Furtul de apă – riscuri şi sancţiuni

0
133

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A., operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, continuă campania de verificare a clienţilor săi în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciilor prestate de societate şi va intensifica acţiunile de control în perioada următoare.

Pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu diferite cazuri de sustrageri de apă din reţeaua publică, atragem atenţia că furtul de apă constituie infracţiune, iar cei care încalcă prevederile legale în domeniul serviciilor de utilităţi publice se expun la riscuri ce au consecinţă plata despăgubirilor şi amenzilor aferente, precum şi urmărirea penală.

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. dispune atât de echipamente performante de identificare a pierderilor de apă, cât şi de un sistem informatic complex care permite efectuarea unei analize riguroase a consumului de apă lunar pe toate categoriile de utilizatori. De asemenea, montarea contoarelor de apă „inteligente“ echipate cu modul radio facilitează identificarea consumului fraudulos prin interpretarea şi tratarea alarmelor furnizate de modulul radio.

În perioada 2017-2018, prin personalul specializat, s-au efectuat verificări la un număr de  1.320 de locaţii şi s-au constatat încălcări ale prevederilor legale şi contractuale la un număr de 781 utilizatori (28 de asociaţii de proprietari, 52 de agenţi economici şi 701 utilizatori casnici). Cele mai frecvente probleme întâlnite în ceea ce priveşte serviciul de alimentare cu apă au fost: sigiliul operatorului rupt, lucrări clandestine de ocolire a contorului (dublu branşament, bypass), ridicarea neautorizată a contorului din instalaţie,  întoarcerea contorului în instalaţie, intervenţia neautorizată asupra branşamentului, branşamente de apă clandestine executate fără avizul operatorului, utilizatori fără relaţie contractuală, utilizatori debranşaţi anterior care la data controlului s-a constatat că s-au rebranşat fără aviz.

Ce riscă utilizatorii serviciului de alimentare cu apă care recurg la diverse modalităţi de fraudare a consumului de apă:

– în cazul în care sigiliul aplicat de operator este rupt, precum şi în cazul oricărei intervenţii neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daune provocate, sub formă de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat; de asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de operator;

– în cazul unui branşament de apă clandestin sau al unei lucrări clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desfiinţarea imediată a acestuia/acesteia şi la facturarea prejudiciului aferent;

– executarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului de branşament şi influenţarea în orice mod a indicaţiilor contorului de branşament ori afectarea integrităţii acestuia şi a sigiliului aplicat de operator constituie contravenţie la serviciul de alimentare cu apă şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 5.000 lei;

– în cazul clienţilor debranşaţi care la data controlului au fost identificaţi rebranşaţi fără avizul operatorului, aceştia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat începând cu data sistării serviciului şi până la data constatării situaţiei de rebranşare frauduloasă, la debitul continuu posibil de asigurat prin branşament, în funcţie de presiunea de regim din zonă;

– S.C. Apă-Canal 2000 S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicate cu modificările şi completările ulterioare, art. 461, litera a.

Prejudiciul adus operatorului presupune plata retroactivă a serviciului de apă în sistem pauşal, conform Ordinului nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului Cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici,  consum care este calculat în cazul persoanelor fizice ţinând cont de gradul de confort şi de numărul de persoane, iar în cazul persoanelor juridice vor fi luate în calcul obiectul de activitate şi numărul de robineţi. În cazul asociaţiilor de proprietari, prejudiciul se calculează în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în bloc şi gradul de confort.

Atragem atenţia asupra faptului că prejudiciul calculat conduce la facturarea unor cantităţi mari, care nu au legătură cu înregistrările anterioare ale apometrului fraudat.

Ce riscă utilizatorii clandestini ai serviciului de canalizare:

În cazul unui racord de canalizare executat fără avizul operatorului şi fără a exista relaţie contractuală, operatorul va proceda la desfiinţarea (blocarea/blindarea) imediată a acestuia, fără ca utilizatorul să aibă drept la despăgubiri, iar utilizatorul va suporta plata retroactivă a serviciului de canalizare, consum calculat, de asemenea, în sistem pauşal, conform Ordinului nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului Cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.

Ca şi în cazul serviciului de alimentare cu apă, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare în afara cadrului legal şi contractual conduce la facturarea unor cantităţi mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioară.

Reamintim că utilizatorii care au reţea de canalizare menajeră executată pe stradă au obligaţia racordării la aceasta, iar nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei potrivit art. 39, alin. (5), din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. avertizează pe această cale toţi utilizatorii serviciilor prestate că trebuie să înţeleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în caz contrar riscând aplicarea următoarelor sancţiuni: plata retroactivă în sistem pauşal a serviciilor prestate, amendă contravenţională şi sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt de apă din sistemul public.

Conducerea Societăţii Apă-Canal 2000 SA Piteşti

Lasa un raspuns