Rectorul Chirleșean – somat în baza Legii 544/2001 să explice de ce i-a fost permis să predea lui Mircea Bărbuceanu, deşi era bolnav psihic şi avea un comportament violent!

0
142

Am trimis o nouă solicitare pe adresa Universităţii din Piteşti. Este a nu ştiu câta încercare de a-l convinge pe rectorul Dumitru Chirleșean să respecte Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Din motive care ţin de un autoritarism desuet, preluat de pe vremea predecesorilor săi, rectorul Chirleșean se comportă de parcă ar conduce o entitate de învăţământ superior privată, nu o universitate de stat, finanţată majoritar de la buget!

Legea 544/2001, reactualizată, prevede clar obligaţiile care revin (şi) UPIT:

Art. 1: Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii.

Iar la Art. 2 este specificat că prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică ce beneficiază de finanţare din bani publici.

Concret, i-am solicitat rectorului Dumitru Chirleșean să ne răspundă care au fost motivele pentru care soţilor Mircea şi Daniela Bărbuceanu li s-a permis să predea, chiar în perioada în care aceştia susţineau, în instanţă, că suferă de afecţiuni psihice severe pentru care se află sub tratament. Am anexat la solicitare adeverinţele medicale prezentate chiar de cei doi lectori în cadrul unui proces civil!

Opinia publică are dreptul să ştie cine i-a permis lui Mircea Bărbuceanu să intre în contact cu studenţii, având în vedere antecedentele sale medicale. Aici mai trebuie precizat faptul că Bărbuceanu a fost acuzat public de fostul rector Gheorghe Barbu că şi-a alergat fratele cu toporul!!!

Dacă adăugăm la aceasta scandalurile nesfârşite în care Mircea Bărbuceanu s-a angajat cu toţi şefii UPIT din ultimii 15 ani (cu excepţia notabilă a lui Dumitru Chirleșean, protectorul său!), atunci răspunderea celui care i-a permis şefului SLUP să aibă contact cu studenţii este încă şi mai mare.

Vom reveni asupra subiectului imediat ce vom primi, în cele 30 de zile impuse de lege, răspunsul rectorului Dumitru Chirleșean! Partea frumoasă de-abia urmează!

D.M.D.

Lasa un raspuns