SITUAȚIA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE AFLATE ÎN DERULARE

0
118

-Îmbrăcăminte bituminoasă  drum lateral strada Grigorești nr.18A-18F și nr.20  Valoare 162.320,76 lei cu TVA– SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL.

-Îmbrăcăminte  bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș Valoare 183.547,98 lei cu TVA – SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL.

-Reabilitare strada Carpenului  Valoare 1.277.282,45 lei cu TVA– SC SELCA SA

-Modernizare strada George Sion Valoare 243.812,53 lei cui TVA –SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL.

-Îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor Valoare 320.800,62 lei cu TVA –SC CONSTRUCT STEEL MARKET SRL.

-Reabilitare strada Vasile Lupu Valoare 799.525,30 lei cu TVA -SC COMESAD SRL.

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu) Valoare 1.177.775,04 lei cu TVAAu fost depuse 3 oferte care în prezent sunt în evaluare financiară.

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii) Valoare 1.975.693,66 lei cu TVAau  fost depuse 2 oferte care în prezent sunt în evaluare financiară.

-Reabilitare strada Trivale -tronson 3: Valoare 1.776.033,23 lei cu TVA–  A fost anulată pentru clarificări la proiectant. Procedura va fi reluată. 

Reabilitare strada Banat Valoare 2.824.229, 38 lei cu TVA – au fost depuse 2 oferte care în prezent sunt în evaluare tehnică.

Modernizare strada Petre Ispirescu -Valoare 424.367,95 lei cu TVA –Documentația este postată în SICAP, depunerea de oferte este pe data de 20.03.2019.

Reabilitare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea -Valoare 438.915,91 lei cu TVA Documentația este postată în SICAP, depunerea de oferte este pe data de 20.03.2019.

Reabilitare strada Banu Mărăcine -Valoare 430.392,96 lei cu TVA. A fost anulată pentru că nu a fost depusă nici o ofertă. Procedura va fi reluată.

Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino -Valoare 1.827.686,49 lei cu TVA Procedură în derulare cu verificatori de la ANAP si Finanțe. Depunerea de oferte este pe 25.03.2019.

-Containere îngropate (67 buc.)  și utilaj de ridicat containere îngropate – Valoare 6.165.000 lei cu TVA (au fost depuse 2 oferte), procedura este în ultima fază de evaluare, urmează să fie declarat câștigătorul.

Vor fi amplasate în 3 cartiere respectiv Războieni, Craiovei și Prundu.

Platformele de colectare din cartiere vor fi formate din 1, 2, 3 sau 4 containere.

Pozitionarea pe raza municipiului Pitești a celor 29 de platforme pentru containerele ingropate, repartizate in platforme ecologice a cate 1, 2, 3 si 4 containere:

              CARTIER PRUNDU                           

Nr. crt. Denumire platformă de colectare Cantitate container îngropat capacitate 5 mc
1 Bl. B31 Lidl 3 buc.
2 Bl. B41 Basarabiei 3 buc.
3 Bl. B30 2 buc.
4 Bl. B2-B3 3 buc.
5 Bl. B2 intr. Urmuz 1 buc.
6 Bl. D2 1 buc.
7 Bl. D Anghel Saligny 3 buc.
8 Bl. B5 2 buc.
9 Bl. B10 2 buc.
10 Bl. B12 2 buc.
11 Bl. B19 1 buc.
12 Bl. B26 2 buc.
13 Bl. B32 3 buc.
14 Bl. B15 2 buc.
15 Cămin 3 Arpechim 2 buc.
16 Prel. Petrochimiștilor Fost Cămin Arpechim 2 buc.
Total 34 buc.

              CARTIER RĂZBOIENI                     

Nr. crt. Denumire platformă de colectare Cantitate container îngropat capacitate 5 mc
1 Bl. 3-5 Izvor 2 buc.
2 Bl. D3-D4 2 buc.
3 Bl. G1 2 buc.
4 Bl. D2 3 buc.
5 Bl. C1 2 buc.
Total 11 buc.

           

                   CARTIER CRAIOVEI                            

Nr. crt. Denumire platformă de colectare Cantitate container îngropat capacitate 5 mc
1 Vis-a-vis de Kaufland 3 buc.
2 Bl. 16 – Bl. C2 Negoiu 3 buc.
3 Bl. 53 2 buc.
4 Bl. 3-5 Izvor 4 buc.
5 Bl. 18 1 buc.
6 Bl. 5-6 Petrol 3 buc.
7 Parcare Comp. Craiovei 2 buc.
8 Bl. 9-10-11 4 buc.
Total 22 buc.

Reabilitare Piața Primăriei : Valoare 19.095.544,57 lei inclusiv TVA. Se lucrează la documentația de atribuire care va fi postată în SICAP în cel mai scurt timp.

NOTĂ: După comunicarea rezultatului procedurii contractele cu operatorii economici desemnați câștigători  vor fi semnate numai după aprobarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2019.

Lasa un raspuns