Calendarul înscrierilor pentru ocuparea unui loc în creșele publice din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2024 – 2025

0
94

În perioada 27.05 – 12.06.2024, se vor derula înscrierile la creșele publice din municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2024 – 2025.

Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2024 – 2025, se vor putea depune la sediul biroului administrativ situat la parterul clădirii Corp 5, în incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima”, strada Aleea Ionel Grigore Rădulescu, Pitești, astfel:

  • luni, marţi, miercuri, joi – în intervalele orare 08:00 – 12:45, 13:00 – 18:00;
  • vineri – în intervalele orare 08:00 – 12:45, 13:00 – 16:00.

Dosarele de înscriere se pot depune și prin e-mail, la adresa cresepitesti@gmail.com, cu obligația completării declarației pe propria răspundere privind corectitudinea documentelor încărcate și cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații – formular tipizat.

În perioada 14.06 – 20.06.2024, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de înscriere numită prin decizie a directorului Creșei Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs, va fi afişată pe 20.06.2024, ora 14:00, la Avizierul existent la biroul administrativ al Creșei Pitești, publicată pe site-ul Creșei Pitești, respectiv www.cresa-pitesti.ro., și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul https://www.primariapitesti.ro/calendarul-inscrierilor…