Programul lucrărilor de infrastructură rutieră

0
120

Consiliul Județean Argeș informează participanții la traficul rutier că, în perioada 26.06 – 30.06.2023, va efectua, prin Regia Autonomă Județeană de Drumuri și terți în baza contractului de administrare, următoarele activități la infrastructura rutieră:

  • Reparații asfaltice pe DJ 703 H Valea Danului – Cepari, km 10+364 – 12+864;
  • Întreținere drum prin reprofilare DJ 731 B Băbana – Cocu, km 8+028 – 19+200;
  • Reparații asfaltice pe DJ 703 B Uda – Vedea, km 20+253 – 28+338;
  • Reparații asfaltice pe DJ 731 Piscani – Domnești, km 0+000 – 29+327;
  • Marcaje rutiere pe DJ 703 H Cepari – Șuici – Sălătrucu, km 12+864 – 25+058;
  • Reparații asfaltice pe DJ 742 Baloteasca – Glâmbocata, km 9+060 – 11+050;
  • Modernizare DJ 731 D, km 15+075 – 16+825, com.Coșești.