A fost aplicată noua lege care prevede ștergerea unor obligații fiscale. Cine sunt beneficiarii?

0
328

Prin legea nr 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care a apărut joi în Monitorul Oficial și s-a aplicat după trei zile de la publicare, s-au șters datoriile legate de vânzarea caselor de către persoanele fizice dezvoltatori imobiliari. Ștergerea datoriilor se face din oficiu, prin emiterea unei decizii de anulare comunicată persoanelor fizice. Concret, ștergerea datoriilor se face deoarece Fiscul are o practică neuniformă, în sensul că include aceste venituri ba în categoria veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal, ba în categoria veniturilor din activități independente.

„În cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (21 ianuarie 2018 – n. red.)”, este explicat în noua lege.

De asemenea, legea mai prevede ștergerea unor datorii în legătură cu activitățile agricole desfășurate de persoanele fizice, PFA-uri și întreprinderi individuale/familiale.

„Se anulează diferenţele de T.V.A., precum şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice”, se mai arată în actul normativ.

Fiscului îi este interzis să stabilească diferențe de TVA și accesorii, pentru contribuabilii enumerați, după depășirea plafonului de scutire de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016.

Pentru ambele categorii de datorii fiscale ce se anulează, legea prevede că, dacă au fost achitate deja, acestea vor fi restituite în baza unei proceduri emise de Fisc.

Lasa un raspuns