Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna februarie 2019 s-a soldat cu amenzi totale de 631.500 de lei!

0
182

În domeniul relaţiilor de muncă:

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 177 de controale. Astfel, la 20 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 34 de  persoane.

Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 510.000  lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

–        neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

–        neacordarea drepturilor salariale;

–        netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

–        necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

–        neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;

–        netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

  – comerț, confecții, baruri, restaurante

  – alimentație publică, transport;

  – construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 170 de controale.

Au fost aplicate  un numar de 15 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 121.500  lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

– lipsă instruire SSM;

– lipsă control medical periodic;

– necomunicare eveniment;

– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

 – comerț, alimentație publică, baruri, restaurante;

 – construcţii, protecție și pază, transport.

Lasa un raspuns