Primăria organizează examen în vederea atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Piteşti

0
153

Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 15.03.2018, ora 13, examen în vederea atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Piteşti.

Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarelor personale se pot face în perioada 1-14.03.2018.

Actele necesare completării dosarului:

– cerere pentru înscrierea la examenul de atestare;

– curriculum vitae;

– copii acte stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie şi B.I./C.I.);

– recomandare din partea asociaţiei de proprietari/locatari purtând semnătura şi ştampila conducerii asociaţiei – preşedinte şi comitet executiv;

– copii acte studii;

– certificat cazier judiciar (în original);

– adeverinţă medicală privind starea de sănătate a candidatului.

Bibliografia şi informaţii suplimentare se pot obţine la camera 32, telefon 0372.481.810, începând cu data de 12.02.2018.

D.M.

Lasa un raspuns