ITM verifică centralele termice şi respectarea securităţii muncii

0
331

itm-argesAvând în vedere apropierea sezonului rece, în perioada următoare ITM Argeş va efectua acţiuni de control pentru verificarea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate privind operarea şi utilizarea cazanelor de apă caldă şi de abur de joasă presiune, precum şi pentru verificarea respectării Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă în şcoli, grădiniţe, spitale etc.
Vor fi verificate cu prioritate următoarele aspecte:
– cazanele de apă caldă şi de abur de joasă presiune nu trebuie să fie utilizate fără autorizarea funcţionării de către ISCIR, în condiţiile stabilite de prescripţia tehnică ISCIR, PT C9-2010;
– pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, utilizatorii/deţinătorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI;
– în funcţie de caracteristicile cazanului stabilite de producător se efectuează supravegherea cazanului în regim permanent de către fochişti autorizaţi sau în regim nepermanent de către fochişti autorizaţi sau de către personal tehnic din cadrul utilizatorului, instruit de persoana juridică ce efectuează punerea în funcţiune, pe baza instrucţiunilor specifice emise de către producătorul cazanului;
– instalaţiile electrice trebuie proiectate şi executate astfel încât să nu prezinte pericol de explozie sau incendiu;
– instalaţiile electrice trebuie exploatate şi verificate periodic de către electricieni calificaţi şi autorizaţi din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Inspectorii de muncă vor verifica de asemenea şi respectarea prevederilor art. 10 din Legea 319/2006 cu privire la:
– luarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;
– stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri;
– desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

Lasa un raspuns