INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ANUL 2020

0
47

Lucrări Finalizate și recepționate:

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 Școala Gimnazială Matei Basarab – 90 mii lei

De asemenea au fost finalizate și recepționate lucrări de reparații în valoare de 900 mii lei la un număr de 9 unități de învățământ

Lucrări în execuție:

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești   (lucrare multianuală) 4.500 mii lei, termen de finalizare mai 2021

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv Viitorul Pitești -260 mii lei, termen de finalizare iulie 2020

-Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino  1.850 mii lei -termen de finalizare Octombrie 2020

 

Lucrări de reparații în valoare de 1.000 mii lei la un număr de 8 unități de învățământ

Lucrări noi:

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești – 514 mii lei, termen de finalizare mai 2021

-Branșament apă, hidranți și record canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic Ion Cantacuzino – 50 mii lei, termen de finalizare septembrie 2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de Sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, 133 mii lei, termen de finalizare octombrie 2020

De asemenea vor fi efectuate lucrări de reparații și igienizări la unitățiile de învățământ în sumă de  3.000 mii lei

După finalizarea proiectărilor aflate în derulare se vor derula procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții: 

 -Reabilitare sală de sport Colegiul Național Alexandru Odobescu;

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești;

-Branșament gaze  cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

-Branșament apă, hidranți și record canalizare menajeră cămin Școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

-Reabilitare instalație termică și mopntare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic Maria Teiuleanu în locația din B-dul Eroilor  nr. 26-28

Lucrări Finalizate și recepționate: 

-Branșament apă canal, Piața Găvana, 20 mii lei

-Reabilitare terasă necirculabilă Imobil Casa Cărții, 255 mii lei

 Lucrări în execuție:

-Reabilitare Piața Primăriei, 16.796 mii lei, termen de finalizare decembrie 2020

Lucrări noi:

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei, 517 mii lei, termen de finalizare septembrie 2020; 

După finalizarea proiectărilor aflate în derulare se vor derula procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții:

Extindere rețea gaze strada Nicolaer iorga, tronson II;

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și Strada Narciselor

Proiectări aflate în derulare:

-Actualizare PUG, 1.500 mii lei, termen de finalizare iunie 2021

-Studiu arheologic, 135 mii lei, termen de finalizare decembrie 2020

Lucrări în execuție:

-67 containere îngropate și a utilaj de ridicare a acestora , în valoare totală de 6.165 mii lei, termen de finalizare august 2020

A fost finalizată procedura de licitație și urmează furnizarea unui nou lot de utilaje în valoare totală de 3.838 mii lei după cum urmează:

-Tractor 50CP cu remorcă, lama de deszăpezire și răspânditor antiderapant 1 buc

-Automăturătoare medie 1,5 -4 mc cu lama deszăpezire -1 buc

-Autobasculantă 7,5 -8,5 tone cu șasiu jos

-Autoutilitară basculabilă 7 locuri cu lama și sărăriță 3,5 tone -1 buc

-Automacare – 1 buc

-Autospecială cu cabină dublă carosată cu cârlig remorcare omologată – 1 buc

De asemenea este în derulare procedura de licitație pentru  achiziționarea de  noi containere, inclusiv pentru colectarea selectivă, în valoare totală de 2.349 mii lei,  după cum urmează:

-Container Skip 5 mc                                                   1 buc

-Container Skip 7 mc                                                   1 buc

-Container Skip 10 mc                                                 1 buc

-Pubele gunoi 140 l                                                   500 buc

-Pubele gunoi 240 l                                                   200 buc

-Container ABROLL 24 mc                                         1 buc

-Container ABROLL 30 mc                                         1  buc

-Eurocontainer 0,7 mc plastic                                    100 buc

După finalizarea proiectării se va derula procedura de atribuire a contractului  de lucrări pentru obiectivul de investiții  

-Regularizare Pârău Velișoara-Grigorești;

-Containere îngropate -etapa a-II-a.

Lucrări finalizate și recepționate:

-Modernizare strada Petre Ispirescu

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea , Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr.Pompiliu Robescu) , 1.300 mii lei

-Reabilitare strada Banu Mărăcine, 700 mii lei

-Reabilitare strada Carpenului1.398 mii lei

-Reabilitare strada Trivale, 1.800 mii lei

Lucrări noi

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu – Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale -4.100 mii lei

După finalizarea proiectării se vor demara procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții: 

-Reabilitare strada Depozitelor

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocurilor L

Reabilitare strada Grigorie Leu

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -etapa a-II-a;

-Modernizare strada Amurgului

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială Mihai Eminescu

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

 Amenajare teren sport str. Florilor FN

   Stadiu  –  Lucrare in derulare

   Termen finalizare – septembrie 2020

    Valoare =  850.000 lei

 1. Modernizare locuri de joaca Parc Lunca Argesului

   Stadiu – Lucrare finalizata

   Valoare = 555.000 lei

 1. Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argesului

   Stadiu- Lucrare finalizata

   Valoare = 184.000 lei

 1. Sala Polivalenta Municipiului Pitesti

   Stadiu – Au demarat lucrarile aferente organizarii de santier de catre firma SC CONA S.A.  

 1. Modernizare si extindere Stadion Nicolae Dobrin

   Stadiu- Reactualizare Studiul de Fezabilitate conform cerintelor UEFA 4

   Valoare  = 150.000 lei

 1. Reparatii capitale teren sintetic Stadion “Nicolae Dobrin”

   Stadiu- S-a incheiat contractul pentru intocmire DALI

    Termen de realizare DALI- iulie.2020

    Valoare proiectare + executie = 1.200.000 lei

 1. Extindere retele de iluminat public

  Stadiu- Lucrare in curs de executie

   Valoare = 100.000 lei

 1. Refacere cupola pasaj “Sfanta Vineri”

   Stadiu – S-a intocmit proiectul tehnic urmand a se obtine avizul solicitat prin Certificatul de Urbanism de la ISU urmand a se depune documentatia in vederea obtinerii autorizatiei de construire

   Valoare proiectare si executie lucrare =-250.000 lei

   Termen – 6 luni de la emiterea ordinului de incepere

 1. Realizare panouri informative- totem-intrari in municipiu

  Stadiu- Au fost montate 4 totemuri in urmatoarele locatii:

       – Cartier Trivale-Hintesti;

       -Gavana-Bascov,

       – Mărăcineni,

       – Stefănești.

Urmează a se stabili amplasamentele pentru totemurile de la adresa DN 65 B si str. Prelungirea Craiovei

  Valoare = 180.000 lei

 1. Sistem de irigații Calea Craiovei

  Stadiu- Lucrare finalizata

  Valoare = 273.000 lei

Lucrări Finalizate și Recepționate: 

 • Reconfigurare carosabil si trotuar  bloc L6 , bd. N.Balcescu

         Valoare  totala  lucrari = 536.041,88 lei

 • Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2, str. Argedava spre D. Butculescu  si amenajare parcare  in spatele  A4, str. Burebista

          Valoare  totala  lucrari = 794.598,62 lei

După finalizarea proiectării se vor demara procedurile de atribuire a contractelor de lucrări la următoarele obiective de investiții:

 • Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10
 • Reabilitare scari publice din strada Marasesti-Palatul Copiilor

Valoare  estimata  proiectare = 80.000,00 lei 

MODERNIZARE  LOCURI DE  JOACA  PENTRU  COPII

 

1. Loc joaca bloc L1, bd.N.Balcescu;

2.Loc joaca  bloc  B4, strada Gh. Asachi;

 1. Loc joaca bloc B41, cartier Prundu -Lidl;

4.Loc joaca  bloc B21, bd. Petrochimistilor, cartier Prundu;

5.Loc joaca  PT 905, cartier Gavana II;

6.Loc joaca bloc B1, strada Carol Davila;

 7.Loc joaca bloc B7, Club Pensionari.    

Valoare  estimata = 2.521.000,00 LEI 

PROIECTARE-  MODERNIZARE  LOCURI DE  JOACA  PENTRU  COPII-PROPUNERI 

1.Loc joaca  bloc P30-P31 , cartier T.Vladimirescu;

2.Loc joaca  bloc D2 , zona Nord ;

 1. Loc joaca bloc B17-B18 , cartier Prundu ;

4.Loc joaca  bloc B27 A , cartier Prundu ;

5.Loc joaca  D1-D2, strada Anghel Saligny;

6.Loc joaca Scoala  nr. 12, cartier Trivale.

Valoare  estimata proiectare = 50.000,00 LEI

Lasa un raspuns