Obligațiile medicului de familie în 2018

0
298

Medicii de familie pot oferi persoanelor asigurate numeroase servicii de asistență medicală primară. Pentru cei neasigurați se asigură doar urgențele sau consultații periodice.

Consultațiile la domiciliu (42 pe lună, cu cel mult trei consultații pe zi) sunt prestate de medicii de familie doar persoanelor de pe lista proprie, în cazul asiguraților nedeplasabili, cu boli cronice/un episod acut ce nu permite deplasarea, copiilor de maximum un an, minorilor cu boli infectocontagioase și lăuzelor.

În 2018 medicii vor mai avea printre atribuții și să asigure un pachet complet de îngrijiri paliative la domiciliu, care va cuprinde servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).

Aceste consultații de îngrijiri paliative asigurate de către medicii cu competentă/atestat în specialitate vor fi doar patru la număr /trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună. De asemenea, persoanele asigurate pot să ceară servicii medicale adiționale la cabinetele medicilor de familie (EKG și ecografie generală, acolo unde este posibil), activități de suport (eliberarea de documente pentru concediu medical, bilete de trimitere, prescripții medicale, acte medicale pentru copii și certificate de deces ).

Alte obligații ale medicilor de familie sunt următoarele:

 1) Măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

2) Completare și eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;

3) Completare și eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază;

 4) Recomandarea efectuării analizelor de depistare a infecției cu virușii hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide și contacții cazurilor diagnosticate);

 5) Diagnosticul precoce al tumorilor mamare și al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc și a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenței medicale spitalicești.

Lasa un raspuns