Amenzi pentru cei care cumpără mașini second hand!

0
204

Ordonanța Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial în august 2017, dar prevederile referitoare la suspendarea înmatriculării se vor aplica de la data de 20 mai 2018. Astfel, se prevede că, dacă în urma achiziționării unei mașini, noul proprietar nu anunță autoritățile despre tranzacție, înmatricularea automobilului va fi suspendată automat. Cei care vor circula ulterior cu mașini a căror înmatriculare a fost suspendată, riscă amenzi până la 2.900 de lei.

În actul normativ se precizează clar: „Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată”.

Noul deținător al autoturismului va trebui să anunțe tranzacția printr-o solicitare de transmitere în evidențele oficiale a dreptului de proprietate asupra automobilului în maximum 90 de zile de la cumpărare. Acum, acest termen este de doar 30 de zile.

„În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4) (90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului – n. red.), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare. În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul (…) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate”, este explicat în OG nr. 14/2017.

Începând cu 20 mai, Codul rutier va prevedea și sancțiuni pentru persoanele care circulă cu automobile a căror înmatriculare a fost suspendată: o amendă între 1.305 și 2.900 de lei. Totodată, li se vor reține plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare al vehiculului, nemaiavând drept de circulație.

Se dorește astfel evitarea situațiilor în care noii proprietari nu anunță schimbarea deținătorului mașinii pentru a se substrage plății unor taxe și, implicit, amenzilor ce se acordă pentru neachitarea lor. De exemplu, asemenea situații au fost raportate în cazul tranzacțiilor cu mașini la mâna a doua.

Măsuri pentru combaterea acestei practici au fost luate și în 2016, când persoanele care îşi vindeau maşina trebuiau să depună la organul fiscal local un contract de înstrăinare-dobândire, aşa cum reieșea din normele Codului fiscal, ce au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Însă s-a simțit nevoia și aplicării unei sancțiuni adecvate celor ce nu respectă obligația raportării schimbării de proprietar. „Astfel, introducerea instituției juridice a suspendării înmatriculării, ca măsură de retragere provizorie a dreptului de utilizare a unui vehicul pe drumul public, care să intervină de drept în anumite condiții stricte prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, ar trebui să contribuie la crearea unui instrument complet de control și la normalizarea unei situații care afectează interesele private ale persoanelor, dar și interesul public”, mai era punctat în OG nr. 14/2017.

„Astfel, reglementările în vigoare instituie în sarcina noului proprietar obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în evidențele autorităților abilitate (să înmatriculeze autovehicule). Cu toate acestea, sunt și situații în care noii proprietari de vehicule rămân în pasivitate. Motivele țin de indiferență sau, mai grav, de încercarea de a evita răspunderea juridică (în situația săvârșirii unor abateri de la normele privind circulația pe drumurile publice) sau chiar plata unor taxe”, era lămurit în nota de fundamentare ce a însoțit OG nr. 14/2017 în forma sa de proiect.

Lasa un raspuns