INVESTITII ÎN DERULARE

0
248

Reabilitare Piața Trivale:  Se lucrează. Asociere S.C. ZEUS SA-S.C. SELCA S.A. Valoare contract 3.268.257,97 lei inclusiv TVA. Pe parcursul execuției, la decopertări, s-a constatat ca aceasta construcție a fost construită haotic, fără respectarea normelor tehnice, fără să aibă o structură de rezistenta, fapt care nu a putut fi relevant la sondările care au fost efectuate  pentru realizarea proiectului. În acest sens, am întrerupt lucrările si am comandat urgent o expertiza tehnică. În urma expertizei existau 2 soluții: consolidarea spatiilor existente sau demolarea lor și ridicarea unora noi. Am ales varianta mai puțin costisitoare, respectiv demolarea spatiilor existente, cu punerea în siguranță și a celor doua spații private aflate chiar în mijlocul celor existente. Situația a fost deblocată, lucrările reluate. Sperăm să recuperăm întârzierile generate de actualizarea proiectului. Acesta este motivul pentru care termenul invocat nu a putut fi respectat.

Reabilitare Piața Găvana:  S.C. APARTAMENTUL S.A. cu subcontractant S.C. LUMIDA S.R.L.  Se lucrează. În urma expertizei tehnice, s-au constatat fisuri în stâlpii de rezistență, fiind necesară o consolidare. Lucrările au întârziat din cauza acestui fapt, avem asigurări de la constructor că vor recupera. Valoare contract 4.594.143 lei inclusiv TVA. În prezent, am demarat procedura pentru atribuirea lucrărilor de consolidare.

Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale-Piata Gavana: Lucrează S.C. BRINCON SRL Brăila. Valoare contract 664.274,66 lei inclusiv TVA.

 

 Achizitionare utilaje deszapezire:

 • Multifuncțională -Autocompactoare 8-10 cm cu lamă și  sărăriță – 1 buc  
 • Multifuncțională -Automăturătoare medie 5-6 mc cu lamă și sărăriță – 1 buc
 • Multifuncțională -Autostropitoare container cu lamă și sărăriță – 3 buc
 • Autospecială 4×4, cabină dublă, 7 locuri – 2 buc
 • Autospecială 4×4, cabină simplă, 3 locuri – 1 buc

Valoarea estimată este de 5.605 mii lei inclusiv TVA, licitația deschisă va fi pe 8 octombrie 2018, cu anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (acesta este termenul legal).

Reabilitare Piața Primăriei (Proiectare -DALI)

Procedura pentru proiectare derulata, cu termen de finalizare DALI 4 luni

Piața Primăriei este o piaţă reprezentativă de adunări publice, festivităţi, ceremonii, care se va moderniza prin următoarele modificari:

 • Refacerea structurii rutiere şi a pavajului pieţei;
 • Extinderea pavajului pieţei în zona din jurul Vechi Primării şi unificarea celor două spaţii într-unul mai amplu;
 • Îngroparea cablurilor aeriene si realizarea unor canale de rezervă;
 • Realizarea unui sistem adecvat de scurgere a apelor pluviale;
 • Completarea iluminatului nocturn şi decorativ;
 • Sistem de supraveghere video;
 • Zone de wi-fi.

În ședința Consiliului Local din data de 18 octombrie, va fi realizată o prezentare grafică a soluției de modernizare a Pieței Primăriei propusă de proiectant.

Actualizare PUG: Suntem în evaluare oferte. Valoarea estimată 1.500.000 lei fără TVA. Obiectul contractului îl reprezintă actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Pitești. Termenul contractului va fi de 30 luni. Obiectivul de investiții a fost postat de 4 ori în SEAP, pornindu-se de la o valoare estimată de 400.000 lei. Din lipsa participanților, această valoare a fost mărită progresiv prin Hotărâri ale Consiliului Local, ajungându-se la valoarea de 1.500.000 lei.

Container îngropat -67 bucăți și utilaj de ridicat containere îngropate -1 bucată

Acesta procedură a fost reluată după anularea procedurii inițiate în anul 2017, ca urmare a contestațiilor participanților.

Documentația de atribuire a fost postată în SEAP, urmând a fi aprobată de ANAP. Valoare estimată 6.165.000 lei inclusiv TVA. Containerele îngropate sunt destinate îmbunătățirii calității vieții, reducerii poluării și creșterii gradului de acoperire cu serviciile de colectare și transport al deșeurilor municipale. În prima etapă, acestea vor fi amplasate în cartierele Craiovei, Prundu și Războieni. Perioada de execuție propusă este de 8 luni de la data semnării contractului.

Reabilitare și modernizare cămin școlar – Colegiul Economic Maria Teiuleanu: Asocierea S.C. VALAH S.R.L.-S.C. SELCA S.A.-S.C. CONS INSTAL PRO 2000 S.R.L. Valoare contract: 5.313.971,21 lei inclusiv TVA.

Se lucrează, suntem în grafic. Lucrarea are termen de finalizare luna mai 2019. În urma reabilitării, cele 96 de camere care existau inițial se vor transforma în :

 • 2 apartamente pentru persoane cu dizabilități, dotate cu grup sanitar propriu, adaptat;
 • 64 de camere cu grup sanitar propriu;
 • 15 apartamente cu bucătărie și grup sanitar propriu;
 • 3 camere pentru pedagogi;
 • 1 sală conferințe;
 • 1 sală lectură;
 • 4 spălătorii, uscătorii, călcătorii (câte una pe fiecare nivel).

 

Reabilitare termica Cămin școlar Liceul Tehnologic Dacia (lucrări) – Se lucrează. SC CONSTRUCT ECI COMPANY SRL . Valoare contract 544.402,21 lei inclusiv TVA. Se vor realiza urmatoarele lucrări: anveloparea pereților exteriori ai căminului cu vată bazaltică de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC, finisarea fațadelor cu tencuială decorativă, placarea cu polistiren extrudat a plăcii din beton de peste subsol. Termen de execuție: 31.01.2019.

 

Acoperire teren sport – Școala Gimnazială Ion Pillat: Lucrează S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV  S.R.L. Valoare contract 498.161,56 lei inclusiv TVA.

Se va realiza o sală de sport pe structură metalică ușoară cu închideri din panouri sandwich, inclusiv la învelitoare, uși de intrare și ferestre din PVC (care să asigure iluminatul natural pe timpul zilei) și a unui vestiar din aceleași materiale cu cele ale sălii de sport, pentru elevi și cadrele didactice. Pardoseala se realizează din tartan turnat, cu dotările interioare aferente.  Are termen de finalizare a lucrărilor noiembrie 2018.

Sală de Sport Liceul Ion Cantacuzino: A fost aprobat Studiul de fezabilitate  cu o valoare estimată conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 2.278.806,18 lei inclusiv TVA.  În prezent este în SEAP procedura de achizitie Proiectare și Executie lucrari. Pentru realizarea acestei săli de sport, este necesară devierea rețelelor subterane din amplasament (rețea termică și rețea electrică), cu fonduri din bugetul local.

Prin Compania Națională de Investiții vor fi realizate încă 3 săli de sport, respectiv:

a) Sală de educație fizică Școala Gimnazială Tudor Arghezi;

b) Sală de educație fizică Școala Gimnazială Nicolae Iorga;

c) Sală de sport Liceul cu Program Sportiv Viitorul. Sala va avea o suprafață construită de 1030 mp și o suprafață desfășurată de 1270 mp. Ea va fi dimensionată pentru suprafața sportivă – joc basket, tenis, volei, cu suprafața de gardă aferentă fiecărui sport în parte. Terenul de sport va fi situat  la cota intrării și va fi accesibil prin vestiare sau prin legătura directă cu zona de foyer. Terenul de sport va fi dotat cu coșuri de basket fixe, cu braț mobil, prinse de structură. De asemenea se vor pune la dispoziție suport  pentru montarea fileului de tenis, volei, a porților  pentru practicarea minifotbalului. Suprafețele vitrate din jurul suprafeței sportive  vor fi protejate cu plasă sportivă de protecție, prinsă de structura de rezistență.

Sala va fi dotată cu o baterie de vestiare  (separate pe sexe/echipe) dotate cu dușuri și grupuri sanitare. De asemenea,  se vor realiza vestiare pentru profesori/arbitri și un cabinet de prim-ajutor

Capacitatea tribunei este de 102 persoane. Zona de tribună  va avea liber  acces  către un grup sanitar destinat publicului.

În vederea promovării acestor obiective de investiții în etapele următoare, Compania Națională de Investiții a  solicitat actele de  dezmembrare a terenului aferent sălilor de sport și extrasele de carte funciară actualizate, care au fost în prezent depuse.

Reabilitare cantina LPS (lucrări) –  Procedura finalizată și contestată. S-a primit decizia CNSC de reanalizare a ofertei tehnice a câștigătorului. Suntem în perioada legală de contestare a deciziei CNSC.  Valoarea estimată 3.639.709,01 lei inclusiv TVA. Lucrările vor demara după semnarea contractului și predarea ordinului de începere.

Se vor reface finisajele interioare, înlocuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice, repararea tencuielilor  și zugrăvelilor deteriorate în urma intervențiilor.  Vor fi refăcute finisajele exterioare, trotuarele exterioare, înlocuirea  tâmplăriei exterioare și a straturilor terasei necirculabile.  Învelitoarea  de tip terasă va fi desfăcută  în întregime și refăcută. Cantina va fi complet dotată cu echipamente specifice conform normelor aflate în vigoare.

Reabilitare termică și reparații capitale cămin L.P.S. Viitorul

Am demarat procedura de achiziție pentru Proiectare faza DALI prin intermediul Catalogului Electronic, valoarea estimată fiind de 60.000 lei inclusiv TVA.

Stabilizare mal de pamânt Colegiul Național I.C. Brătianu

S-a finalizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Valoarea lucrărilor este de 650.000 lei inclusiv TVA, conform devizului general, urmând aprobarea acesteia în Consiliul Local și demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic și a execuției de lucrări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasa un raspuns