Pregătirea în rezidenţiat se va putea face şi la unităţile medicale din Argeş

0
189

Noul actul normativ adoptat stabileşte reglementări privind coordonatorii de program în rezidenţiat, responsabilii de formare, drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor sanitare, dar şi rezidenţilor.

Pregătirea în rezidenţiat se va putea face şi în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare şi unităţi medico-militare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale. În această categorie intră şi spitalele din Argeş subordonate Consiliului Judeţean sau primăriilor. Prevederile sunt incluse într-o ordonanţă de urgenţă adoptată azi de Guvern la solicitarea Ministerului Sănătăţii.