Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”: PROVOCARE la ECOLOGIZARE

0
604

*Cristian SABĂU

Am primit din partea unui comitet de iniţiativă din cadrul Colegiului Naţional „Ion C. Brătianu” invitaţia de a participa la acţiunile de ecologizare la care au purces în ultima vreme elevii şi profesorii acestui colegiu. Foarte bine, învăţătura este ea bună, dar e şi mai bună dacă e completată cu ceva activităţi practice, cu însuşirea unor deprinderi de viaţă sănătoase. În „perioada lui Ceauşescu” (este o sintagmă abuziv folosită şi aiurea generalizată) aveam campania continuă a celor „3R – Recuperare, Recondiţionare, Reutilizare”. Am constatat că şi acum – în plin avânt al capitalismului – avem tot 3 R, dar (foarte) puţin schimbaţi: „Reducere, Reutilizare, Reciclare”. Mă rog, bine că-i avem iarăşi între noi pe „Cei 3R”, bine că nu s-au speriat iniţiatorii acestei mişcări de nefasta influenţă comunistă, bine că cineva se uită împrejur cu o privire critică şi sesizează tarele comportamentale ale societăţii actuale. Şi foarte bine că o astfel de viziune critică asupra comportamentului obişnuit al cetăţeanului grăbit al epocii noastre o promovează – în mod organizat – tinerii. Şi cu atât mai bine dacă nu se rezumă la simpla observaţie mustrătoare la adresa neglijenţelor comportamentale, ci caută să reducă pe cât posibil consecinţele negative ale acestor neglijenţe. Şi este minunat dacă tinerii reuşesc în demersul lor de conştientizare a necesităţii abordării ecologice ale activităţii omului. Şi cu atât mai mult dacă trec la fapte şi – prin acţiune directă – contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii (concept abandonat în ultimii ani).

În anul şcolar 2018-2019 se derulează, cu sprijinul Raiffeisen Bank şi al L’Oreal România, Programul de granturi „Raiffeisen Comunităţi” 2018. În cadrul acestui program, Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” participă la Concursul Naţional ecOprovocarea organizat de Asociaţia ViitorPlus, concurs ajuns la cea de-a III-a ediţie. Concursul ecOprovocarea face parte din programul extraşcolar şi oferă o experienţă educaţională completă, cu beneficii pe termen lung pentru elevii şi profesorii de liceu care participă voluntar an de an.

Categoriile de concurs sunt:

Reciclare (colectarea diferenţiată a deşeurilor reciclabile şi trimiterea lor către centre de reciclare specializate) – coordonatorul echipei: prof. Carmen Moţoescu;

Plantarea de puieţi (organizarea unor activităţi de plantare sau participarea la activităţi de împădurire organizate de alte entităţi, de exemplu, ONG-uri sau Ocoale Silvice judeţene, în cadrul cărora, cu ajutorul voluntarilor – colegi, rude, prieteni – se plantează puieţi forestieri pentru împădurirea unei/unor zone) – coordonatorul echipei: Iulia Guţu, bibliotecar;

Campanii de conştientizare (pe tema Importanţa colectării selective a deşeurilor sau Reciclare) – organizare de minisesiuni educaţionale de către elevi pentru colegii lor sau pentru elevi din alte şcoli – coordonatorul echipei: prof. Cristina Atanasescu;

Igienizare (curăţarea deşeurilor depozitate necorespunzător în areale naturale şi depozitarea acestora în spaţii special amenajate sau predate către colectorii specializaţi/firme de salubritate) – coordonatorul echipei: prof. Mihaela Pricolici;

Târguri de economie circulară (colectare de obiecte folosite, dar funcţionale, într-un cadru organizat, schimbarea acestora contra unor cantităţi de deşeuri reciclabile sau schimb între obiecte sau donarea lor către familii nevoiaşe, spitale, centre de copii) – coordonatorul echipei: prof. Nicoleta Barbu.

Echipa de reciclare a început să colecteze deşeurile încă din luna decembrie 2018 în cadrul unor campanii cu ţinte clare: colectarea D.E.E.E-urilor mari, a bateriilor electrice, becurilor, cablurilor, încărcătoarelor şi telefoanelor defecte. Campania de reciclare a fost popularizată în tot colegiul cu ajutorul Consiliului elevilor din „Brătianu” prin intermediul afişelor, al paginii de Facebook a colegiului, angrenând în această activitate utilă economic şi educativă mai mulţi profesori. Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului iniţiate de profesoarele Carmen Moţoescu, Cristina Atanasescu şi Mihaela Pricolici şi de bibliotecara Iulia Guţu au fost coordonate de directoarea prof. dr. Alina Manea şi directoarea adjunctă prof. Florica Dumitru. Totul a fost posibil cu ajutorul unui număr mare de voluntari, elevi ai liceului. La sfârşitul lunii ianuarie au predat la o firmă care se ocupă cu reciclarea deşeurilor electrice 1.525 kg de D.E.E.E-uri mari, 13,1 kg de becuri şi 27,2 kg de cabluri, telefoane, încărcătoare. Lucrând intens şi utilizând sloganuri simpatice şi cu impact în rândul tinerilor („Faceţi galerie pentru baterie!” sau „Caută cutia, pune bateria!”) au reuşit să colecteze şi să predea 35 kg de baterii. Din luna octombrie, cu ajutorul unui număr mare de voluntari, elevi ai liceului au început colectarea maculaturii, astfel că la sfârşitul lunii ianuarie au predat la o firmă care se ocupă cu reciclarea acestui tip de deşeu 2.180 kg.

Echipa CONŞTIENTIZARE a demarat activităţile din cadrul proiectului ECOPROVOCAREA la începutul lunii februarie. Voluntarii au realizat un chestionar care a fost propus spre completare unui număr mare de elevi din CNICB (400), chestionarul urmărind să stabilească atât gradul de cunoaştere a problematicii protecţiei mediului, cât şi nivelul de implicare a elevilor în acţiuni de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor. De asemenea, au trecut şi la promovarea acţiunilor ce vizează protecţia mediului.

În acest sens, în coordonarea profesoarei Cristina Atanasescu, a fost realizată o prezentare PPT, atât cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie prin intermediul proiectului ECOPROVOCAREA, cât şi prin forţe proprii, prima care a beneficiat de urmărirea acestui material fiind o echipă constituită în principal din elevi ai claselor a XI-a, dar şi din clase mai mici. Prezentarea poate fi accesată la adresa

https://www.facebook.com/Eco-Br%C4%83tianu-322830951693882/.

Până acum au predat deşeurile electrice şi hârtia, dar nu se opresc aici. Echipa de reciclare a Colegiului „Brătianu” continuă să lucreze intens. Speră să obţină nu doar rezultate materiale palpabile, dar şi să ofere un exemplu de urmat pentru alţi tineri (şi nu numai). Şi să contribuie pe cât le permit forţele la realizarea unei lumi mai eliberate de povara deşeurilor de orice fel.