Locuri de muncă în Pitești! Unitatea Militară 01714 angajează – Detalii aici!

0
723

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
-analist, programator – debutant – 2 posturi şi tehnician II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul minim al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: informatică, matematică, matematică – informatică, automatică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– fără condiţii de vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.
– pentru postul de tehnician II:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– minimum 6 luni vechime în muncă, minimum 6 luni vechime în specialitatea de tehnician echipamente de calcul şi reţele;
– deţinerea unui cenificat/atestat diplomă, valabil(ă) care să ateste calificarea în meseria de tehnician echipamente de calcul şi reţete.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 04 decembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 08 decembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 14 decembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – traducători limba engleză – 4 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/spccialităţile: litere, filologie, limbi şi literaturi străine, limbi moderne, ştiinţe socio-umane, reiaţii internaţionale şi studii europene;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare cu diplomă de licenţă – ciclul I în domeniile/specialităţile: litere, filologie, limbi şi literaturi străine, limbi moderne, ştiinţe socio- umane, relaţii internaţionale, studii europene şi studii de master ciclul n în acelaşi domeniu/specialitate în care au obţinut diploma de licenţă, (exemplu: pentru a participa la concurs, un candidat care a absolvit cu diplomă de licență o facultate îndomeniul „litere”);
– minimum 6 luni vechime în muncă; fară condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 13 noiembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 17 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 23 noiembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – consilieri – 3 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:
– nivelul minim al studiilor – studii superioare, astfel:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: relaţii internaţionale, litere – limba româna, Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, drept, istorie;
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: relaţii internaţionale, litere – limba româna, Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, drept, istorie şi studii de master ciclul II în acelaşi domeniu/specialitate în care au obţinut diploma de licenţă;(exemplu: pentru a participa la concurs, un candidat care a absolvit cu diplomă de licenţă o facultate în domeniul „istorie” trebuie să aibă absolvit şi maşterul tot în domeniul „istorie”);
– minimum 6 luni vechime în muncă; fară condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 14 noiembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 20 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 24 noiembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01714, Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare, sau la telefon 0248/625700, int. 159.

Lasa un raspuns