Ion Mînzînă, președintele C.J. Argeș: ,,Suntem singurul județ din Regiunea Sud-Muntenia care a reușit performanța să închidă toate proiectele pe fonduri europene”

0
100

,,Argeșul este singurul județ din Regiunea Sud-Muntenia care a reușit performanța să închidă toate proiectele pe fonduri europene accesate în Programul Operațional Regional 2014-2020.”, a transmis președintele Ion Mînzînă în deschiderea conferinței organizată astăzi la Consiliul Județean Argeș, alături de vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu, administratorul public al județului Argeș, Marius Cristian Puiu, și echipa Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, care gestionează implementarea proiectelor pe fonduri europene.

În perioada 2020 – 2024, Consiliul Județean Argeș a implementat 22 de proiecte pe fonduri europene cu o valoare totală de 513.730.565,44 lei:

drumuri județene: 3 proiecte (216.384.812,68 lei) – 2 drumuri județene modernizate/asfaltate: DJ 503 (în lungime de 42 km) și DJ 504 (în lungime de 26 km), la care se adaugă proiectul privind întocmirea documentației tehnico-economice pentru DJ 679 (în lungime de 48 km)

 • extindere, modernizare și dotare spitale (13 proiecte) – 185.609.112,34 lei. Toate spitalele din subordinea Consiliului Județean Argeș au beneficiat de investiții prin proiecte pe fonduri europene, inclusiv cele două spitale mari, cu adresabilitate regională – Spitalul Județean de Urgență Pitești și Spitalul de Pediatrie Pitești, unde s-au făcut investiții în extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor integrate și a spațiilor de urgență.
 • restaurare monumente: 3 proiecte – 66.661.375, 53 lei: Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”, Restaurarea Muzeului Județean Argeș, Conservarea și consolidarea Cetății Poenari
 • creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ – 41.528.905,03 lei
 • creșterea capacității administrative a CJ Argeș (2 proiecte) – 3.546.359,83 lei

,,În toată această perioadă a fost o luptă imensă cu timpul ca să ducem la finalizare aceste proiecte. Mulțumirile mele se adresează și colegilor din Direcția de Strategii care au depus eforturi foarte mari în toată această perioadă pentru a duce aceste proiecte la bun sfârșit în termenul pe care noi ni l-am propus. A fost un termen ambițios și poate că a fost o ambiție a noastră, a conducerii, să cheltuim suma eligibilă până la sfârșitul anului trecut. În perioada următoare avem, de asemenea, o mulțime de proiecte. Unele dintre ele au fost deja depuse, iar altele așteaptă să fie depuse. Suntem în colaborare cu mai multe instituții, cu spitalele care se află în subordinea noastră, UAT-urile care beneficiază de microbuze prin diferite programe. Noi suntem partenerii lor și contribuim la dezvoltarea și a sistemului de sănătate și a sistemului de învățământ din județul Argeș. Precizez că în ceea ce privește Programul Operațional Regional suntem într-o dinamică pentru că nu toate axele sunt deschise și urmărim să depunem mai multe proiecte spre finanțare.” – Marius Nicolaescu, vicepreședinte C.J. Argeș

Până la acest moment, Consiliul Județean Argeș are în implementare, în contractare sau urmează să fie depuse spre finanțare următoarele proiecte aferente noului exercițiu financiar POR 2021-2027, PNRR 2023-2026 și PT 2021-2027:

 • Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș
 • Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș
 • Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din judetul Argeș
 • Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești
 • Modernizare DJ 679: Păduroiu(67B) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Pădureți – Ciești – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim.Jud.Olt, L=47,670 km
 • Achiziție microbuze destinate transportului elevilor din Județul Argeș prin finantare acordata de AFM – 17 microbuze
 • Modernizare DJ 659: Piteşti – Bradu – Suseni – Gliganu de Sus – Bârlogu – Negraşi – Mozăceni – Lim. Jud. Dâmbovița, L = 58,320 km
 • Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Drum expres A1- Pitești-Mioveni” în parteneriat cu CNAIR.
 • Creșterea eficienței energetice – Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Sfântul Stelian, corp1, Costești
 • Restaurarea Castrului Roman Jidova

Pentru toate cele 9 spitale din subordinea Consiliului Județean Argeș au fost depuse la finanțare proiecte privind investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală.

Totodată, sunt în curs de elaborare sau actualizare 14 proiecte pentru care se vor depune cereri de finanțare în perioada 2024-2025 și care vizează:

 • Programul Transport 2021-2027: Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere – Proiecte de investiții situate pe secțiuni din afara reţelei TEN –T: Proiectare etapa II si executie de lucrari pentru obiectivul de investiții: DRUM EXPRES A1 – PITEȘTI – MIOVENI, în parteneriat cu CNAIR.
 • Programul de Sanatate 2021-2027: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice – dotare:
 • Spitalul de Pediatrie Pitesti – dotarea laboratorului de analize si a laboratorului de radiologie si imagistica medicala
 • Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti – dotarea ambulatoriului integrat
 • Spitalul de Boli Cronice Calinesti – dotarea laboratorului de radiologie si imagistica medicala
 • Programul de Sanatate 2021-2027: Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat: Spitalul Județean de Urgență Pitești – „Dotarea cu echipamente a laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești”
 • Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul “Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice” – Reabilitarea si Eficientizarea Energetică la Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș”
 • Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești – program multianual, derulat prin MIPE:
 • Spitalul de Pediatrie Pitești -„Eficientizare Energetică a Spitalului de Pediatrie Pitesti“
 • Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea – ”Amenajare corp clădire spital existent, conform normativelor în vigoare, și extindere corp clădire spital în regim S+P+2E parțial Spital de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea”
 • Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea-„Eficientizare Energetica Pavilion 1”

Programul Regional 2021-2027: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane:

 • Muzeul Județean Argeș -„Conservarea și punerea în valoare in situ a Schitului Buliga”
 • „Amenajarea spațiilor adiacente – curte interioara și drumul de acces din cadrul Muzeului Județean Argeș”
 • „Cale de acces mecanizată Cetatea Poenari”
 • „Amenajare expoziționala Muzeul Județean Argeș”