Închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B, km. 84+723, Leordeni – Căteasca)

0
106

În baza prevederilor articolului 44 alin. 2 şi 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, informează  participanții la trafic că, începând cu data de 15.05.2022, ora 00:00, se instituie închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B, km. 84+723, Leordeni – Căteasca.

Această măsură s-a impus potrivit dispozițiilor art. 27 l it. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, coroborate cu concluziile raportului de expertiză tehnică întocmit cu privire la starea tehnică a podului, din care rezultă că podul se încadrează în clasa V de stare tehnică, respectiv CRITICĂ, fiind impropriu circulației pe drumurile publice.

Măsura a avut în vedere asigurarea siguranței în circulație a participanților la trafic fiind necesare măsuri urgente de reabilitare a podului, până la readucerea acestuia la starea tehnică de siguranță şi confort în trafic.

Având în vedere situația creată, informăm participanții la trafic că pot folosi următoarele rute alternative :

– D.N.7: Găeşti -Topoloveni -Piteşti – A l (Piteşti Est);

– Al (km.94) – DJ702G – cu varianta spre Piteşti: Căteasca – Coşeri – Catanele

-Al (km.106) şi varianta spre Găeşti: DJ702G – Căteasca – Răteşti -Tigveni –Pătuleni -Pătroaia Deal – Potlogeni Deal -Ioneşti -DN61 – Găeşti.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricția instituită şi semnalizarea rutieră temporară.

Director general,  

Ing. Alina Nicolau