Amenzi de 791.500 de lei pentru muncă la negru!

0
122

În vederea diminuării numărului de persoane care desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 182 controale. Astfel, la 26 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată 57 persoane.

În urma acestor controale au fost aplicate 26 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de   791.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

– neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

– neacordarea drepturilor salariale;

– netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

– necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

– neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă;

– netransmiterea contractului individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– comerţ, restaurante;

–  alimentaţie publică, transport;

– construcţii, protecţie şi pază;

– confecţii, producţie mobilă, spălătorii auto.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În baza Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă au fost efectuate 169 controale. Au fost aplicate 13 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 51.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

– lipsă instruire SSM;

– lipsă control medical periodic;

– necomunicare eveniment;

– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– exploatare forestieră, întreţinere şi reparaţii auto;

– construcţii, lucrări instalaţii electrice.

Lasa un raspuns