unități de învățământ din municipiu în scopul prevenirii accidentelor rutiere în rândul copiilor;
 • activități de prevenție – transmiterea, către pietoni și conducători auto, a informațiilor utile despre lucrările de reparație stradală desfășurate în municipiul Pitești, precum și privind modalitățile de sesizare a faptelor de contravenție, în scopul consolidării integrității și, implicit, a încrederii cetățenilor în serviciile prestate de reprezentanții Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul Poliției Locale Pitești.

 • Serviciul Ordine Publică:

 • activități specifice pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în subordinea Poliției Naționale;
 • acțiuni de prevenire în parcuri și locuri publice pentru conștientizarea posesorilor de animale de companie, cu privire la obligativitatea deținerii de ustensile necesare (pungă și lopățică) pentru strângerea resturilor fiziologice de pe domeniul public;
 • depistarea a peste 200 de persoane ce apelau la mila publică prin diferite pretexte – pentru marea majoritate s-au înaintat materiale de informare către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în vederea deschiderii de anchete sociale, deoarece domiciliul îl aveau în alte localități;
 • acțiuni pentru depistarea și identificarea persoanelor care dormeau în locuri improprii (pe stradă, în canale, sub balcoane, la platformele de gunoi), în sezonul rece – conducerea acestora la unul dintre adăposturile de noapte ce funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială și oferirea de ceai cald și mâncare persoanelor nefavorizate;

 • Biroul Informatică și Monitorizare Video

 • reînnoirea sistemului de monitorizare video cu 35 de camere video – din cele 202 camere video care sunt monitorizate în permanență de către polițiști locali (dispuse la platforme de gunoi, în parcuri, pentru monitorizare trafic rutier, în zona centrală, la Casa Căsătoriilor, la intrări/ieșiri din oraș).

 1. Protecția Mediului – mai puțină poluare, mai mult verde!

BUGET LOCAL:

 • S-au executat și finalizat lucrări de regularizare pâraie, canale de scurgere în valoare de 3.079.154,58 lei inclusiv TVA:
 • Regularizare Pârâu Velișoara Grigorești;
 • Combatere eroziune canal de scurgere Pârâu Turcești – strada Dimitrie Butculescu;
 • Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a-III-a).

 • 10 zone verzi reabilitate
 • Reamenajare sens giratoriu Bd. I.C. Brătianu (zona Spital „N. Bălcescu”);
 • Refacere sens giratoriu cartier Prundu (Depou);
 • Refacere sens giratoriu str. N. Bălcescu intersecție cu str. Gârlei;
 • Reamenajare spațiu verde dintre benzile de circulație situate pe podul de pe râul Argeș;
 • Reamenajare spațiu verde Bd. I.C. Brătianu (zona Policlinică);
 • Refacere spațiu verde str. Calea Griviței;
 • Reabilitare spațiu verde str. Republicii, intersecție Take Ionescu (zona Statuia Țăranului Român);
 • Refacere spațiu verde Parc Casa Căsătoriilor;
 • Sistem modern de irigații pentru Parcul Central (Fortuna) pe o suprafață de aproximativ 4000 mp;
 • Realizare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru proiectul de reamenajare spațiu verde bd. Exercițiu prin montarea unui sistem de irigat automatizat.

 • Întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi

 • s-au plantat: 350 buc. conifere, 220 buc. arbori, 2.000 buc. arbuști, 24.100 de fire de gard viu, 272.000 răsaduri flori;
 • 163 mp suprafață gazonată.

 • Investiții/ achiziție utilaje
 • Montarea unui cort cu structură metalică 10/20 – Piața Craiovei;
 • Încărcător frontal multifuncțional cu 13 anexe necesar activității de întreținere și amenajare spații verzi;
 • Măturătoare stradală multifuncțională cu accesoriu de tuns iarba, lamă și sărăriță.

 • Reabilitare Piața Traian

În luna mai 2021 s-a redat folosinței publice Piața Traian, reabilitată. S-au asfaltat platforma pieței, trotuarele, s-a reamenajat toaleta publică și s-a refăcut accesul pietonal cu pavele și trotuare.

 • Au fost încurajate și susținute acțiunile de voluntariat în cadrul cărora s-au plantat 185 arbori în municipiul Pitești:
 • Retail Park – zona Podul Viilor – 50 de arbori (mesteacăn, arțar globular, paltin de câmp, arțar roșu);
 • Adient Trim – Parc Lunca Argeșului – 70 de arbori (arțar și platan);
 • Eco Assist – Calea Craiovei și zona Podul Viilor – 65 arbori (paltin de câmp, Catalpa, arțar, mesteacăn, pin negru).

 • „Tulipa Pitești” – primul soi de lalea din lume cu nume de oraș!

 

Ediția cu numărul 44 a Simfoniei Lalelelor a marcat o premieră pentru municipiul Pitești. Cel mai important eveniment al municipiului Pitești a prilejuit obținerea unui element de patrimoniu material și simbolistic inedit: laleaua ce poartă numele de „Tulipa Pitești”. Bulbii de lalea au fost aduși din Olanda și plantați în municipiul Pitești.

Este prima dată când un soi de lalea creat în Olanda este adoptat în Europa de un oraș care are o tradiție a expozițiilor de flori, ceea ce a făcut din acest eveniment și o premieră la nivel mondial.

 • Reamenajare Parcul Mirilor – Casa Căsătoriilor;
 • Înființarea a 3 parcuri pentru animale de companie, în zonele: Parc Lunca Argeșului, parc Prundu, parc Finanțe.

FONDURI NERAMBURSABILE:

 • REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3 – se află în derulare procedura de scoatere din circuitul silvic în vederea realizării obiectivului de investiții. Valoarea totală a proiectului – 21.922.277,47 lei, din care fonduri nerambursabile 19.081.866,99 lei (POR 2014-2020).

 • Sănătate și protecție socială – suport activ adaptat nevoilor comunității

 

 

BUGET LOCAL

 • Acțiune caritabilă de Crăciun – alimente în valoare de 200 ron pentru familiile aflate în dificultate existente în evidența DAS Pitești;
 • DAS – campanii de susținere a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități: salariații au efectuat cumpărăturile necesare și achiziționarea medicamentelor pentru aceste categorii de persoane, în vederea evitării deplasării acestora ținând cont de situația epidemiologică. De asemenea, salariații direcției au efectuat distribuirea cardurilor din cadrul programului „O masă caldă”, acțiune ce a vizat persoanele aflate în dificultăți financiare;
 • În perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, în vederea sprijinirii familiilor cu privire la creșterea și educarea copiilor de vârstă ante-preșcolară, prin eforturi deosebite și asumare, toate cele 11 creșe de stat din Municipiul Pitești au funcționat la capacitate maximă, în condițiile în care multe centre din țară, la recomandarea Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, au funcționat la capacitate redusă cu până la 50%, fapt ce a accentuat semnificativ deficitul locurilor de creșă în comunitățile respective.
 • Pe parcursul prezentului an școlar a fost identificată posibilitatea înființării a 20 de noi locuri într-una dintre cele 11 creșe, urmând a se finaliza infrastructura necesară în cursul lunii noiembrie 2021, pentru a fi puse la dispoziția copiilor cât mai curând posibil.
 • Toate Centrele din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară au funcționat la capacitate maximă, fără întrerupere și fără incidente, asigurându-se procedurile specifice pentru condițiile necesare pentru prevenirea răspândirii și combaterea apariției virusului COVID 19.
 • Au fost încheiate parteneriate cu diferite instituții, dintre care:
 • cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, având ca obiectiv prevenirea infracționalității;
 • cu Parohia Sf. Ioan Botezătorul din Pitești – prima cantină socială finanțată de municipalitate.
 • La Centrele din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară. au fost realizate lucrări de amenajare în interior și exterior, dotări cu materiale și echipamente atât pentru beneficiari, cât și pentru personalul angajat (amenajare curte interioară, dotare cu echipamente și materiale necesare activității de recuperare la Centrul „Şanse pentru toți”, la Cluburile pensionarilor și la Adăposturile de noapte).

FONDURI NERAMBURSABILE

 • Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A., în vederea obținerii finanțării, documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de construire și dotare a unui dispensar medical în str. Independenței, cartier Războieni, punctul Piața Războieni.
 • A fost finalizat proiectul „Integrat! Nu asistat!”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul căruia a fost reabilitat blocul de locuințe sociale Coremi și s-a mărit spațiul de locuit cu aproximativ 9 mp/apartament. De asemenea a fost înființat un Centru Multifuncțional Comunitar ce va oferi servicii medicale (consultații și analize medicale), consilere psiho-socială, servicii socio-medicale, servicii mobile de îngrijire la domiciliu.
 • Transformare Cămin C3 – Liceul Tehnologic Dimitrie Dima, în clădire de locuințe sociale. Se află în execuție lucrările de realizare a unui număr de 55 garsoniere și 4 apartamente. Valoarea totală a proiectului 812.778,87 lei, finanțat prin Programul de Locuințe Sociale.
 • REGENERARE URBANĂ IN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) – se află în derulare procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări de reabilitare spații verzi, realizare locuri de joacă pentru copii, realizarea unui centru multifuncțional (inclusiv dotarea acestuia cu echipamente specifice), reabilitare căi de acces și canalizarea pluvială aferentă acestora. Valoarea totală a proiectului 7.666.702,62 lei, din care fonduri nerambursabile 7.513.368,55 lei (POR 2014-2020).

 1. EDUCAȚIE, SOCIETATE, FAMILIE

 1. Învățământ – investiția în școală, investiție în viitor!

 

 • Din BUGETUL LOCAL am realizat lucrări de investiții și reparații curente la un număr de 29 unități de învățământ (10 colegii și licee, 11 școli gimnaziale și 8 grădinițe) în valoare totală de 7.455.394,78 lei cu TVA inclus:
 • Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
 • Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
 • Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”;
 • Construire gard Școala Gimnazială „Traian”;
 • Reabilitare interioară și antifonare – sală de sport Școala Gimnazială „Negru Vodă”;
 • Reparații capitale pardoseală – sală de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”;
 • Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”.

1 .G.P.P.„PUI DE LEI”

 1. G.P.P.„DUMBRAVA MINUNATĂ”
 2. G.P.P.„RAZĂ DE SOARE”
 3. G.P.P.„FLOARE DE COLȚ”
 4. G.P.N.„ISTEȚEL”
 5. Școala Gimnazială „MARIN PREDA”
 6. Școala Gimnazială „MATEI BASARAB”
 7. Școala Gimnazială „TRAIAN”
 8. Școala Gimnazială „ADRIAN PĂUNESCU”
 9. Școala Gimnazială „NICOLAE BĂLCESCU”
 10. Școala Gimnazială „TUDOR ARGHEZI”
 11. Școala Gimnazială „TUDOR MUȘATESCU”
 12. Liceul Tehnologic „ASTRA”
 13. Colegiul Național „ALEXANDRU ODOBESCU”
 14. Liceul Teoretic „DINU LIPATTI”
 15. Liceul Tehnologic „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
 16. Liceul Tehnologic „DACIA”
 17. Liceul Teoretic „ION CANTACUZINO”
 18. Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”
 19. G.P.P.„PRIMII PAȘI”
 20. G.P.P.„LUMINIȘUL PĂDURII”
 21. G.P.P.„ARMONIA”
 22. Școala Gimnazială „NICOLAE SIMONIDE”
 23. Școala Gimnazială „ION PILLAT”
 24. Școala Gimnazială „I.L.CARAGIALE”
 25. Școala Gimnazială „TUDOR VLADIMIRESCU”- structura Școala Gimnazială nr. 2
 26. Liceul Teoretic „ION BARBU”
 27. Colegiul Economic „MARIA TEIULEANU”
 28. Colegiul Național „I.C.BRĂTIANU”

 • Au fost executate reparații terenuri sport, curți școli și licee în suprafață totală de 4.725 mp : Școala nr. 9, str. Negru Vodă; Colegiul Național  „Al. Odobescu”; Liceul Tehnologic Astra; Liceul Teoretic „Ion Barbu” etc.

 • S-au alocat fonduri și avem contractele în derulare pentru întocmirea documentației în vederea autorizării de securitate la incendiu pentru un număr de 5 instituții de învățământ:
 • Colegiul Național „Alexandru Odobescu” – 1 corp de clădire;
 • Colegiul Național „I.C. Brătianu” -3 corpuri de clădire;
 • Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” – 1 corp clădire;
 • Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic” – 1 corp clădire;
 • Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” – 1 corp clădire.

 • Totodată, pregătim documentațiile de avizare pentru lucrări de intervenții, având deja contractele de proiectare în derulare, pentru ca în anul următor să contractăm lucrările pentru alte 3 unități de învățământ:
 • Reparații capitale și amenajare spații GPP „Dumbrava Minunată” în vederea transformării în săli de clasă;
 • Reabilitare imobil cantină în vederea transformării în săli de clasă pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”;
 • Reparații capitale interioare GPP „Primii Pași”

FONDURI  NERAMBURSABILE

 1. REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASTELUL FERMECAT”: au fost finalizate lucrările de reabilitare termică, termoizolație plafon subsol, reparare instalații electrice, reparare instalații încălzire și achiziție dotări. Valoarea totală a proiectului 1.405.930,32 lei, din care fonduri nerambursabile 1.377.811,71 lei.

 1. MANSARDARE CORP A – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA POVEȘTILOR”: au fost finalizate lucrările de amenajare a unei săli de repetiții, două săli de lucru pentru copii, grupuri sanitare, în mansarda neutilizată a clădirii, lucrări de conformare ISU și achiziție dotări. Valoarea totală a proiectului 1.050.668,64 lei, din care fonduri nerambursabile 1.029.655,26 lei (POR 2014-2020).

 1. EXTINDEREA SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIPI DESCHISE”: se află în execuție lucrările de extindere cu un nou corp de clădire, refacere trotuare în zona locului de joacă și curte interioară și achiziție dotări (stadiu fizic 60%). Valoarea totală a proiectului 1.751.944,52 lei, din care fonduri nerambursabile 1.716.905,63 lei (POR 2014-2020).

 1. REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAȘI”: se află în execuție lucrările de reabilitare și modernizare a clădirii, respectiv, curățarea și refacerea fațadelor în zonele degradate, a zonelor de acoperiș afectate de infiltrații, refacerea finisajelor scării exterioare, recondiționarea scărilor interioare, dotarea spațiilor de joacă cu mobilier nou și a sălilor de clasă cu echipamente ce țin de o mai bună funcționare (stadiu fizic 90%). Valoarea totală a proiectului 1.571.904,65 lei, din care fonduri nerambursabile 1.540.466,56 lei (POR 2014-2020).

 1. REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU”, MUNICIPIUL PITEȘTI: se află în execuție lucrările de termoizolare a construcțiilor existente; refacere a instalațiilor electrice, termice, sanitare și de incendiu; introducere a unui sistem de climatizare performant; înlocuire a învelitorii cu țiglă metalică; înlocuire a tâmplăriei exterioare, reamenajare a aleilor și spațiilor verzi; montare a unei noi centrale termice; lucrări pentru conformarea clădirilor la cerințele ISU. Au fost achiziționate mobilier școlar și dotările IT pentru întreaga unitate de învățământ și se află în curs de finalizare procedura de achiziție aparatură pentru laboratoare de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine. Valoarea totală a proiectului 29.026.119,21 lei, din care fonduri nerambursabile 11.667.410,46 lei (POR 2014-2020).

 1. CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE – TRONSON I – COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU”: se află în execuție lucrările de refacere pereți interiori, schimbare tâmplărie, schimbare instalație electrică, înlocuire pardoseli, înlocuire instalație de încălzire (centrale termice proprii). Valoarea totală a proiectului 12.385.070,00 lei, din care fonduri nerambursabile 4.626.935 lei (PNDL II).

 1. Au fost realizate documentațiile tehnico-economice, în vederea depunerii la AFM (Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile Publice) a cererilor de finanțare pentru următoarele obiective de investiții:
 • Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” în locația din strada Negru Vodă;
 • Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”;
 • Reabilitare termică Școala Gimnazială „Mircea Eliade”.

 1. Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A, în vederea obținerii finanțării, documentațiile tehnico-economice complete pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță cu Program Prelungit din cadrul Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, dotare și amenajare exterioară, Bulevardul Petrochimiștilor nr. 31, municipiul Pitești, județul Argeș”.

 1. Se află în desfășurare lucrările de realizare a sălilor de educație fizică școlară, finanțate de C.N.I. S.A., pentru următoarele unități de învățământ:
 • Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” – se află în execuție lucrările de deviere a conductelor de gaze și agent termic;
 • Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, pentru care a fost montată structura metalică;
 • Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”, pentru care a fost montată structura metalică.

 1. Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A. în vederea obținerii finanțării documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de realizare a sălilor de educație fizică școlară, pentru următoarele unități de învățământ:
 • Liceul cu program sportiv „Viitorul” – sală de sport 180 de locuri;
 • Școala „Tudor Mușatescu” – procedură atribuire contract lucrări în licitație la CNI SA- termen depunere oferte 25.11.2021;
 • Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu” – sală de sport 102 locuri – procedură atribuire contract lucrări în licitație la CNI SA, termen depunere oferte 29.11.2021;
 • Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” – procedură atribuire contract lucrări în licitație la CNI SA, termen depunere oferte 29.11.2021;
 • Școala Nr. 2 – structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, – procedură atribuire contract lucrări în licitație la CNI SA, termen depunere oferte 10.03.2022.

 1. Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A, în vederea obținerii finanțării, documentațiile complete, pentru următoarele obiective de investiții:
 • „Proiect tip „Construire creșă medie”, Bd. Eroilor, nr. 26-28, Colegiul Economic Maria Teiuleanu, municipiul Pitești, județul Argeș”;
 • „Proiect tip „Construire creșă mică”, localitatea Pitești, cartier Găvana, str. Alunului, județul Argeș, str. Paltinului, Parcare/Spațiu verde/Alee acces-Complex Albina”.

 1. Tineret – Piteștiul unei generații noi!

 

 • Parteneriat cu Universitatea din Pitești:

 

 • Organizarea ceremoniei de deschidere a anului universitar 2021-2022 în Piața Primăriei;
 • Semnare protocol de colaborare interinstituțională în vederea sprijinirii reciproce în proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative, precum și în cele educaționale și cultural-științifice:
 • Derularea de programe şi proiecte comune în domeniul cercetării-dezvoltării, economic, social și cultural;
 • Accesarea fondurilor europene şi implementarea în parteneriat de proiecte finanţate din fonduri europene;
 • Conceperea şi derularea de proiecte de voluntariat;
 • Îmbunătățirea identității orașului Pitești prin studii realizate asupra situației actuale și chestionare de identificare a principalelor cerințe ale cetățenilor;
 • Concursuri de idei ce pot oferi soluții de pus în practică;
 • Evenimente care să sprijine inserția studenților și absolvenților Universității pe piața muncii (târguri de job-uri și internship-uri, workshop-uri, prezentări etc.);
 • Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele existente pe piaţa forţei de muncă şi cu tendinţele acesteia;
 • Promovarea şi susţinerea reciprocă în atingerea scopului şi obiectivelor celor două părţi.

 

BUGET LOCAL:

 

 • Premiem excelența, încurajăm performanța:
 • acordarea titlului de Cetăţean de Onoare piteşteanului Robert Glinţă – primul înotător român campion european, într-o probă masculină;
 • premierea lui Emanuel Mazăre – medalia de aur la ediția din 2021 a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori (JBO);
 • repartizarea unei garsoniere – locuință de serviciu – campionului mondial la judo Eduard Șerban (Clubului Sportiv Municipal).
 1. Sport – mișcare, competitivitate, evoluție!

 • Sala Polivalentă:
 • bază sportivă, cu o capacitate de circa 4200 de locuri, va putea găzdui competiții de nivel național și internațional, precum și evenimente culturale (simpozioane, concerte sau târguri de profil);

Buget local 2021– lucrări efectuate sau în curs de finalizare:

 • branșament electric (în curs) – 1.514.418,99 ron;
 • branșament apa canal (finalizat) – 38.642,33 ron;
 • branșament gaze (finalizat) – gratuit;
 • zid de sprijin (în curs de execuție) – 1.173837,06 ron;
 • parcare exterioară (în procedură de evaluare).

Fonduri nerambursabile: CNI

 • Stadiu lucrări noiembrie 2020: 30%;
 • Stadiu lucrări noiembrie 2021: 85 %;
 • În execuție: etapa de finisaje;
 • Etapa finală (echipare și dotare): 2022.

PROIECTE – FONDURI NERAMBURSABILE

 

 • MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITEȘTI, se află în execuție lucrările de refacere tencuieli si zugrăveli/placaje ceramice; pardoseli – parchet, piatra naturala, gresie, ciment mozaicat si mocheta; amplasarea unui elevator la scara principala de acces pentru persoane cu dizabilități fizice; amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilități fizice, termoizolare pereţi exteriori, înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie aluminiu. Valoarea totală a proiectului 16.598.698,55 lei, din care fonduri nerambursabile 13.703.254,54 lei (POR 2014-2020).

De asemenea a fost realizată documentația tehnico-economică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare bazin olimpic – etapa II, cu o valoare  8.045.701 lei (buget local).

Fonduri nerambursabile: CNI

 • Au fost realizate și transmise la C.N.I. S.A., în vederea obținerii finanțării documentațiile complete aferente următoarelor obiective de investiții:
 • Construire complex sportiv, str. Costache Negri, Parc Ștrand, municipiul Pitești, județul Argeș, obiectiv aprobat în lista sinteză a C.N.I – va fi lansată procedura de atribuire a contractului de lucrări de către CNI SA;
 • Construire bază sportivă TIP 2 – Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” – procedura de atribuire a contractului de lucrări în evaluare la CNI SA, termen evaluare tehnică și financiară 04.03.2022;
 • Bazin de înot, Bd. Petrochimiștilor, nr. 23, municipiul Pitești, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, județul Argeș – procedura de atribuire a contractului de lucrări în licitație la CNI SA, termen depunere oferte 10.03.2022;
 • Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. 1A, municipiul Pitești, județul Argeș – procedura de atribuire a contractului de lucrări în evaluare la CNI SA, termen evaluare tehnică și financiară 15.12.2021;
 • Construire Academia de tenis, loc. Pitești, Bd. Petrochimiștilor, nr. 29, Argeș, Bază Sportivă și de Agrement a Municipiului Pitești – se află în elaborare Studiul de fezabilitate.

 • Stadionul „Nicolae Dobrin”:

 • Se află în elaborare Documentația tehnico-economică și obținerea de avize și acorduri prevăzute în Certificatul de urbanism în vederea depunerii la CNI și includerii la finanțare a obiectivului de investiții;
 • Structura funcțională esențială, aferentă activității de bază – competiții sportive: teren multifuncțional; vestiare pentru sportivi; săli de încălzire, sala de forță; vestiare și birouri pentru arbitrii și oficialii meciurilor; spații pentru presă, radio – TV, zone pentru interviuri, masa presei, sala pentru conferințe de presă etc., inclusiv spații sanitare și de servire dedicate; tribune cu locuri individuale pe scaune; locuri pentru spectatorii cu handicap locomotor și însoțitorii acestora; amenajarea de loje VIP; restaurant cu sală de mese; puncte de prim ajutor; foyer de primire, dotat cu garderobe, puncte comerciale; cameră de control și regie,
 • Spații care vor deservi funcțiuni complementare cu caracter sportiv și non-sportiv (săli de recuperare, spații de depozitare, de alimentație publică, săli de conferințe, birouri, instalație de nocturnă, amenajări în vederea evenimentelor de tip concert sau expoziții, parcări).

Rezultate ale sportivilor de care suntem mândri:

 

 

 • Robert Glință, Cețățean de Onoare al Piteștiului

Participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice, medaliat în plan mondial, european și național, Robert Glință a devenit Cetățean de Onoare al Piteștiului la 24 de ani.

 • Clubul FC Argeș:

 • Echipa de fotbal – menținere în Liga I și calificare în sferturile Cupei României, după 14 ani (obiectiv clar: play-off-ul);

 • Echipa de baschet – medalie de bronz, după o pauză de peste un deceniu;

 • Judo:
 • Șerban Eduard
 • locul I la Open European de Seniori
 • locul V la Campionatul European U23
 • locul III la Campionatul European Tineret
 • Raicu Alexandru:
 • Locul I Grand Slam Tel Aviv
 • Locul III Grand Slam Paris
 • Participare la Jocurile Olimpice de la Tokio
 • Karate:
 • Rizea Vlad:
 • Locul I Kumite Seniori la Campionatul Mondial de Karate
 • Locul II la Kumite Seniori Open

 1. Cultură, Interculturalitate, Evenimente, Divertisment – identitate și diversitate

 

 • Construirea unei strategii de dezvoltare culturală, branding și turism cultural:

 • parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și Asociația Națională a Agențiilor de turism din România pentru integrarea Piteștiului într-un circuit al evenimentelor cu potențial de promovare a patrimoniului local:
 • Simfonia Lalelelor – eveniment emblematic pentru Pitești, îmbogățit patrimonial anul acesta cu o premieră la nivel mondial: prima floare cu nume de oraș – Tulipa Pitești;
 • Good Vibes – festival internațional de canto pentru copii și adolescenți, care, din 2022, se va organiza ca fiind parte a manifestărilor prilejuite de Zilele Municipiului Pitești (vor participa zeci de copii de pe toate meridianele – Sala Polivalentă sau Filarmonica Pitești);
 • FireBall – Piteștiul are, în sfârșit, un festival pentru tineri (2 zile de maraton de muzică electronică, în Parcul Lunca Argeșului);
 • Târgul de Crăciun Pitești, prima ediție în 2021, sub patronajul Târgului de Crăciun Sibiu, a cărui know-how și experiență sunt premise pentru reușită și calitate.

 • Evenimente în premieră în 2021:

 • Atelierul de Artă Iconografică ,,IconArT”, ediția I, coordonat de restauratoarele de artă plastică Malvine Mocenco și Cătălina Tuică;
 • Zilele Culturii Palestiniene la Pitești, eveniment organizat de Ambasada Statului Palestina la București în colaborare cu Centrul Cultural Palestinian „Mahmoud Darwish”;
 • Spectacolul de muzică electronică și pop Fireball, ediția I.

 • Piteștiul are parteneriate și relații de înfrățire și colaborare cu diverse comunități și spații culturale. Anul acesta, s-au adăugat parteneriate cu:

 • Ambasada Tunisiei la București, alături de care municipalitatea a inițiat protocolul de înfrățire între municipiul Pitești și o localitate tunisiană;

 • Ambasada Danemarcei la București, cu privire la strategia de implementare a soluțiilor energetice actuale;

 • Ambasada Turciei la București, în vederea elaborării strategiei de realizare a primului parc industrial din Pitești.

 • Organizarea de proiecte culturale de larg interes public: spectacole, festivaluri, colocvii, cenacluri, prelegeri și cluburi culturale, lansări de carte, activitate editorială etc. prin Centrul Cultural Pitești (dintre care 500 de evenimente derulate cu succes doar în mediul online).

 

 

 • Filarmonica Pitești

 • revenirea în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, după o pauză de 8 ani, ultima prezență fiind în anul 2013;
 • spectacole în spații neconvenționale (grădini, parcuri, piețe) și interacțiune cu publicul iubitor de muzică
 • înființarea grupului Trio Jazz&Pop Pitești și diversificarea repertoriului pentru atragerea tinerilor

în sălile de spectacol.

 • ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ

 1. Echipa Primăriei – mai implicată și mai eficientă

 • Personal implicat pe criterii de meritocrație, integritate și performanță:

 • am promovat un nou sistem de selecție a managerilor;
 • este prima dată când echipa are la conducere un Administrator Public, ale cărui competențe sunt: coordonarea DITL, a Serviciului Investiții și a Direcției Economice;
 • cele mai sensibile direcții de lucru în primărie – Compartimentul de Fonduri Europene și Direcția Arhitectului Șef – au fost reorganizate în primul an.

 • Comportament prietenos și responsabil al personalului din primărie! Niciun cetățean nu va mai fi subestimat sau ignorat!

 • reorganizarea punctelor de lucru în care există trafic al cetățenilor: Direcția Taxe și Impozite funcționează în 5 centre în municipiu (Casa Cărții, Gară Sud, Piața Primăriei, Găvana, Trivale);
 • reorganizarea programului de lucru până la ora 18:00 în anumite centre (Găvana și Gară Sud, de luni până miercuri) joi în toate centrele;
 • în urma informărilor, diversificării centrelor de colectare a taxelor și a modalităților de plată, inclusiv on-line, prin apel la seriozitate și implicare a concetățenilor, au apărut primele rezultate: în 2021, asociațiile de proprietari care nu-și achitaseră gunoiul menajer de 20 de ani și-au plătit restanțele;
 • în ciuda situației pandemice, accent pe relația directă cu cetățeanul – în cele 80 de ore de audiență organizate în programul săptămânal, numai primarul a acordat 430 de audiențe, din care 70% cu deplasare în teren și soluționare favorabilă.

 • campanii umanitare: acțiune caritabilă de Paști – dulciuri pentru 90 de copii din familii defavorizate, aflați în evidența DAS – din donații ale angajaților Primăriei Pitești.

 1. 2. Îmbunătățirea capacității administrative – Primăria la un click distanță

 • În primele 5 luni am crescut cu 10% gradul de utilizare a platformei de plăţi electronice www.ghiseul.ro și a platformei www.primariapitesti.ro care oferă varianta creării unui cont personal, prin care piteștenii pot să-și plătească taxele datorate administrației locale, dar și să depună sau să primească o serie de documente, fără a se deplasa la centrele existente în oraș – Direcția de Impozite și Taxe Locale a devenit mai eficientă, deși avem încă mult de îmbunătățit!
 • Am creat tutoriale prin care piteștenii au fost familiarizați cu plata taxelor on-line! (foto- tutoriale, secvențe)
 • Implementarea soluției digitale SmartCity, care urmărește creșterea rapidă și eficientă a gradului de încredere a cetățenilor în serviciile publice și a ușurinței cu care cetățenii interacționează cu instituția Primăriei în rezolvarea problemelor cotidiene. De asemenea, nu este deloc de neglijat automatizarea procesului de raportare către cetățean prin transparentizare și creșterea eficienței activității de zi cu zi a personalului din primărie.

 • Instrumente ale soluției:
 • APLICAȚIE MOBILĂ
 • Aplicație iOS & Android: creată pentru cetățeni, oferind astfel acces rapid la informații/anunțuri/evenimente și posibilitatea de a trimite sesizări direct de pe telefonul lor mobil.

 • Integrare cu Portalul sau site-ul primăriei
 • BACKOFFICE WEB (Sistem de comandă central)
 • Platformă digitală intuitivă, creată pentru angajații din sistemul administrației locale pentru primirea și managementul sesizărilor venite din partea cetățenilor, cu scopul de a simplifica managementul sesizărilor și solicitărilor venite din partea comunității.

Interfața noului site al municipalității:

 • Interfață nouă, prietenoasă, cu un aspect modern, optimizată pentru device-uri mobile, integrată cu aplicația SmartCity.

FONDURI NERAMBURSABILE POCA

DIGITALIZARE SERVICII PUBLICE

 • În cadrul proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu o valoare de 3.987.350,76 lei, este dezvoltat modulul de bugetare participativă, ce permite alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunității De asemenea este dezvoltată o soluție informatică care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției printr-un portal de servicii adresate cetățenilor, astfel încât să nu mai fie nevoie de prezența fizică la sediul primăriei a celor interesați.
 • Prin portalul de e-servicii se vor desfășura următoarele categorii de activități:

 • Obținere Certificat de Nomenclatură stradală și adresa;
 • Autorizații transport greu;
 • Autorizație taxi;
 • Viza anuală taximetrie;
 • Cazier profesional taxi;
 • Sesizări online – harta incidentelor;
 • Autorizație privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561, 563, 932;
 • Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale);
 • Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare;
 • Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare;
 • Avizarea autorizației de spargere și intervenție pe domeniul public.
 • Noi elemente de identificare și securizare a actelor emise și posibilitatea de confirmare folosind QR code.
 • Sistemul de management al documentelor existent va fi dezvoltat cu modulul de arhivă electronică care va fi folosit inclusiv pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor și chiar a elibera copii conforme.

 1. Transparență și integritate – monitorizare și evaluare paticipativă

 • Am introdus formatul de guvernare participativă prin accesul comunității la procesul decizional și organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal:
 • Stadioane moderne din fonduri CNI, pentru fotbal și atletism, la Pitești!
 • Dezbatere publică privind propunerea de sistematizare a circulației în cartierul Găvana.
 • Sondaje pe subiecte de interes public – am întrebat și cetățenii au răspuns:
 • propunerea de sistematizare a circulației în cartierul Găvana;
 • oportunitatea noului stadion;
 • transformarea Pieței Prundu într-un obiectiv prioritar – parcare;
 • dezbaterea PUG;
 • instituirea sensurilor unice în Găvana pentru: fluidizarea traficului, eliberarea trotuarelor pentru circulația pietonală, creșterea siguranței copiilor în zonele de rezidență și din apropierea școlilor, precum și eliminarea situațiilor generatoare de conflicte în trafic.

 • Am asigurat comunicarea cu cetățenii prin intermediul aplicațiilor municipalității, organizat!
 • Am creat o echipă specială pentru comunicarea online cu cetățenii.
 • Sesizările împrăștiate pe rețele de socializare au fost treptat direcționate, pentru eficientizare, în in-box-ul paginii de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești, de unde au ajuns, în cel mult 24 de ore, către serviciile sau direcțiile de resort.

 1. Pitești – Smart City – o infrastructură inteligentă

 • În planul strategic de acțiune smart city al Municipiului Pitești, se înscrie dezvoltarea unei platforme integrate de management al mobilității, care include următoarele componente:
 • Sistemul de management integrat al traficului / ITS extins prin conectarea la acesta a unui sistem de management al transportului public, care să permită acordarea priorității autobuzelor în intersecțiile semaforizate și controlate de acest sistem (inclusiv camere video cu funcții de măsurarea a parametrilor de trafic, de securitate și de identificare a numărului de înmatriculare);
 • Sistemul de e-ticketing și plăți pentru serviciile de transport și alte servicii comunitare
 • Sistemul de management pentru un număr de 6 parcări publice din Municipiul Pitești, afișare in spații publice cu panouri a locurilor disponibile;
 • Realizarea unei rețele de piste de bicicletă;
 • Reabilitarea întregii rețele de stații de autobuz cu facilități suplimentare pentru transportul multimodal
 • Realizarea unei rețele de stații de încărcare cu energie electrică pentru autovehicule
 • Stații de închiriere biciclete
 • Achiziționarea autobuzelor electrice – completarea etapizată a flotei existente cu cele care sunt în plan să fie achiziționate și cu loturi suplimentare ulterioare
 • Achiziționarea bicicletelor pentru sistemul de bike-sharing.

 • Domeniul ENERGIE ȘI MEDIU INTELIGENTE este prioritar în strategia smart city a Municipiului Pitești, fiind adoptată soluţia de iluminat public inteligent pentru eficiența energetică, prin optimizarea consumului de energie şi a costurilor în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea acestui sistem: senzori, lămpi cu consum redus și controlul de la distanță prin platforme de management și telegestiune.
 • La nivelul municipiului au fost implementate soluții de wi-fi public: 20 de puncte de acces în: Piața Vasile Milea, Central – Str. Victoriei, Parcul Trivale, Parcul Strand, Expo Parc, Parc Finante – BCR, Parc I.C. Brătianu, Bazinul Olimpic, Parc Făget, Parc Casa Căsătoriilor, Parc Tineretului, Parc Prundu, Parc Lumina.
 • De asemenea au fost implementate soluții menite să eficientizeze procesele interne și interacțiunile cu cetățenii și cu diverse comunități ale orașului, să îmbunătățească modul de derulare a acțiunilor din serviciile publice. Aceste soluții vizează:
 • Aplicație e-sondaje pentru consultare publică;
 • Soluție informatică care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției printr-un portal de servicii adresate cetățenilor;
 • Modulul de bugetare participativă;
 • Modulul de arhivă electronică;

 1. Urbanism – dezvoltare gândită strategic, patrimoniu local protejat

 • Disciplina în construcții devine literă de lege în Pitești!

Poate că mare parte din moștenirea noastră patrimonială, clădiri, parcuri, urbanism, arhitectură, nu sunt nici excepționale și nici rare, dar sunt mărturia felului în care trăim, ne respectăm pe noi și copiii noștri.

Sunt foarte multe de schimbat în orașul nostru, nu se pot face peste noapte, e nevoie de resurse de timp, energie, bani și, mai ales, implicare! Și nu o poate face doar administrația. Oamenii, cetățenii sunt, de fapt, comunitatea!

     În acest moment suntem focalizați pe două direcții mari:

 • Strategiile de dezvoltare civilizată pe actualul amplasament ca structură, patrimoniu de clădiri, care știți că nu este unul fericit, din păcate – străzi foarte înguste, aglomerare imobiliară – vom păstra fiecare zonă cu verdeață, vom crește chiar suprafața verde, am găsit soluții și pentru piste de biciclete și alte nevoi de coabitoare civilizată și prietenoasă cu mediul – ăsta este viitorul!
 • Intervenția punctuală pe probleme, urgențe, sesizări cât de repede se poate!

Concret:

 • am înființat Compartimentul Evidența și urmărirea respectării disciplinei în construcții, în cadrul departamentului de urbanism. Astfel:
 • primul mare constructor de ansamblu rezidențial a fost somat să-și retragă gardul construit ilegal pe domeniul public! Extinderea a fost de 3 m peste limita proprietății! În urma controlului, investitorul a demolat gardul, a reintrat în legalitate  și a adus  terenul la starea inițială! (foto)
 • demolarea construcțiilor ilegale – strada Nicolae Iorga, zona Tancodrom, primul investitor este obligat, în ultimii 30 de ani, să-și dărâme etajele blocului ce trebuia să fie casă!
 • după 30 de ani, proprietarii a 76 de clădiri și a 200 de terenuri neîngrijite din intravilanul municipiului sunt obligați legal să le reabiliteze fațadele – în caz contrar, anul viitor vor plăti impozit mai mare cu 500%!
 • am eficientizat activitatea angajaților prin management al timpului și sarcinilor, astfel că am redus termenele de eliberare a documentelor de urbanism – certificate și autorizații, de la mai multe luni la 30 de zile;
 • am repus în dezbatere Planul Urbanistic General al municipiului, am considerat important să-i ascultăm pe piteșteni – au fost reevaluate noile solicitări primite din partea cetățenilor municipiului Pitești (120 de observații și recomandări înregistrate, pe lângă cele transmise în cadrul dezbaterilor publice organizate).

 1. Sprijinirea asociațiilor de locatari – Consilii Consultative ale piteștenilor

 • Pentru cunoașterea în detaliu a problemelor cu care se confruntă cetățenii din municipiul Pitesti s-a dispus înființarea Consiliilor Consultative ale piteștenilor. Rezultat: informări permanente, comunicare eficientă, a scăzut numărul petițiilor cu 10%, s-au soluționat favorabil peste 90% dintre solicitări, s-a dublat, față de 2020, numărul asociațiilor de proprietari care au solicitat îndrumare metodologică.
 1. Sprijinirea unităților de cult – conservarea patrimoniului spiritual

 • finanțarea nerambursabilă a proiectelor depuse de către 9 parohii din Pitești, în sumă totală de 200 mii lei.

 1. MEDIUL DE AFACERI – PARTENER PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

 

 • O relație deschisă cu mediul de afaceri, prima dată în 30 de ani!

 • Dialog permanent cu mediul de afaceri:

 • primul pas în strategia de dezvoltare reală a parteneriatul public-privat: constituirea Comisiei Consultative Economice, în mai 2021, din care fac parte reprezentanții municipalității și ai principalelor asociații ale mediului de afaceri, cu întâlniri de lucru lunare, pentru analiza principalelor direcții de conturare a unei strategii unitare de dezvoltare a municipiului și a zonei metropolitane a Piteștiului. Astfel, municipalitatea piteșteană a câștigat o comisie consultativă, pe lângă Consiliul Local, care să analizeze și să emită opinii asupra proiectelor de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri, privind impozitele, taxele locale, bugetul municipiului, atragerea de fonduri nerambursabile și stimularea investițiilor locale.

 • Piteștiul – parte a Acordului de Parteneriat între organizațiile patronale și corpurile profesionale din județul Argeș – municipiu dat exemplu de bună practică în topul administrației locale din România!

 • Demararea unei politici fiscale, echilibrate și atractive, susținută prin integritate fiscală și asigurarea condițiilor pentru plata online a tuturor tipurilor de taxe și impozite municipale.

 • Susținerea micilor întreprinzători din domeniul serviciilor de taximetrie, prin reglementarea activității, ca urmare a HCL 192/2021, astfel încât societățile nou înființate să poată angaja șoferi prin transformarea PFI sau PFA în Persoane juridice.

 • O serie de proiecte de voluntariat ale companiilor din comunitate, în parteneriat cu Primăria, de plantare de arbori, curățenie în cartierele din municipiu (Războieni, Craiovei, Găvana) desfășurate sub sloganul „Împreună pentru comunitate”.

 • Prioritățile reciproce, strategii care pot genera progres în Pitești:
 • Identificarea intereselor comune pentru dezvoltarea comunității locale, de la sport la cultură și educație: implicarea mediului de business în susținerea financiară a acestor tipuri de activități;
 • O trecere în revistă a oportunităților de investiții și de dezvoltare în beneficiul comun: zona de agrement Lunca Argeșului, parcul industrial Pitești, adaptarea PUG-ului în funcție de proiecții, infrastructură, alte priorități urgente și pe termen mediu sau lung;
 • Discuții și propuneri privind interese strategice de dezvoltare a mediului de afaceri în Pitești.

FONDURI NERAMBURSABILE

 • PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CADRUL PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT: se află în desfășurare efectuarea proiectului tehnic pentru realizarea incubatorului de afaceri, care va găzdui un număr de 16 firme nou înființate în diverse domenii de cercetare-dezvoltare. Valoarea totală a proiectului 14.670.822,57 lei, din care fonduri nerambursabile 7.338.875,70 lei (POR 2014-2020).

 

Fonduri nerambursabile – 2021

Municipiul Pitești – fonduri nerambursabile – 2021:

 • A încheiat 5 noi contracte de finanțare – 28 080 983,3 lei fonduri nerambursabile;
 • A depus 10 noi cereri de finanțare – 37.007.004,6 lei fonduri nerambursabile;
 • A semnat 9 contracte de execuție pentru obiective de investiții la care au fost deja demarate lucrări – 188.634.024 lei fonduri nerambursabile;
 • CNI – 3 obiective noi pentru care au început lucrările și 7 alte obiective de investiții în licitație.