Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile

0
255

24 aug ITM santiere mobileITM Argeş consideră necesar să revină cu informaţii referitoare la cerinţele minime de securitate și sănătate care trebuie respectate pe şantierele temporare sau mobile prevăzute în HG nr. 300/2006.

Un şantier temporar sau mobil de construcţii este orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau inginerie civilă, cum ar fi excavaţiile, terasamentele, construcţiile, renovările, reparaţiile, zugrăvelile sau asanările.

Sarcinile şi activităţile care trebuie îndeplinite într-un şantier de construcţii sunt numeroase şi pot implica diferite pericole şi riscuri cum ar fi:

– căderea de la înălţime;

– implicarea într-un accident de utilaj;

– electrocutarea;

– contactul cu substanţe periculoase;

– lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi sub alunecări de teren, înghiţiţi de terenuri mocirloase.

Potrivit prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când la elaborarea unui proiect participă mai mulţi proiectanţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, iar în situaţia în care la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

Cerinţele minime pentru formarea coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă sus-menţionaţi sunt prevăzute în Ordinul MMSSF nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator.

La deschiderea unui şantier, beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să stabilească un plan de securitate și sănătate la elaborarea căruia trebuie să se ţină seama de toate tipurile de activităţi care se desfăşoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară lucrările care implică riscuri specifice pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.

Fiecare antreprenor/subantreprenor va elabora un plan propriu de securitate și sănătate care va cuprinde ansamblul de măsuri specifice şi va fi armonizat cu planul de securitate şi sănătate al şantierului.

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii.

Menţionăm că lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să fie informaţi asupra măsurilor care trebuie luate privind securitatea și sănătatea lor pe şantier şi au posibilitatea de a fi consultaţi atunci când este necesar, în funcţie de gradul de risc şi de importanţa lucrărilor.

Totodată, beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabilă care va fi afişată pe şantier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor şi va fi comunicată ITM Argeş cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor.

Neîntocmirea planului de securitate și sănătate sau necomunicarea declaraţiei  prealabile în termenul legal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei.

Lasa un raspuns