Inspectorii de la ITM Argeș au demarat controalele în spitalele argeşene

0
368

ITM_ArgesITM Argeş desfăşoară în perioada 8-16 decembrie Campania Naţională privind verificarea respectării prevederilor legale privind relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – Activităţi de asistenţă spitalicească.

Prin această campanie se au în vedere:

– verificarea respectării de către angajatorii din domeniul „Activităţi de asistenţă spitalicească – cod CAEN 8610” a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă;

– eliminarea tuturor neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În concret, se va urmări modul în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă în ceea ce priveşte:

– angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, în termenul legal);

– durata timpului de muncă şi munca suplimentară;

– sărbătorile legale;

– repausul săptămânal şi repausul zilnic;

– munca de noapte;

– contractele individuale de muncă cu timp parţial;

– regulamentul intern;

– contractul colectiv de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a constatat că la locurile de muncă din unităţile sanitare principalul factor de risc este cel legat de expunerea la agenţi biologici.

Din punct de vedere al riscului biologic, lucrătorii din unităţile sanitare sunt cel mai frecvent expuşi la agenţi biologici din grupele 1, 2 şi 3 care pot provoca îmbolnăviri profesionale.

Bolile profesionale determinate de agenţii biologici sunt boli transmise omului prin contactul cu surse de infecţie sau infestaţie în timpul activităţii profesionale.

Lucrătorii din spitale sunt expuşi factorilor de risc biologic atât prin contact nemijlocit cu pacientul, cât şi prin contaminare accidentală şi prin contact cu produsele biologice contaminate.

Ţinând seama de cele enunţate, politica de prevenţie privind securitatea şi sănătatea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă impune adoptarea unei tematici de control menite să conştientizeze şi să-i impună angajatorului respectarea obligaţiilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv evaluarea riscurilor biologice de la locul de muncă.

Lasa un raspuns