Anunț Primăria Municipiului Pitești

0
131

TRIBUNALUL ARGES

DOSAR NR. 4735/109/2016

TERMEN: 22.03.2019

            Prin actiunea formulată, Municipiul Pitesti solicită, in contradictoriu cu Primarul Comunei Bradu, obligarea acestuia sa elibereze certificatele de urbanism necesare dezmembrării in cinci loturi a terenului in suprafata de 704.724 mp, situat in comuna Bradu, teren aferent CET Sud II  si, respectiv pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal.

                  In cauza s-a solicitat proba cu expertiza tehnică, pentru ca expertul să precizeze:

  • dacă suprafaţa de 704.724 mp pentru care Mun. Piteşti pretinde un drept de proprietate, se suprapune cu alte proprietăţi publice ori particulare neintabulate în cartea funciară
  • să transpună şi să evidenţieze în schiţă, eventualele suprapuneri identificate şi să precizeze întinderea concretă a fiecăreia dintre acestea
  • expertul să transpună separat în schiţă şi să precizeze suprafața neafectată de suprapuneri din totalul de 704.724 mp în legătură cu care Mun. Pitești solicită eliberarea certificatelor de urbanism în speţă.

            Până la aceasta dată, expertul desemnat în cauză nu a efectuat raportul de expertiză, cauza primind termen de judecata la 22.03.2019, in vederea efectuării expertizei dispuse.

Lasa un raspuns