Cum poţi să recuperezi banii de pe taxele auto

0
144

În Monitorul Oficial au apărut deja regulile procedurale pentru restituirea fostelor taxe auto, inclusiv a timbrului de mediu. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 prevede restituirea banilor achitați statului pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 explică detaliat procedura de restituire a fostelor taxe pentru toate situațiile în care se află cei care le-au plătit. Cei care n-au obținut încă dreptul la restituire, care nu au hotărâri judecătorești în acest sens ș.a.m.d. trebuie să facă cererea la organul fiscal competent (se poate depune personal sau prin poștă).

În maximum 45 de zile ar putea fi soluționate cererile, iar banii se vor restitui în conturile contribuabililor, iar pentru cei cu datorii la bugetul de stat banii vor fi folosiți la compensarea acestor datorii.

La cerere trebuie anexate următoarele documente:

  • dacă există, documentul ce dovedește plata taxei, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont (în original/copie);
  • copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Nu e necesar documentul care face dovada plății taxei/taxelor respective, pentru că organul fiscal are posibilitatea să verifice în sistemele proprii dacă banii au fost plătiți sau nu de proprietar.

Odată depusă cererea, organele fiscale vor verifica dacă sumele pe care le pretinde solicitantul înapoi au fost restituite deja ori s-au compensat cu alte sume datorate de contribuabil. Practic, cei care au datorii la Fisc la momentul restituirii nu vor mai primi toată suma cerută înapoi, pentru că ea va fi folosită la acoperirea acelor datorii, în funcție de mărimea lor.

Termenul în care cererea de restituire va fi rezolvată de organele fiscale va fi de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire, dar va putea fi și prelungit, spre exemplu, dacă sunt necesare mai multe documente de la solicitant.

Potrivit normelor, organul fiscal va respinge solicitantului restituirea banilor (printr-o decizie de respingere) în următoarele situații:

  • dacă nu se depun copiile după cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare sau când nu se transmit informațiile și documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
  • dacă nu se precizează în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită;
  • dacă organul fiscal observă că suma a fost deja restituită sau compensată cu alte datorii fiscale;
  • dacă nu se regăsește dovada plății nici în registrele organelor fiscale, nici la Trezorerie.

Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, potrivit normelor. În orice caz, solicitantul va primi o decizie cu privire la cererea sa, fie că e vorba de una de aprobare ori de una de respingere.

Banii vor fi primiți înapoi în 2018, cu excepția timbrului de mediu. Pentru acesta din urmă, banii vor fi restituiți în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. De asemenea, trebuie reținut că banii se vor restitui toți odată, nu în tranșe.

„Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire”, scrie în ordinul comun amintit.

În cazul în care se indică un cont bancar greșit, solicitantul va fi informat de către organul fiscal cu privire la acest lucru, „iar contribuabilul are obligația indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule”, se mai specifică în norme.

 

Lasa un raspuns