Declarația fiscală unică poate fi folosită de Fisc la executarea silită mai rapidă a persoanei fizice

0
279

Declarația fiscală unică (formularul 212) a fost recent introdusă în legislație pentru declararea, impozitarea și taxarea veniturilor extrasalariale. Fiscul folosește direct informațiile din D212 pentru a soma neplătitorul și se poate ajunge mai repede la executarea silită, din moment ce nu mai trebuie să emită decizii de impunere.

În Codul de procedură fiscală se arată că titlul de creanță fiscală devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de plată prevăzut de lege. Dacă până la termenul de scadențănu a fost achitată plată, acest titlu de creanță poate fi folosit de organele fiscale pentru a executa silit contribuabilul, fără alte formalități.

Declarația unică 212 este un astfel de document (titlu de creanță fiscală), pe care Fiscul îl poate folosi pentru a executa silit contribuabilul care nu a plătit la termen dările la stat.

„Declarația unică constituie titlu de creanță fiscală la data la care se împlinește termenul de plată prevăzut de lege. La expirarea termenului, în caz de neplată a obligațiilor fiscale, autoritățile fiscale vor putea iniția acțiuni de executare a datornicilor prin emiterea de somații și titluri executorii conform Codului de procedură fiscală”, ne-a spus Manuela Franciuc, consultant fiscal.

Termenul de plată la această declarație unică este data de 15 martie a anului următor realizării venitului. Până la acest termen se pot face plăți de către contribuabil, în baza formularului depus la Fisc. Odată depășit termenul, organul fiscal poate să execute silit neplătitorul, folosindu-se de D212.

Odată cu D212, s-a introdus pentru persoanele fizice sistemul autoimpunerii (prin D212 declari și tot în baza lui plătești dările fiscale, fără să mai aștepți deciziile de impunere de la Fisc), contribuabilul nu ar mai trebui să aibă nelămuriri când se trezește cu somații de la Fisc.

Această declarație unică arată astfel exact suma pe care contribuabilul trebuie să o achite statului. Anterior acestei declarații unice, Fiscul demara și executarea silită (dar în lipsa lor nu se putea executa silit), ceea ce îl deruta pe contribuabil. De acum înainte, însă în calea executării silite fiscale nu mai stă emiterea deciziei de impunere titlu de creanță fiscală care devine titlu executoriu. D212 este în sine un titlu de creanță fiscală care devine titlu executoriu după 15 martie. Într-un fel, Fiscul va putea executa silit mai repede contribuabilii, dacă va dori acest lucru.

Lasa un raspuns