Contractul de finanţare pentru Palatul Administrativ a fost semnat

0
83

Marţi, 3 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu, şi directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, au semnat contractul privind finanţarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B, Clădiri publice. Alături de cei doi, la conferinţa de presă a participat şi vicepreşedinta Consiliului Judeţean Argeş Simona Brătulescu împreună cu echipa de implementare a proiectului.

Valoarea totală a contractului este de 33.852.486,54 lei, din care 24.632.758,82 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 9.219.727,72 lei este contribuţia beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Obiectivul general constă în creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, în vederea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1;
  2. Reabilitarea din punct de vedere termic a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, în scopul asigurării condiţiilor optime, creşterii confortului termic şi a siguranţei desfăşurării activităţilor.

În cadrul acestui proiect se vor derula următoarele lucrări:

– se vor reabilita energetic anvelopa şi planşeele peste subsolul construcţiei;

– se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);

– se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;

– se vor amplasa peste etajul tehnic 8 panouri solare cu câte 30 de tuburi vidate şi două boilere a câte 1.000 l;

– realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 5;

– se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat şi se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;

– se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;

– se vor reface finisajele interioare şi exterioare în zonele afectate de intervenţii;

– se vor completa facilităţile solicitate de legislaţia în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerinţele persoanelor cu dizabilităţi pentru sporirea confortului acestora;

– modernizarea sistemului de detecţie şi stingere a incendiilor;

– reabilitarea instalaţiei de hidranţi interiori şi exteriori;

– construirea unui rezervor pentru incendiu echipat corespunzător.

Grupul ţintă este format din beneficiarii direcţi: 347 persoane din care 200 de angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Argeş, conform organigramei aprobate prin Hotărâre de Consiliu Judeţean nr. 62/30.03.2017, şi 147 angajaţi în cadrul celorlalte instituţii care ocupă spaţii în Palatul Administrativ şi beneficiarii indirecţi care vor simţi efectul implementării proiectului ca beneficiari colaterali (comunitatea locală). Populaţia deservită prin proiect este formată din locuitorii judeţului Argeş cărora le sunt destinate serviciile publice prestate la nivelul administraţiei publice locale.

Lasa un raspuns