ITM prezintă obligaţiile legale ale angajatului

0
289

itm-argesÎn urma numeroaselor solicitări adresate instituţiei cu privire la obligaţiile angajatului, ITM Argeş informează următoarele:
1. Obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. Această obligaţie ce derivă din contractul individual de muncă face referire la exigenţele legate de prestarea muncii.
Norma de muncă exprimă volumul operaţiunilor sau lucrărilor pe care salariatul trebuie să le îndeplinească în timpul programului său de lucru. Normele de muncă se elaborează de către angajator şi se aplică tuturor categoriilor de salariaţi.
Referitor la obligaţia angajaţilor de a îndeplini atribuţiile prevăzute de fişa postului, precizăm că această fişă este anexă la contractul individual de muncă şi trebuie să conţină detaliat sarcinile de serviciu corespunzătoare funcţiei celui în cauză.
2. Obligaţia de a respecta disciplina muncii. Respectarea unor reguli de disciplină este o condiţie obiectivă şi indispensabilă pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente. Conceptul de disciplină a muncii cuprinde toate obligaţiile ce se impun salariaţilor în procesul muncii.
În afara obligaţiilor cuprinse în Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte acte normative, angajatorul are posibilitatea ca prin regulamentul intern, contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă să stabilească şi alte obligaţii pentru salariaţi.
Spre exemplu, regulamentul intern cuprinde dispoziţii referitoare la protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii, reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, dispoziţii referitoare la abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile.
3. Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. Este reglementată de către Legea nr.319/2006 şi de celelalte acte normative complementare acesteia.
4. Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu face referire la conduita salariaţilor pe durata executării contractului individual de muncă. Astfel, salariaţii au obligaţia de a se abţine de la săvârşirea oricărei fapte care să contravină intereselor angajatorului fie prin concurenţă, fie prin lipsă de discreţie cu privire la informaţiile confidenţiale privindu-l pe angajator, de natură tehnică, economică, managerială, comercială, etc. la care are acces, permanent sau ocazional, prin activitatea pe care o desfăşoară.
5. Obligaţia de a respecta secretul de serviciu este în strânsă legătură cu cea de fidelitate, deoarece implică obligaţia salariatului de a nu face publice datele secrete ale angajatorului.

Lasa un raspuns