Alocatie copii 2018. Actele necesare acordarii alocatiei

0
1266

Ajutorul banesc acordat de stat copiilor cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerilor majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile invatamantului liceal sau profesional a ramas la aceeasi valoare ca anul trecut.

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat se acorda fara discriminare tuturor copiilor din Romania, inclusiv copiilor cetatenilor straini care au domiciliul in Romania.

 Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii stipuleaza ca aceasta se plateste „unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare”. De asemenea, actul normativ prevede ca aceasta alocatie sa se poata plati „si tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii”.

Cuantumul alocatiei

Valoarea alocatiei de stat pentru copii nu a mai suferit modificari de la jumatatea lui 2015. Cuantumul alocatiei se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta (ISR), care este in prezent de 500 de lei, astfel:

 • – 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii in varsta de pana la doi ani (sau trei ani, in cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie prevazute de legislatia in vigoare;
 • – 0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu varsta cuprinsa intre doi si 18 ani si pentru liceenii de peste 18 ani;
 • – 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu handicap cu varsta cuprinsa intre trei si 18 ani.

Pentru a beneficia de acest ajutor, parintii sau tutorele copilului sunt rugati sa depuna o cerere la primaria de care apartin. „Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii. In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni”, prevede actul normativ ce reglementeaza acordarea alocatiei de stat pentru copii.

Pe langa aceasta cerere, mai sunt necesare si alte acte:

 1. cerere tip;
 2. copie CI/BI parinti – 1 copie xerox pentru mama si 1 copie xerox pentru tata;
 3. copie si original – certificat de nastere copil;
 4. copie si original –  livret de familie – actualizat (se trece copilul in livretul de familie la Oficiul de Stare Civila;
 5. copie hotarare de incredintare, daca este cazul;
 6. copie hotarare de adoptie, daca este cazul;
 7. copie acte resedinta, in cazul in care unul dintre parinti sau ambii are/au resedinta intr-una dintre tarile U.E;
 8. extras de cont pe numele titularului, daca alocatia se va vira intr-un cont bancar.

Alte acte solicitate dupa caz: certificat de casatorie; hotarare de divort; hotarare judecatoreasca de incredintare, incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei; certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap etc.

Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice orice schimbare in privinta componentei familiei sau a domiciliului/resedintei care poate determina incetarea sau modificarea acordarii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani isi stabilesc rezidenta in alta tara impreuna cu copiii lor.

Pentru acordare alocatiei copiilor nascuti in strainatate, precum si copiilor ai caror parinti au nationalitati diferite sau/si domicilii diferite, mai sunt necesare si urmatoarele acte:

 1. ACTE DE IDENTITATE PARINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport, carte de rezidenta, legitimatie de sedere temporara}+2 copii xerox:
 2. CERTIFICAT NASTERE COPIL eliberat de autoritatile romane (certificat cu CNP, nu si certificate traduse )+ copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 1. DECLARATIE NOTARIALA comuna a ambilor parinti, care sa faca referire la:

– data intrarii in tara;

– motivul nedepunerii pana in prezent a cererii de acordare a acestui drept;

– mentiunea ca de la data nasterii si pana in prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a parintilor si locuieste impreuna cu acestia;

– nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul.

 

Lasa un raspuns