Cum să vă accesați singuri dosarul CNSAS

0
2899

SRI - DOSAREDacă doriți să aflați dacă aţi avut dosar de urmărire în perioada comunistă, acum este mult mai simplu, completați de mână o cerere descărcată de pe site-ul instituţiei, o puteţi scana şi trimite (prin email) pe adresa instituţiei (office@cnsas.ro), anexând o copie scanată a actului de identitate. Cererea poate fi trimisă şi prin poşta clasică, dacă nu aveţi posibilitatea să o scanaţi. Dacă nu găsiţi formularul pe site-ul CNSAS, descărcaţi acest document-tip: CERERE către CNSAS.  Astfel, nu mai este nevoie să veniţi personal la sediul CNSAS.

Dreptul de acces la propriul dosar întocmit de fostele organe de Securitate ne oferă câteva informații utile despre propriului trecut sau al familiei, contribuie la deconspirarea structurilor şi acţiunilor Securităţii și este o lecţie de istorie şi de viaţă pentru generaţiile tinere.

Accesul la dosar poate fi solicitat de:

  • orice cetăţean român,
  • orice cetăţean străin care a avut cetăţenie română după 1945.
  • orice cetăţean al unei ţări membre a NATO sau a UE care este:
    – Titularul dosarului.
    – Soţul supravieţuitor sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a persoanei decedate titulară de dosar ori moştenitorul său testamentar.
    – Reprezentant al solicitantului, împuternicit cu procură specială şi autentificată la notariat, dacă exercitarea dreptului de acces la dosar nu se face personal.

Este bine să știți și aceste informații:

Cererea pentru accesul la propriul dosar trebuie să cuprindă:
– Numele şi prenumele petiţionarului.
– Data şi locul naşterii
– Numele şi prenumele părinţilor.
– Domiciliul actual.
– Alte date de contact: număr de telefon, fax, adresă de e-mail.
Cererea pentru accesul la dosarul altei persoane trebuie să cuprindă:
  – Datele petiţionarului
– Numele şi prenumele petiţionarului.
– Data şi locul naşterii.
– Numele şi prenumele părinţilor.
– Domiciliul actual.
– Alte date de contact: număr de telefon, fax, adresă de e-mail.

  – Datele persoanei la dosarul căreia se solicită accesul
– Numele şi prenumele persoanei la dosarul căreia se solicită accesul.
– Eventuale schimbări anterioare ale numelui.
– Data şi locul naşterii.
– Numele şi prenumele părinţilor.

La cerere se anexează următoarele documente, în copie simplă:
  – Pentru accesul la propriul dosar:
– actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
– documentul care atestă cetăţenia (certificat de naştere sau alt act), pentru cetăţenii străini care după 1945 au avut cetăţenie română.
– procură specială şi autentificată la notariat, dacă petiţionarul acţionează prin mandatar.

  – Pentru acces la dosarul altei persoane:
– act de identitate al solicitantului.
– certificat de deces al persoanei la dosarul căreia se solicită accesul.
– acte doveditoare ale rudeniei sau statutului de soţ supravieţuitor ori ale calităţii de moştenitor testamentar (certificate de naştere, certificate de căsătorie, testament, certificate de deces, acte de identitate, alte acte).
– procură specială şi autentificată la notariat, dacă petiţionarul îndreptăţit acţionează prin mandatar.

De asemenea, de reținut că prin cerere se poate solicita:
– Studierea dosarelor sau a oricăror materiale întocmite de organele de securitate în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989;
– Eliberarea unor copii certificate de pe înscrisuri aflate în aceste dosare sau în alte materiale, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (CD, DVD). Copiile nu se pot transmite prin e-mail;
– Stabilirea identităţi agenţilor de securitate şi a colaboratorilor care au contribuit cu informaţii la completarea respectivului dosar;
– Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului.

În plus, dacă doriţi să împuterniciţi o persoană care să vadă dosarul şi să realizeze cόpii, în numele dvs., mai aveți nevoie de o procură specială, la notariat. Persoana împuternicită vă reprezenta în relaţia cu CNSAS-ul, va completa o cerere în numele dvs., va vedea şi fotocopia documentele care vă interesează.

Detalii suplimentare despre aceste cereri puteţi citi în textul de mai jos (un email primit astăzi de la CNSAS):

In temeiul art. 1 alin. 3 coroborat cu art. 1 alin. 9 din O.U.G. nr. 24/2008 aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 293/2008 puteti solicita, în numele tatalui dumneavoastra, accesul la dosarul acestuia. Cererea, în care trebuie să mentionați calitatea de împuternicit, trebuie sa fie semnată de mână de către dumneavoastra. La cerere este necesar să atașați copia actului dumneavoastră de identitate valabil, precum și copia actului de identitate valabil al tatălui. Toate acestea le puteți trimite prin e-mail (scanate) sau pe adresa noastră postală: str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, București, cod postal 030671.

După primirea cererii însoțită de actele necesare, CNSAS va demara verificările legale la fostii detinatori de fond arhivistic provenit de la securitate – Serviciul Romțn de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Istoric al Armatei – dat fiind faptul ca aceste instituții dețin o evidență elaborata a dosarelor întocmite de securitate. De asemenea, vom efectua verificari si in evidenta dosarelor preluate in arhiva C.N.S.A.S.

Dacă, în urma acestor verificari, vor fi identificate dosare / documente întocmite de securitate pe numele tatălui dumneavoastra, veți fi invitat la sediul CNSAS să le vedeți. Vă vom informa, de asemenea, și în cazul unui răspuns negativ. Rapiditatea cu care veți primi un răspuns din partea CNSAS la aceasta cerere depinde, in mare masura, de rapiditatea cu care raspund institutiile sus mentionate.

Cu ocazia consultării eventualului dosar puteți solicita, contra cost, copii certificate ale documentelor din dosar pe care le veți considera importante. Taxa pentru copii este singura taxă care se percepe de către instituția noastră și este de 20 bani/pagina. Din păcate, expedierea copiilor prin poșta obisnuită sau prin cea electronică nu este posibilă. Suma de plată poate fi achitată la casieria CNSAS în momentul ridicării copiilor.

Lasa un raspuns